Horváth László kormánymegbízott

Kérdéseiket 2011.05.18. 16:30-ig tehetik fel.
 • 1. HEOL Tisztelt LátogatĂłink! MegĂ©rkezett szerkesztõsĂ©gĂĽnkbe Horváth LászlĂł megyei kormánymegbĂ­zott. Azonnal kezdĂĽnk.
 • Horváth László JĂł napot kĂ­vánok!
 • 2. mária hova forduljon Ă©desanyám 56 Ă©ves rokkantnyugdijas másodjára vesszik el arokkantnyugdiját dolgozni nem tud .biroság által kapta vissza tavaly most megint elvetĂ©k töle miböl Ă©ljen meg .hova fordujon.kĂ©rem mielöbbi válaszát.
 • Horváth László Ez a felĂĽlvizsgálat 220 ezer rokkantnyugdĂ­jast Ă©rinthet. Ez a felĂĽlvizsgálat a tervek szerint az Ă©v második felĂ©ben kezdõdhet el. VĂ©lemĂ©nyem szerint ennek a felĂĽlvizsgálatnak meg kell törtĂ©nnie. Saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nagyon sok esetben,a z elmĂşlt 2 Ă©vtizedben olyanok sem lettek rokkatnnyugdĂ­jasok, akiknek pedig ez járt volna, Ă©s olyanok is lettek, akiknek nem járt volna. EmlĂ©kezzĂĽnk vissza a 90-es Ă©vek közepĂ©re, amikor nagyon sokszor kapcsolat Ă©s pĂ©nz kĂ©rdĂ©se volt az, hogy valaki rokkantnyugdĂ­jas lesz-e, vagy sem. Hetekkel ezelõtt SirokbĂłl keresett meg egy szemĂ©ly, aki azt panaszolta fel, hogy mivel nincsenek kapcsolatai, Ă©s nincs elĂ©g pĂ©nze, ezĂ©rt nem kapta meg azt a minõsĂ­tĂ©st, ami neki járna. Azt gondolom, hogy akinek jogosan jár a rokkantnyugdĂ­j, annak ezt meg kell kapnia. Akinek pedig nem jár jogosan, Ă©s mĂ©g fiatalabb mint 57 Ă©ves, annál pedig meg kell nĂ©zni, hogy az illetõ a munka világába visszahozhatĂł-e. Magyarországon a rokkantnyugdĂ­jasok száma 724 ezer fõ, ami egy nagyon magas szám. Azt hiszem, hogy valĂłságosan nincs 724 ezer rokkantnyugdĂ­jas ebben az országban. De azt szeretnĂ©m hanggsĂşlyozni, hogy akinek ez jár, attĂłl nem lesz elvĂ©ve.
 • 3. Koska Ernő Tisztelt KĂ©pviselõ Ăšr! Ă–n a pĂ©tervásárai körzet országgyĂ»lĂ©si kĂ©pviselõje, ebbĂ©li minõsĂ©gĂ©ben kĂ©rdezem Ă–nt. Heves megyĂ©ben talán ebben a tĂ©rsĂ©gben a legnagyobb a munkanĂ©lkĂĽlisĂ©g, ezĂ©rt minden munkahelyteremtõ beruházást támogatni kell. InformáciĂłm szerint BĂĽkkszĂ©ken az elmĂşlt Ă©vtizedek legnagyobb helyi fejlesztĂ©se kĂ©szĂĽl, a valaha szebb napokat látott Salvus strand korszerĂ»sĂ­tĂ©sĂ©vel, tĂ©liesĂ­tĂ©sĂ©vel.Hogyan Ă©s mivel tudja Ă–n támogatni a beruházást?
 • Horváth László KĂ©pviselõ akkor tud támogatĂłlag fellĂ©pni, ha ebben az ĂĽgyben akár pályázat beadására kerĂĽl sor - bár megjegyzem, a pályázatok elbĂ­rálásának vannak szabályai, s ezeket egy kĂ©pviselõ sem Ă­rathatja felĂĽl. Ha van befektetõi szándĂ©k, Ă©s van kormányzati forrás, pályázati lehetõsĂ©g, akkor kell a kĂ©pviselõnek segĂ­tenie. Ăšgy tudom, hogy a bĂĽkkszĂ©ki fĂĽrdõ ĂĽgye nagyon bonyolult, több szempontbĂłl, Ă©s egy hosszĂş ideje prĂłbálja a helyi közössĂ©g ezt a fejlesztĂ©st elĂ©rni, de nagyon sok tulajdonjogi Ă©s technikai akadályba ĂĽtközik, illetve ĂĽtközött. A környĂ©kbõl van egy sikerrel kecsegtetõ törtĂ©net, nevezetesen a mátraderecskei mofetta ĂĽgye, ahol - Ăşgy tĂ»nik -, az állami finanszĂ­rozás kĂ©rdĂ©se megoldĂłdik. Ez is egy Ă©vtizedes törtĂ©net vĂ©gĂ©re tehet pontot, mĂ©ghozzá pozitĂ­v eredmĂ©nnyel.
