HEOL

Online közvetítés

Heves Megyei Közgyűlés tanácskozása 2008. 08. 29.

A megyegyűlésben a Markhot Ferenc Kórház működtetése ismét napirendre kerül.

Ülésterem

1:

Elkezdődött. A megyegyűlés napirendjére kéri venni Sós Tamás a két sürgősségi indítványt, ami a Markhot Ferenc Kórház működtetésével kapcsolatos. Harminchét igennel elfogadták.

2:

Napirend előtt vagyunk, de máris téma a kórház. Fótos Dániel a néhány héttel ezelőtti kórházi petíció-átadás, illetve az azzal kapcsolatos rendőrségi fellépés és megindított eljárás kapcsán érdeklődik. Kérdése veleje: ki hívta ki a rendőröket az eseményre. Orosz Gyula, a főkapitány helyettese fog válaszolni.

3: Orosz Gyula: szabálysértési eljárás zajlik az ügyben. Neveket nem mond, mert személyiségi jogokat sértene. Hogy miként kerültek oda a rendőrök, arra írásban fog válaszolni.
Orosz beszéde közben Szíki Károly - aki nemzetiszínű szalaggal átkötött mobiltelefonon bütykölt eleddig - többször javasolta fennhangon, hogy cseréljék ki Orosz mikrofonját. Kicserélték. A fenti választ tehát kiválóan lehetett immár hallani.

4: Nem csak a mikrofonnal van ezek szerint baj, Herman István kéri, hogy a szavazógépet is csekkolják le. Úgy tesznek. A hátsó sorból félhangos megjegyzés: rosszul működik a rendszer. Közben lecsekkolták. Működik. Továbbra is a napirend előtti bizottsági előterjesztésekről szavaznak.

5: Tuzáné Takács Zsuzsanna szerint a megyének három színháza van immár, a Gárdonyi és a Harleqin mellett megalakította az MSZP frakció is a maga amatőr társulatát. Tuzáné számonkéri Sóson képviselői esküjét. (Szíki: Szolzsenyicint kell olvasni).
Herman István: a közigazgatási hivatal és a megyegyűlés perét abszurdnak nevezi, szerinte az előterjesztés fércmű. (Mint ismert, a közig. hivatal döntését, amiben a HospInvesttel kötött szerződés jogszerűségét vitatta, nem fogadta el a megyegyűlés, ezért lesz a per.) Ismét szóba kerül az utóbbi hónapokban már-már feledésbe merült banki igazolás kérdése.
Herman: egy szónak is száz a vége: hogyan várjuk el az állampolgároktól a törvénytisztelő magatartást, ha a törvényalkotók sem tartják be a szabályokat.

6: Sós Tamás: Magas mércét állítottunk magunk elé a pályázat kiírásakor. Az országban itt a legerősebbek a kiírásba beépített garanciák. Szíkiék aktivizálódnak, A/4-es papírokat tartanak a magasba demonstratíve. Szíki Károly tacepaóján vérvörös betűkkel egyetlen szó ég: Szolzsenyicin.
Az elnök közli: a megyeházán márpedig jogkövető magatartás van. Zúgolódás: a saját jogotokat követitek.

7: Herman István: a politikai hasbeszélés magasiskolája zajlik. Szégyenhelyzetbe került a közgyűlés, törvénytelenséget követett el a közgyűlés, a közigazgatási hivatallal most aztán per következik. Emlékeztet arra is: ha egy cég egy pályázaton apróbb hibát vét, akkor is kizárják. Nemhogy akkor, ha - mint történt a HospInvesttel - egy a kiírásnak nem megfelelő banki igazolást ad be a pályázati anyagához.
Merczel József szocialista alelnök arról érdeklődik: miért nem a pályázat bírálóbizottságában vállaltak inkább munkát a Fidesz-frakció képviselői, és miért most folytatják le azt a vitát, amit akkor kellett volna.

8: A vita egyébként az elnöki jelentés kapcsán zajlik, Kontra Gyula arra emlékeztet, hogy ez a téma, ez a tárgy, ez a napirendi pont, tehát erről szíveskedjenek beszélni. Bekiabálás: hogy nem szakad le az ég.
Szíki a tacepaót élőszőban propagálja, mondván: olvass Szolzsenyicint. Van másik ánégyes papír is: Csak az igazat felirattal. A hátsó sorban erősödik a bátorság, most már fennhangon mondogatja egy nő, hogy "csaltak". Sós figyelmeztetésben részesíti az ülés rendjének zavarásáért.

