Horváth László kormánymegbízott

Kérdéseiket 2011.05.18. 16:30-ig tehetik fel.
 • 1. HEOL Tisztelt LátogatĂłink! MegĂ©rkezett szerkesztõsĂ©gĂĽnkbe Horváth LászlĂł megyei kormánymegbĂ­zott. Azonnal kezdĂĽnk.
 • Horváth László JĂł napot kĂ­vánok!
 • 2. mária hova forduljon Ă©desanyám 56 Ă©ves rokkantnyugdijas másodjára vesszik el arokkantnyugdiját dolgozni nem tud .biroság által kapta vissza tavaly most megint elvetĂ©k töle miböl Ă©ljen meg .hova fordujon.kĂ©rem mielöbbi válaszát.
 • Horváth László Ez a felĂĽlvizsgálat 220 ezer rokkantnyugdĂ­jast Ă©rinthet. Ez a felĂĽlvizsgálat a tervek szerint az Ă©v második felĂ©ben kezdõdhet el. VĂ©lemĂ©nyem szerint ennek a felĂĽlvizsgálatnak meg kell törtĂ©nnie. Saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nagyon sok esetben,a z elmĂşlt 2 Ă©vtizedben olyanok sem lettek rokkatnnyugdĂ­jasok, akiknek pedig ez járt volna, Ă©s olyanok is lettek, akiknek nem járt volna. EmlĂ©kezzĂĽnk vissza a 90-es Ă©vek közepĂ©re, amikor nagyon sokszor kapcsolat Ă©s pĂ©nz kĂ©rdĂ©se volt az, hogy valaki rokkantnyugdĂ­jas lesz-e, vagy sem. Hetekkel ezelõtt SirokbĂłl keresett meg egy szemĂ©ly, aki azt panaszolta fel, hogy mivel nincsenek kapcsolatai, Ă©s nincs elĂ©g pĂ©nze, ezĂ©rt nem kapta meg azt a minõsĂ­tĂ©st, ami neki járna. Azt gondolom, hogy akinek jogosan jár a rokkantnyugdĂ­j, annak ezt meg kell kapnia. Akinek pedig nem jár jogosan, Ă©s mĂ©g fiatalabb mint 57 Ă©ves, annál pedig meg kell nĂ©zni, hogy az illetõ a munka világába visszahozhatĂł-e. Magyarországon a rokkantnyugdĂ­jasok száma 724 ezer fõ, ami egy nagyon magas szám. Azt hiszem, hogy valĂłságosan nincs 724 ezer rokkantnyugdĂ­jas ebben az országban. De azt szeretnĂ©m hanggsĂşlyozni, hogy akinek ez jár, attĂłl nem lesz elvĂ©ve.
 • 3. Koska Ernő Tisztelt KĂ©pviselõ Ăšr! Ă–n a pĂ©tervásárai körzet országgyĂ»lĂ©si kĂ©pviselõje, ebbĂ©li minõsĂ©gĂ©ben kĂ©rdezem Ă–nt. Heves megyĂ©ben talán ebben a tĂ©rsĂ©gben a legnagyobb a munkanĂ©lkĂĽlisĂ©g, ezĂ©rt minden munkahelyteremtõ beruházást támogatni kell. InformáciĂłm szerint BĂĽkkszĂ©ken az elmĂşlt Ă©vtizedek legnagyobb helyi fejlesztĂ©se kĂ©szĂĽl, a valaha szebb napokat látott Salvus strand korszerĂ»sĂ­tĂ©sĂ©vel, tĂ©liesĂ­tĂ©sĂ©vel.Hogyan Ă©s mivel tudja Ă–n támogatni a beruházást?