 • 4. Név József Tisztelt Horváth LászlĂł Ăšr! CĂ©lszerĂ»nek tĂ»nik a megĂĽresedett "laktanya" Ă©pĂĽletbe valĂł költöztetĂ©se, a városi Ă©s megyei önkormányzatnak Ă©s kiszolgálĂł intĂ©zmĂ©nyeinek is./ pl. levĂ©ltár/ Egyik alapvetõ cĂ©l is megvalĂłsulhatna, ezen lĂ©pĂ©ssel csökkenthetõ lenne a mĂ»ködĂ©si vesztesĂ©g. Van-e lehetõsĂ©g a gyakorlatban valĂł megvalĂłsĂ­tásra a fenti tárgykörben ? Tisztelettel: JĂłzsef "õskalos"
 • Horváth László A Parlament hĂ©tfõi ĂĽlĂ©sĂ©n kiderĂĽlt, hogy az egri önkormányzat tulajdonába kerĂĽlhet több, a volt egri laktanya terĂĽletĂ©n találhatĂł ingatlan. Habis LászlĂł polgármester Ăşr interpelláciĂłban kĂ©rt tájĂ©koztatást ebben az ĂĽgyben, Ă©s a válaszolĂł dr. Nyitrai Zsolt államtitkár válasza szerint várhatĂłan szeptemberben a vagyonĂ©rtĂ©kelĂ©s elkĂ©szĂĽlte után fog dönteni a kormány az ingatlanok sorsárĂłl.
 • 5. Bajzát Mária Tisztelt KormánymegbĂ­zott Ăšr! KaphatnĂ©k Ă©n 2 Ă©vre munkát Ă–nöknĂ©l bármifĂ©le oktatási, mĂ»velõdĂ©si, ĂĽgyintĂ©zĂ©si terĂĽleten, mert Ăşgy nĂ©z ki pĂ©ntektõl (Lázár-Balsai törvĂ©nytervezet), hogy a Fidesz frakciĂł teljes egĂ©szĂ©ben elveszi az elõrehozott öregsĂ©gi nyugdĂ­jamat. Nem vagyok egĂ©szsĂ©ges, de nem vagyok rokkantságin sem, mert amikor lebetegedtem, Ăşgy Ă­tĂ©ltem , meg hogy az öregsĂ©gi biztosabb lesz. TĂ©vedtem . Most visszamenõleges hatállyal megszĂĽntetik a törvĂ©nyes járandĂłságomat. 38 Ă©ves szolgálati idõm van , Ă©s 60 Ă©ves vagyok; Ă©s a fentiek szerint "ingyenĂ©lõnek " számĂ­tok. Ha nem kapok munkát, akkor a drága gyĂłgyszereimet sem tudom kiváltani, vagyis marad az öngyilkosság. Igaz nem vagyok egy szuicid alkat, ezĂ©rt ezen vĂ©gsõ megoldás elõtt mindent megprĂłbálok. KĂ©rem tudassa velem ha beadhatom a pályázatomat valamire!
 • Horváth László A korkedvezmĂ©nyes nyugdĂ­jazásrĂłl szĂłlĂł alkotmánymĂłdosĂ­tĂł javaslat vitája jelenleg is zajlik a Parlamentben, de azt fontos leszögezni, hogy ez a javaslat csak azokat a volt rendvĂ©delmi dolgozĂłkat Ă©rintenĂ©, akik Ă©ltek a korkedvezmĂ©nyes nyugdĂ­jazás lehetõsĂ©gĂ©vel. Itt is elsõsorban a rendõrökrõl kell beszĂ©lnĂĽnk, hiszen számtalan helyen Ă©n magam is találkoztam azza a vĂ©lemĂ©nnyel, hogy nem jĂł az, hogy rendõrök akár negyven Ă©vesen is nyugdĂ­jasok lesznek, mĂ©ghozzá az átlaghoz kĂ©pest magasabb nyugdĂ­jjal. Az elmĂşlt Ă©vek egyik nagy vesztesĂ©ge az, hogy a jelenlegi közbiztonsági viszonyok mellett rengeteg tapasztalt, rutinnal Ă©s tekintĂ©llyel rendelkezõ rendõr hiányzik. Negyven Ă©ves nyugdĂ­jasok, sokszor aztán biztonsági cĂ©geknĂ©l, vagy egyĂ©b vállalkozásoknál keresnek maguknak munkát, lehetõsĂ©get. Ez egyfelõl nagy vesztesĂ©g, másfelõl több ezer Ăşj rendõr munkába állĂ­tására törekszik a kormány, de azt mindannyian tudjuk, hogy fõleg a kisebb telepĂĽlĂ©seken, ahhoz, hogy egy rendõr