9: Herman Merczelnek: azért nem vettek részt a szerződés bírálatában, mert sosem értettek egyet a privatizációval. Bár mindig is mondták, hogy struktúraváltásra szükség van. A leszegényedett társadalomban piaci alapokra helyezni az egészségügyet, több, mint bűn.
Hét-nyolcan szűnni nem akaró tapsorkánban törnek ki. Tuzáné Takács Zsuzsanna: arcátlanság azt mondani, hogy itt minden törvényes volt.
"Mondjuk már ki": törvénysértő volt a köztes kft. megalakítása éppúgy, mint a banki igazolás dolga, meg az örökös határidő módosítások. Tuzáné javasolja Sósnak: döntse el, hogy megyei elnöki vagy országgyűlési képviselői székéhez ragaszkodik-e jobban, és amelyikhez kevésbé, abból álljon fel. (Innentől a jobboldali megszólalók tapsviharát csak akkor jelezzük, ha különösen szükséges, elvégre úgy tűnik: ez automatikusan dukál.)

10 Mikor tárgyalják?: Tatár László ügyrendben érdeklődik, hogy mikor tárgyalják a sürgősséggel felvett témát. Benkár József főjegyző tudatja: természetesen a rendes napirendi pontok után.

Személyi döntések: Haladunk szép sorban a napirendekkel. Döntöttek arról, hogy a megyei önkormányzat bélapátfali Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete vezetői tisztségét öt évig Királyné Nagy Enikő tölti be.
Ugyancsak döntöttek arról, hogy a Terület Választási Bizottság póttagjává dr. Zelei Józsefet, Füzesabony nyugalmazott címzetes főjegyzőjét választották meg.

költségvetés: Vita nélkül elfogadták a megye költségvetési rendeletének módosítását, eszerint a bevételek és a kiadások egyaránt 690 millió forinttal növekednek. Most szünet következik.

14: Várhatóan csak délután kerül sorra a két kórházi - sürgősséggel felvett - napirend, a több, mint harminc megtárgyalandó téma után. Jelenleg (11.26) a tizenkettedik napirendnél tartanak. Ez a gyöngyösi Károly Róbert kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola van terítéken. Mint ismert, a megyei fenntartásban működő középisolát a Károly Róbert Főiskola és a gyöngyösi önkormányzat szeretné a továbbiakban működtetni, egy közösen létrehozott gazdasági társaság égisze alatt.
Tuzáné Takács Zsuzsanna szerint nem láthatóak biztosítékok arra, hogy az új formában hatékonyabban tudna működni a suli, mint az eddigi intézményi keretek között.
Herman István egyenesen a megye öncsonkításáról beszélt az intézménytől való "megválás" kapcsán.

12.47: Lesz ebédszünet?: Egyelőre nem tudni. Az viszont bizonyos: az utolsó rendes napirendet tárgyalja most a közgyűlés. Eddig egy szokványos közgyűlésen vagyunk túl, némi politikai felhangokkal. De semmi különös.

(Újra) Kezdődik: Nem lesz ebédszünet. Herman István szól.
Mi indokolja, hogy törvénytelenségek sokaságával szembesülve erőltetik a HospInvesttel megkötött szerződést?

17: Sós Tamás válasza: a betegközpontúság. Első sípszó megtörtént, meg az első fújjolás is.
Bizottsági vélemények: Lénárt András (eü. biz.) ne bontsanak szerződést. Kontra Gyula: adják meg a lehetőséget a HospInvestnek a hosszabbításra. (Sípszó közbe megint.)
Herman: visszafogottnak kell lennie, hogy az indulatait visszatartsa. Az elmúlt hónapban szembesülniük kellett azzal, hogy húsz szocialista képviselő és egy független szavazógép törvénytelenségek sokaságát erőlteti rá a megyére.