 • Horváth László KĂ©pviselõ akkor tud támogatĂłlag fellĂ©pni, ha ebben az ĂĽgyben akár pályázat beadására kerĂĽl sor - bár megjegyzem, a pályázatok elbĂ­rálásának vannak szabályai, s ezeket egy kĂ©pviselõ sem Ă­rathatja felĂĽl. Ha van befektetõi szándĂ©k, Ă©s van kormányzati forrás, pályázati lehetõsĂ©g, akkor kell a kĂ©pviselõnek segĂ­tenie. Ăšgy tudom, hogy a bĂĽkkszĂ©ki fĂĽrdõ ĂĽgye nagyon bonyolult, több szempontbĂłl, Ă©s egy hosszĂş ideje prĂłbálja a helyi közössĂ©g ezt a fejlesztĂ©st elĂ©rni, de nagyon sok tulajdonjogi Ă©s technikai akadályba ĂĽtközik, illetve ĂĽtközött. A környĂ©kbõl van egy sikerrel kecsegtetõ törtĂ©net, nevezetesen a mátraderecskei mofetta ĂĽgye, ahol - Ăşgy tĂ»nik -, az állami finanszĂ­rozás kĂ©rdĂ©se megoldĂłdik. Ez is egy Ă©vtizedes törtĂ©net vĂ©gĂ©re tehet pontot, mĂ©ghozzá pozitĂ­v eredmĂ©nnyel.
 • 4. Név József Tisztelt Horváth LászlĂł Ăšr! CĂ©lszerĂ»nek tĂ»nik a megĂĽresedett "laktanya" Ă©pĂĽletbe valĂł költöztetĂ©se, a városi Ă©s megyei önkormányzatnak Ă©s kiszolgálĂł intĂ©zmĂ©nyeinek is./ pl. levĂ©ltár/ Egyik alapvetõ cĂ©l is megvalĂłsulhatna, ezen lĂ©pĂ©ssel csökkenthetõ lenne a mĂ»ködĂ©si vesztesĂ©g. Van-e lehetõsĂ©g a gyakorlatban valĂł megvalĂłsĂ­tásra a fenti tárgykörben ? Tisztelettel: JĂłzsef "õskalos"
 • Horváth László A Parlament hĂ©tfõi ĂĽlĂ©sĂ©n kiderĂĽlt, hogy az egri önkormányzat tulajdonába kerĂĽlhet több, a volt egri laktanya terĂĽletĂ©n találhatĂł ingatlan. Habis LászlĂł polgármester Ăşr interpelláciĂłban kĂ©rt tájĂ©koztatást ebben az ĂĽgyben, Ă©s a válaszolĂł dr. Nyitrai Zsolt államtitkár válasza szerint várhatĂłan szeptemberben a vagyonĂ©rtĂ©kelĂ©s elkĂ©szĂĽlte után fog dönteni a kormány az ingatlanok sorsárĂłl.
 • 5. Bajzát Mária Tisztelt KormánymegbĂ­zott Ăšr! KaphatnĂ©k Ă©n 2 Ă©vre munkát Ă–nöknĂ©l bármifĂ©le oktatási, mĂ»velõdĂ©si, ĂĽgyintĂ©zĂ©si terĂĽleten, mert Ăşgy nĂ©z ki pĂ©ntektõl (Lázár-Balsai törvĂ©nytervezet), hogy a Fidesz frakciĂł teljes egĂ©szĂ©ben elveszi az elõrehozott öregsĂ©gi nyugdĂ­jamat. Nem vagyok egĂ©szsĂ©ges, de nem vagyok rokkantságin sem, mert amikor lebetegedtem, Ăşgy Ă­tĂ©ltem , meg hogy az öregsĂ©gi biztosabb lesz. TĂ©vedtem . Most visszamenõleges hatállyal megszĂĽntetik a törvĂ©nyes járandĂłságomat. 38 Ă©ves szolgálati idõm van , Ă©s 60 Ă©ves vagyok; Ă©s a fentiek szerint "ingyenĂ©lõnek " számĂ­tok. Ha nem kapok munkát, akkor a drága gyĂłgyszereimet sem tudom kiváltani, vagyis marad az öngyilkosság. Igaz nem vagyok egy szuicid alkat, ezĂ©rt ezen vĂ©gsõ megoldás elõtt mindent megprĂłbálok. KĂ©rem tudassa velem ha beadhatom a pályázatomat valamire!