hatĂ©konyan tudjon fellĂ©pni, ahhoz kell helyismeret, emberismeret, tekintĂ©ly. És ezeket csak Ăşgy lehet megszerezni, hogyha az a rendõr az adott helyen huzamusabb ideig dolgozik. Ez az iskolábĂłl frissen kikerĂĽlve nem adĂłdik magátĂłl. EzĂ©rt nagy kĂ©rdĂ©s, hogy megengedheti-e magának az ország, hogy ez a munka szempontjábĂłl Ă©rtĂ©kes csoport továbbra is nyugdĂ­jas maradjon. Arra is szeretnĂ©m felhĂ­vni a figyelmet, s ez a kĂ©rdezõt bizonyára megnyugtatja: ez a felĂĽlvizsgálat a javaslat szerint az 57 Ă©ven felĂĽliekre nem terjed ki. A cĂ©l az, hogy a hatályos alkotmány tegye lehetõvĂ©, hogy a rendĂ©szeti dolgozĂłk elõbb emlĂ­tett köre visszatĂ©rjen eredeti hivatásához. A jövõre nĂ©zve, vĂ©lemĂ©nyem szerint a rendvĂ©delmi dolgozĂłknak normális fizetĂ©st kell biztosĂ­tani, Ă©s nem korkedvezmĂ©nyes szolgálati nyugdĂ­jat.
 • 6. Zoltán Ă–n szerint helyĂ©nvalĂł e az hogy az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben dolgozĂłk bĂ©rĂ©vel senki nem hajlandĂł Ă©rdemben foglalkozni.Nem csak az orvosok bĂ©rĂ©vel kellene valamit kezdeni hanem az ápolĂłkĂ©t is rendezni kellene mert mit kezd majd az orvos aszisztencia nĂ©lkĂĽl?NevetsĂ©ges az hogy akik ember Ă©letekĂ©t felelnek kevesebbet keresnek mint Bpesten az utcaseprõk.Nem vonom kĂ©tsĂ©gbe az õ munkájuk fontosságát de azĂ©rt ez nevetsĂ©ges.Szerintem a kormány visszaĂ©l azzal hogy az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben igazábĂłl nem lehet sztrájkolni.Ăšgy gondolom hogy oda kellene figyelni a kormánynak az ápolĂłk,mentõsök,Ă©s az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben dolgozĂł kiszolgálĂł szemĂ©lyzet megfelelõ megbecsĂĽlĂ©sĂ©re mind anyagi mind erkölcsi oldalrĂłl mert egyszer csak nem fog mĂ»ködni e a csapatmunkára Ă©pĂĽlõ rendszer.
 • Horváth László EgyetĂ©rtek azzal, hogy az ápolĂłk, mentõsök Ă©s az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben dolgozĂł kiszolgálĂł szemĂ©lyzet jĂłval nagyobb anyagi Ă©s erkölcsi elismerĂ©st Ă©rdemelne. Nem gondolom viszont Ăşgy, hogy a kormány visszaĂ©lne azzal, hogy az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben igazábĂłl nem lehet sztrájkolni.
 • 7. Budai-né Tisztelettel kĂ©rdeznĂ©m a kormánymegbizott ĂşrtĂłl,hogy meddig tudja támogatni a kormány eszetlen tevĂ©kenysĂ©gĂ©t?Vagy tökĂ©letesen azonosul vele!Csak õszintĂ©n!!
 • Horváth László Tisztelettel tájĂ©koztatom, hogy addig vĂ©gzem a feladatomat, amĂ­g azonosulni tudok a kormány tevĂ©kenysĂ©gĂ©vel. Ha nem ezt tennĂ©m, az lenne az eszetlensĂ©g.
 • 8. Balog László MiĂ©rt a kiskeresetĂ»eket sĂşjtja a Fidesz kormány intĂ©zkedĂ©seivel. Rászolgáltunk, vagy csak egyszerĂ»en nem kellĂĽnk az országnak