18 - Ötvenes évek: Herman István folytatja: a HospInvest jogtalanul van benn a kórházban, presszionálja az embereket. Történet jön: egy dolgozó kért munkáltatói igazolást a Markhot Ferenc Kórháztól, és azt a Bugát Pál Kórház nevében adták ki neki.
Továbbá: a kommandóscsapatokat - nyilván a biztonsági szolgálat - sem a kórház finanszírozta. Pszichológiai terrort alkalmaznak. Százhúsz orvos közjegyző által hitelesített aláírása a birtokukban van. Mi lesz ezután? A HospInvest komolytalan. Mert megszegte a szerződést, amit "Sós Tamás írt alá."
Sós Tamás az időkeretre figyelmezteti Hermant. Válasz: a képviselő-társaim átadták nekem az időkeretüket. Folytatja: Sósék mindent megtesznek azért, hogy Hevesben békétlenség alakuljon ki. Önös, fölyfös pénzügyi érdekek számítanak. A jog figyelmen kívül hagyásával átgázolnak mindenen. Ez Hermant az ötvenes évekre emlékezteti.

19 Hol az ezüst?: Tuzáné Takács Zsuzsanna: a HospInvest az együttműködési kötelezettségre hivatkozva kéri a hatvan napos hosszabbítást. Ennek a kötelezettségnek a cég eddig miért nem tett eleget? Miért várja el, hogy a megye "ugrik" a kérésükre, miközben ők meg sorozatosan megszegik a szerződést.
(Ügyeletes tacepao: hol van az ezüstpénz, Júdás?)

20 Szappanopera: Tatár doktor a dolgozók petícióját olvassa. Ennek lényege: bontsák fel a szerződést. Ha nem teszik, akkor szeptembertől a nyomásgyakorlás eszközeit bevetik. Tatár doktor a petíciót átadja Sós Tamásnak. Sós Tamás átveszi.
Deé András: Szappanopera folyik, hosszabbítással. Sporthasonlat: a bíró addig hosszabbít, míg az általa preferált csapat nyerni nem bír. A huszonegy "ellenoldali" képviselő polgárjogi és büntetőjogi felelősségét figyelmen kívül hagyva "erőlteti azt, ami nem megy".
Semmilyen kár nem érné a megyei önkormányzatot, ha nem adnák meg a hatvan napos hosszabbítást.
Hogyan lehet azt megengedni, hogy HospInvest köszönőleveleket küldjön olyan dolgozóknak, akik nem is írtak alá nekik. "Itt kell megállni, most kell megállni. Nem szabad ezt tovább folytatni."

21: Fótos Dániel: Ha most megadják a hosszabbítást a HospInvestnek, akkor a többi pályázó érdekei erősen sérülnek, s ha közülük bárki emiatt fellép a megyével szemben, akkor bizony fennállhat a megyei önkormányzat kártérítési felelőssége.

22: Herman István: most lehet úgy kiszállni ebből, hogy a közgyűlés és az intézmény sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem visel. Ha mégis megadják a hosszabbítást, továbbra is életben tartják a súlyosan szerződést szegőt. Ennek erkölcsi, politikai és egyéb felelőssége a huszonegyeket illeti. Semmi nem indokolja, hogy a szerződést felbontsuk..... bocsánat. fenntartsuk. Lehet ezen mosolyogni, de ha az önök édesanyja fekszik majd a folyosón, akkor nem lesz ilyen mulatságos.

23: Keresztes György: az egészségügyi bizottság elsősorban nem szakmai alapon döntött. A megyei önkormányzat képviselői hivatalos személyek, akik ennek megfelelően kötelezettségekkel vannak terhelve. Például: ha törvénysértés jut tudomásukra, meg kell tenniük a megfelelő lépéseket. Márpedig a HospInvest törvényt sértett, amikor nem adta le a mérlegbeszámolót. Amit egyébként még nem is tárgyalt  a cég felügyelőbizottsága. Ez a mulasztás a Btk-ba ütközik. Erre felhívta Benkár József főjegyző figyelmét is, hogy a HospInvest törvénysértő mulasztásban van. Ebben a helyszetben nem lehet megalapozottan dönteni arról, hogy a HospInvestnek - egyszerűsítve - van-e pénze ahhoz, hogy működtesse és fejlessze a kórházat.