 • Horváth László A korkedvezmĂ©nyes nyugdĂ­jazásrĂłl szĂłlĂł alkotmánymĂłdosĂ­tĂł javaslat vitája jelenleg is zajlik a Parlamentben, de azt fontos leszögezni, hogy ez a javaslat csak azokat a volt rendvĂ©delmi dolgozĂłkat Ă©rintenĂ©, akik Ă©ltek a korkedvezmĂ©nyes nyugdĂ­jazás lehetõsĂ©gĂ©vel. Itt is elsõsorban a rendõrökrõl kell beszĂ©lnĂĽnk, hiszen számtalan helyen Ă©n magam is találkoztam azza a vĂ©lemĂ©nnyel, hogy nem jĂł az, hogy rendõrök akár negyven Ă©vesen is nyugdĂ­jasok lesznek, mĂ©ghozzá az átlaghoz kĂ©pest magasabb nyugdĂ­jjal. Az elmĂşlt Ă©vek egyik nagy vesztesĂ©ge az, hogy a jelenlegi közbiztonsági viszonyok mellett rengeteg tapasztalt, rutinnal Ă©s tekintĂ©llyel rendelkezõ rendõr hiányzik. Negyven Ă©ves nyugdĂ­jasok, sokszor aztán biztonsági cĂ©geknĂ©l, vagy egyĂ©b vállalkozásoknál keresnek maguknak munkát, lehetõsĂ©get. Ez egyfelõl nagy vesztesĂ©g, másfelõl több ezer Ăşj rendõr munkába állĂ­tására törekszik a kormány, de azt mindannyian tudjuk, hogy fõleg a kisebb telepĂĽlĂ©seken, ahhoz, hogy egy rendõr hatĂ©konyan tudjon fellĂ©pni, ahhoz kell helyismeret, emberismeret, tekintĂ©ly. És ezeket csak Ăşgy lehet megszerezni, hogyha az a rendõr az adott helyen huzamusabb ideig dolgozik. Ez az iskolábĂłl frissen kikerĂĽlve nem adĂłdik magátĂłl. EzĂ©rt nagy kĂ©rdĂ©s, hogy megengedheti-e magának az ország, hogy ez a munka szempontjábĂłl Ă©rtĂ©kes csoport továbbra is nyugdĂ­jas maradjon. Arra is szeretnĂ©m felhĂ­vni a figyelmet, s ez a kĂ©rdezõt bizonyára megnyugtatja: ez a felĂĽlvizsgálat a javaslat szerint az 57 Ă©ven felĂĽliekre nem terjed ki. A cĂ©l az, hogy a hatályos alkotmány tegye lehetõvĂ©, hogy a rendĂ©szeti dolgozĂłk elõbb emlĂ­tett köre visszatĂ©rjen eredeti hivatásához. A jövõre nĂ©zve, vĂ©lemĂ©nyem szerint a rendvĂ©delmi dolgozĂłknak normális fizetĂ©st kell biztosĂ­tani, Ă©s nem korkedvezmĂ©nyes szolgálati nyugdĂ­jat.