 • Horváth László A Fidesz-kormánynak egyáltalán nem cĂ©lja a kiskeresetĂ» emberek nehezebb helyzetbe hozása. Már a kormányzás elsõ idõszakában szĂĽlettek olyan intĂ©zkedĂ©sek - pĂ©ldául az energiaárak befagyasztása -, melyek döntõen a kiskeresetĂ»eket vĂ©dtĂ©k. Az elmĂşlt Ă©vtizedekben az adĂłpolitika prĂłbált minden olyan kĂ©rdĂ©st megoldani, ami nem az adĂłrendszer feladata lett volna. Hiszen az adĂłrendszerben szociálpolitikai, családpolitikai, bĂ©rpolitikai elemek voltak. Az Ăşj adĂłrendszer bevezetĂ©se csak az elsõ lĂ©pĂ©s. A keresetek redezĂ©se az pedig egy Ăşj bĂ©rpolitika kĂ©rdĂ©se. Tudom, hogy az Ăşj adĂłrendszer szándĂ©kainkkal ellentĂ©tben sok embernĂ©l bĂ©rcsökkenĂ©st okozott, de ennek a korrekciĂłja folyamatban van.
 • 9. petrocselli http://www.youtube.com/watch?v=Q2SFGEgOXKM&feature=player_embedded KĂ©rem nĂ©zze meg Ă©s kommentálja.
 • Horváth László Azt hiszem, eljött az idõ, hogy ha már eddig nem tettĂĽk meg, akkor most vĂ©gre világosan Ă©s Ă©rthetõen beszĂ©ljĂĽk meg a cigány-magyar egyĂĽttĂ©lĂ©s problĂ©máit, Ă©s persze tegyĂĽnk határozott lĂ©pĂ©seket a megoldás irányába. Az, ami Gyöngyöspatán az elmĂşlt kĂ©t hĂłnapban törtĂ©nt, azt bizonyĂ­tja, hogy valĂłságos, meglĂ©võ feszĂĽltsĂ©geket semmilyen erõszakkal nem lehet megoldani. Ma rosszabb a helyzet, mint volt kettõ hĂłnappal ezelõtt, miközben a politikai hecckampány során a Heves megyei Rendõr-fõkapitányság több mint százmilliĂł forint elköltĂ©sĂ©re kĂ©nyszerĂĽlt. ĂŤgy minden gyöngyöspataira jut közel negyvenezer forint. KĂ©tfelĂ© kell a kĂ©rdĂ©st választani. Mi a valĂłságos feszĂĽltsĂ©g kiváltĂł oka, Ă©s mi az a feszĂĽltsĂ©g, amit a hecckampány okozott. Ahhoz, hogy a megrendĂĽlt bizalom szálait Ăşjra tudjuk Ă©pĂ­teni, világossá kell tennĂĽnk az egyĂĽttĂ©lĂ©s normáit, Ă©s ezeket be kell tartatni. Tudom, hogy az elmĂşlt Ă©vekben sokan azĂ©rt nem fordultak rendõrhöz, mert Ăşgy gondolták, hogy a rendõr nem tud rajtuk segĂ­teni. Azt is tudom, hogy iskolai verekedĂ©seknĂ©l a gyerekek a pedagĂłgushoz sem fordultak, mert azt gondolták, hogy õ sem tud segĂ­teni. VĂ©lemĂ©nyem szerint az elmĂşlt Ă©vekben a helyi önkormányzat sem lĂ©pett fel kellõ határozottsággal Ă©s elszántsággal a normákat folyamatosan megsĂ©rtõkkel szemben. Az elsõ lĂ©pĂ©s, amit meg kell tennĂĽnk, az az erõszak felszámolása. Nem lehet erõszak az utcán, nem lehet lopni a kertekbõl, Ă©s nem lehet senkit sem megfĂ©lemlĂ­teni. Az erõszakot az iskolábĂłl is számĂ»zni kell. Nem lehet brutálisan megverni a másikat, nem lehet beszĂłlni a tanárnak, Ă©s szĂĽlõkĂ©nt nem lehet az emberi jogokra hivatkozva megfenyegetni a pedagĂłgust. A rendõrsĂ©gnek kell biztosĂ­tania a rendet az utcán, Ă©s nem csak az iskolábĂłl, de a helyi közössĂ©gbõl is el kell távolĂ­tani azokat, akik erõszakot alkalmaznak. A bizalom helyreállĂ­tásának elsõ komoly lĂ©pĂ©se lehet, ha az iskolában minden szĂĽlõ biztonságban tudhatja gyermekĂ©t.
 • 10. Csalódott Ă–n szerint a FIDESZ fel van arra jogosĂ­tva, hogy az átlag embereket teljesen megnyomorĂ­tsa Ă©s ellehetetlenĂ­tse?
 • Horváth László Szerintem a Fidesz arra kapott felhatalmazást, hogy az országot kivezesse abbĂłl a rendkĂ­vĂĽl mĂ©ly válságbĂłl, amelybe az elõzõ szocialista kormányok juttatták.
1 | 2 | 3 | 4 | következő »