24- Tűnjenek el!: Gászpor Jenő vezérigazgató: szerződést nem szegtünk. Bekiabálás: tűnjenek el, nincs magukra szükség. Sípszó. Gászpor: majd akkor mutatnak mérlegbeszámolót, "ha aktívvá válik az egri működésük". Bekiabálás: tűnjenek el, emberellenesek.
Sós Tamás: kérte a főorvosi kart, hogy... (bekiabálás: nem vagyunk kíváncsiak rá. Az lehet, de így más se hallja - a szerk:))
Herman: Itt nem arról van szó, hogy a HospInvest akadályoztatva lenne, sokkal inkább arról, hogy megszegte többször a szerződést, és ezért került ebbe a helyzetbe, hogy hatvan napos hosszabbítást kell kérnie. Ezt ne akarják már erényként beállítani.
Tuzáné: Gászpor nyilatkozzon, hogy leadták-e a cégbíróságra a mérlegbeszámolót?
Sós nem engedi.
Megszavaták persze, a hatvan napos hosszabbítást. Füttyszó, szégyelljék magukat, süljön le a képetekről a bőr, törvényt leszarók. (a nép hangja)
Tatár: megalapozottan javasolták a szerződésbontást, mivel a hosszabbításról döntöttek, ez okafogyott, de akkor "elnök úr ezt a színjátékot is csinálja végig", tehát szavaztassa.
Továbbá: ha szeptember elsejétől ellátási problémák lesznek, akkor az a megye felelőssége, hogyan képzelik, tervezik ezt a helyzetet kezelni. Márpedig ellátási problémákkal számolni kell.

25 Csak egy maradhat: Sós Tamás: az emberek azt szeretnék, hogy vége legyen az ádáz harcnak, béke legyen a kórházban, nyugalom legyen, a feladatukra koncentráljanak az emberek. Köszöni a kórház dolgozóinak, akik teszik a dolgukat, erőn felül teljesítenek. Köszöni.
Sajnálja, hogy a kórházi dolgozók meg vannak tévesztve. Legyenek partnerek abban, hogy a főorvosi kar a leendő működtetővel egyeztessen. Az igazi érdekvédők azok, akik aláírtak, és a megyei önkormányzat. Sajnálja, hogy a betegekről és az orvos-szakmai kérdésekről, munkajogi kérdésekről nem esik szó. (Foltokban hallani, mert pont az öt kórházvédő mögött ülök, és folyamatosan kommentálnak, visszafogottan, de közel vannak - a szerk.)
Hegyaljai Judit és két másik kórházi érdekvédő távozott. Aztán még egy hölgy. Egy férfi - a júdásostáblás - még hallgatja a történéseket. Most éppen Lénárt Andrást. Aki arról beszél: febr 29-én született meg a tulajdonosi döntés, aminek hat hónap alatt nem tudtak érvényt szerezni.

26 - Utójáték: Lénárt András: a szakszervezet hogyan szervezhet munkaidőben tiltakozó akciókat olyan veszélyek ellen, amelyek egyébként nem fenyegetnek.
Herman: ha Sós komolyan gondolná a felelősségét, nem adott volna lehetőséget egy notórius szerződésszegőnek. Gyöngyössel és Hatvannal példálózik. Hogy ezt ők nem szeretnék.
"Milyen szakmai előremozdulásról beszélhetünk, amikor halott orvosoknak küldtek ki szerződéses ajánlatot, meg autószerelőknek?"
A jelen közgazdasági környezetben nem lehet gazdasági alapokra helyezni az egészségügyet. "Nem állítom, hogy ez később nem történhet meg." "Mitől szocialisták a szocialisták, mi jobban védjük az emberek érdekeit, mint önök." Káosz van, zűrzavar.
Merczel József: higgadtan kellen már végre viselkedni. Van több, mint hétszáz ember, aki szerete dolgozni. Róluk miért nem esik szó? Illegitimek a kórházvédők.
"István, december ötödikén ti bent voltatok a kórházban, politikai gyűlést tartottatok." És rémtörténeteket mesél a naggyűlések okozta ellátási problémákról.  Taccsvonalon kívülről osszátok (sic!) az igazságot. El kellene gondolkodni azon, hogy nem-e (-sic!)a másik hétszáz embernek van igaza."

27 Döntés után folyik a vita: Fótos Dániel: nem a dolgozókról kell beszélni, hanem a döntéshozókról, akik a népakarattal szemben döntenek. Bár Fótos hozzászólása elején egyetértett azzal, hogy le kellene higgadni, a végén emelt hangon citálta: hazudtatok reggel, hazudtatok délben...
Sós megszavaztatta, hogy zárják le a vitát. Húsz igennel sikerült. Hússzal.
Zárt ülés következik. Közvetítést zárjuk.

Szolgálati közlemény

Lassítunk: Mivel néhány óra múlva várható, hogy a kórházról - napirend keretében - szó essék, kicsit lassítunk a közvetítésen. Mondjuk félóránként azért frissítünk. Persze, ha gyorsulnak az események, gyorsulunk mi is velük.