 • 6. Zoltán Ă–n szerint helyĂ©nvalĂł e az hogy az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben dolgozĂłk bĂ©rĂ©vel senki nem hajlandĂł Ă©rdemben foglalkozni.Nem csak az orvosok bĂ©rĂ©vel kellene valamit kezdeni hanem az ápolĂłkĂ©t is rendezni kellene mert mit kezd majd az orvos aszisztencia nĂ©lkĂĽl?NevetsĂ©ges az hogy akik ember Ă©letekĂ©t felelnek kevesebbet keresnek mint Bpesten az utcaseprõk.Nem vonom kĂ©tsĂ©gbe az õ munkájuk fontosságát de azĂ©rt ez nevetsĂ©ges.Szerintem a kormány visszaĂ©l azzal hogy az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben igazábĂłl nem lehet sztrájkolni.Ăšgy gondolom hogy oda kellene figyelni a kormánynak az ápolĂłk,mentõsök,Ă©s az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben dolgozĂł kiszolgálĂł szemĂ©lyzet megfelelõ megbecsĂĽlĂ©sĂ©re mind anyagi mind erkölcsi oldalrĂłl mert egyszer csak nem fog mĂ»ködni e a csapatmunkára Ă©pĂĽlõ rendszer.
 • Horváth László EgyetĂ©rtek azzal, hogy az ápolĂłk, mentõsök Ă©s az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben dolgozĂł kiszolgálĂł szemĂ©lyzet jĂłval nagyobb anyagi Ă©s erkölcsi elismerĂ©st Ă©rdemelne. Nem gondolom viszont Ăşgy, hogy a kormány visszaĂ©lne azzal, hogy az egĂ©szsĂ©gĂĽgyben igazábĂłl nem lehet sztrájkolni.
 • 7. Budai-né Tisztelettel kĂ©rdeznĂ©m a kormánymegbizott ĂşrtĂłl,hogy meddig tudja támogatni a kormány eszetlen tevĂ©kenysĂ©gĂ©t?Vagy tökĂ©letesen azonosul vele!Csak õszintĂ©n!!
 • Horváth László Tisztelettel tájĂ©koztatom, hogy addig vĂ©gzem a feladatomat, amĂ­g azonosulni tudok a kormány tevĂ©kenysĂ©gĂ©vel. Ha nem ezt tennĂ©m, az lenne az eszetlensĂ©g.
 • 8. Balog László MiĂ©rt a kiskeresetĂ»eket sĂşjtja a Fidesz kormány intĂ©zkedĂ©seivel. Rászolgáltunk, vagy csak egyszerĂ»en nem kellĂĽnk az országnak
 • Horváth László A Fidesz-kormánynak egyáltalán nem cĂ©lja a kiskeresetĂ» emberek nehezebb helyzetbe hozása. Már a kormányzás elsõ idõszakában szĂĽlettek olyan intĂ©zkedĂ©sek - pĂ©ldául az energiaárak befagyasztása -, melyek döntõen a kiskeresetĂ»eket vĂ©dtĂ©k. Az elmĂşlt Ă©vtizedekben az adĂłpolitika prĂłbált minden olyan kĂ©rdĂ©st megoldani, ami nem az adĂłrendszer feladata lett volna. Hiszen az adĂłrendszerben szociálpolitikai, családpolitikai, bĂ©rpolitikai elemek voltak. Az Ăşj adĂłrendszer bevezetĂ©se csak az elsõ lĂ©pĂ©s. A keresetek redezĂ©se az pedig egy Ăşj bĂ©rpolitika kĂ©rdĂ©se. Tudom, hogy az Ăşj adĂłrendszer szándĂ©kainkkal ellentĂ©tben sok embernĂ©l bĂ©rcsökkenĂ©st okozott, de ennek a korrekciĂłja folyamatban van.
 • 9. petrocselli http://www.youtube.com/watch?v=Q2SFGEgOXKM&feature=player_embedded KĂ©rem nĂ©zze meg Ă©s kommentálja.