Névjegy

Horváth László

Horváth László kormánymegbízott

Előző
 • Kos
 • Bika
 • Ikrek
 • Rák
 • Oroszlán
 • Szűz
 • Mérleg
 • Skorpió
 • Nyilas
 • Bak
 • Vízöntő
 • Halak
Következő

Mai horoszkóp

 • A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt. Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog, s bizakodó lehet.
 • A Vénusz pozitív hatására dinamikus, magabiztos, és bármilyen vállalkozásban megállja a helyét. Párkapcsolat terén vigyáznia kell, nehogy zűrzavarok keletkezzenek.
 • Sokat dolgozik. Ha fáradtságot érez, figyeljen oda magára, ne várja meg, amíg a kimerültség miatt lelassul. Baráti kapcsolatai és a szerelmi élete kedvezően alakul.
 • Jól kezdődik és jól is végződik a mai nap. Ha kellően odafigyel a pénzügyekre és az otthoni dolgaira, akkor nem kell semmilyen bonyodalomtól tartania.
 • Szorgalmasan és kitartóan dolgozik. Segítséget is kap egy fontos feladathoz. Számítson rá, hogy egész nap hajtania kell.
 • Egy peres ügyben csak veszíthet. Sokkal könnyebben kellene élnie. Családtagjai sokat segítenek abban, hogy lazábban fogja fel a problémákat.
 • Anyagi gondok nehezítik a helyzetét. Semmi sem úgy alakul, ahogyan remélte. Meggyűlhet a baja hanyag és nemtörődöm ügyintézőkkel.
 • Otthoni problémája egész nap gyötri. Tudja, hogy a dolognak minél hamarabb meg kell oldódnia, vagy pedig önnek kell orvosolnia valahogy. Ha nem kapkod, minden...
 • Tanulmányaiban kedvező fordulatra számíthat. Mindent elérhet, csak ki kell nyújtani érte a kezét. Ha vannak kapcsolatai, azt most remekül hasznosíthatja.
 • Bolygója kedvezően áll, s főként szakmai életében segíti. Legyen kezdeményező, ragadja meg a nagyszerű lehetőségeket! Pénzbevételre számíthat.
 • Szerelmi életét a Vénusz befolyásolja. Gyengédség, flört vagy hatalmas szenvedély, most mindegyikben bővelkedhet.
 • Bolygójának, a Jupiternek köszönhetően vidámság és nagyon aktív szakmai élet várható. Jó oka van a bizakodásra. Este lazítson, séta után olvasson egy könnyű...
Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz
Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak

Receptválogatások

Kipróbált mustáros receptek

Egy egyszerű sült húson "csavarni egyet" legegyszerűbben némi mustáros páccal/mázzal/bundával/kéreggel lehet. Ilyen rafináltan egyszerű csavarokból álljon most itt egy csokorra való!

Megyei Piactér