 • Horváth László Azt hiszem, eljött az idõ, hogy ha már eddig nem tettĂĽk meg, akkor most vĂ©gre világosan Ă©s Ă©rthetõen beszĂ©ljĂĽk meg a cigány-magyar egyĂĽttĂ©lĂ©s problĂ©máit, Ă©s persze tegyĂĽnk határozott lĂ©pĂ©seket a megoldás irányába. Az, ami Gyöngyöspatán az elmĂşlt kĂ©t hĂłnapban törtĂ©nt, azt bizonyĂ­tja, hogy valĂłságos, meglĂ©võ feszĂĽltsĂ©geket semmilyen erõszakkal nem lehet megoldani. Ma rosszabb a helyzet, mint volt kettõ hĂłnappal ezelõtt, miközben a politikai hecckampány során a Heves megyei Rendõr-fõkapitányság több mint százmilliĂł forint elköltĂ©sĂ©re kĂ©nyszerĂĽlt. ĂŤgy minden gyöngyöspataira jut közel negyvenezer forint. KĂ©tfelĂ© kell a kĂ©rdĂ©st választani. Mi a valĂłságos feszĂĽltsĂ©g kiváltĂł oka, Ă©s mi az a feszĂĽltsĂ©g, amit a hecckampány okozott. Ahhoz, hogy a megrendĂĽlt bizalom szálait Ăşjra tudjuk Ă©pĂ­teni, világossá kell tennĂĽnk az egyĂĽttĂ©lĂ©s normáit, Ă©s ezeket be kell tartatni. Tudom, hogy az elmĂşlt Ă©vekben sokan azĂ©rt nem fordultak rendõrhöz, mert Ăşgy gondolták, hogy a rendõr nem tud rajtuk segĂ­teni. Azt is tudom, hogy iskolai verekedĂ©seknĂ©l a gyerekek a pedagĂłgushoz sem fordultak, mert azt gondolták, hogy õ sem tud segĂ­teni. VĂ©lemĂ©nyem szerint az elmĂşlt Ă©vekben a helyi önkormányzat sem lĂ©pett fel kellõ határozottsággal Ă©s elszántsággal a normákat folyamatosan megsĂ©rtõkkel szemben. Az elsõ lĂ©pĂ©s, amit meg kell tennĂĽnk, az az erõszak felszámolása. Nem lehet erõszak az utcán, nem lehet lopni a kertekbõl, Ă©s nem lehet senkit sem megfĂ©lemlĂ­teni. Az erõszakot az iskolábĂłl is számĂ»zni kell. Nem lehet brutálisan megverni a másikat, nem lehet beszĂłlni a tanárnak, Ă©s szĂĽlõkĂ©nt nem lehet az emberi jogokra hivatkozva megfenyegetni a pedagĂłgust. A rendõrsĂ©gnek kell biztosĂ­tania a rendet az utcán, Ă©s nem csak az iskolábĂłl, de a helyi közössĂ©gbõl is el kell távolĂ­tani azokat, akik erõszakot alkalmaznak. A bizalom helyreállĂ­tásának elsõ komoly lĂ©pĂ©se lehet, ha az iskolában minden szĂĽlõ biztonságban tudhatja gyermekĂ©t.
 • 10. Csalódott Ă–n szerint a FIDESZ fel van arra jogosĂ­tva, hogy az átlag embereket teljesen megnyomorĂ­tsa Ă©s ellehetetlenĂ­tse?
 • Horváth László Szerintem a Fidesz arra kapott felhatalmazást, hogy az országot kivezesse abbĂłl a rendkĂ­vĂĽl mĂ©ly válságbĂłl, amelybe az elõzõ szocialista kormányok juttatták.
1 | 2 | 3 | 4 | következő »

Névjegy

Horváth László

Horváth László kormánymegbízott

Előző
 • Kos
 • Bika
 • Ikrek
 • Rák
 • Oroszlán
 • Szűz
 • Mérleg
 • Skorpió
 • Nyilas
 • Bak
 • Vízöntő
 • Halak
Következő

Mai horoszkóp

 • A barátság és a munkája során számos kapcsolatot köt. Sikersorozat következik életében. Szívügyek terén boldog, s bizakodó lehet.
Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz
Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak
Megyei Piactér