HEOL

Online közvetítés

Közgyűlés Gyöngyösön

Gyöngyös önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése

Ülés előtt

13.04: Gyülekeznek a képviselők a gyöngyösi városháza dísztermében. A tanácskozás napirendi pontjai között jelentős pénzügyi, gazdálkodási megszorítások szerepelnek, s várhatóan döntés születik majd önkormányzati intézmények egyházi fenntartásba adásáról is.

Határozatképes

13:08: Bár mindkét oldalon szellős a képviselők széksora, Faragó László polgármester megnyitja az ülést. A testület határozatképes. Közben a terembe érkeznek még néhányan.
Sürgősséggel kér napirendre tűzni Mán Géza felmentésének ügyét és a Sportfólió Kft. alapító okiratának módosítását. Elfogadták. Mindkettőt zárt ülésben tárgyalják, erről is döntöttek, minősített többséggel.

Költségvetés

13:30: Az első napirendi pont az idei költségvetés végrehajtását célzó intézkedések összessége.
Faragó László polgármester: sajnálattal, de foglalkoznunk kell ezzel a napirenddel. Határozott döntésekre van szükség, vagy várhatjuk az önkormányzati biztost. Mindenkitől megértést kérek.
A napirendi pont érdemi tárgyalásának megkezdése előtt még egy bejelentés: július 1-3-ig Zeltwegbe látogathatnak gyöngyösi képviselők, az ottani repülőnapra. Az ülés végére egy-egy utazó nevét kéri a polgármester, megjegyezve, bár megszorításokról készülnek tárgyalni, ennek az utazásnak nincs jelentős költségvonzata.

13:22:

Fekete Iván könyvvizsgáló arról beszél: a költségvetés elfogadásakor is jelezték, hogy jelentős kockázatot rejt a büdzsé, s ezt igazolta az azóta eltelt idő, egyebek mellett az ingatlan-eladások várható eredménye kapcsán is. A város likviditási helyzete a márciusi adóbevételek ellenére is kritikus, és újabb adóbevételek szeptemberben várhatók. A könyvvizsgáló szerint a kiadások csökkentésére ezért szeptember végéig van szükség átmeneti intézkedésekre. A bevételek oldalán kétszer 150 milliós folyószámlahitel felvételét javasolják. Mindezekkel szeptember 15-ig talán megoldható a finanszírozás. De ezzel együtt a hosszú távú megoldáshoz teljes átvilágítás szükséges, hogy az évente mintegy 500 milliós adósságszolgálatot teljesíteni tudja a város.

13:22: Székács György ismerteti, hogy a jogi és ügyrendi bizottság módosításokkal fogadta el a határozati javaslatot. Nevezetesen, a banki hitelek újratárgyalását, esetleges moratórium elérését szorgalmazzák, valamint egy pontos felmérést az értékesíthető ingatlanvagyonról.

13:28: Dr. Végh Attila (MSZP) kérdésként arról beszél: hogyan történik az úszósport támogatásának megvonása a gyakorlatban? Hiszen az éves keret egy részét már nyilván elhasználták. Vagy eddig sem támogatták? Holnaptól hogyan lesz, ha be akarnak menni a sportolók az uszodába?

13:30: Engelleiter Zoltán (MSZP) képviselő: a most indoklásként felsorolt okok januárban is ismertek voltak. Lehet-e összehasonlítást tenni a tavalyi és az idei első negyedév adóbevételeit illetően? Felvették-e a kapcsolatot a Raiffeisen bankkal?

Kévés Tamás (Jobbik): Mekkora megtakarítás a cafeteria-juttatások megvonása? Két hét múlva a soron következő ülésen folytatják-e a megszorításokat?

13:35: Kovács Róbert igazgató válaszol. Az úszósport támogatásának formája eddig az volt, hogy szerződtek, s vagy a Sportfólió, mint a strand üzemeltetője, vagy az adott egyesület kapta meg a pénzt. Idén még nem kötöttek szerződést, ergo "kifizetés" nem történt.

Az adóbevételek majdnem forintra a terveknek megfelelően teljesültek, a tavalyi első negyedéviek ugyancsak pozitívan és a tervezettnek megfelelően alakultak. Tehát a jelenlegi helyzetben "nincs az adóbevételek vonatkozásában kedvezőtlen tendencia." Az viszont tény, hogy 2008 után jelentős, több százmilliós adóbevétel-kieséssel kellett szembenézniük. S bár a helyi gazdaság "magára találni látszik", az idei tervezésben is óvatosak voltak.

A Raiffeisen Banknak jelezték, hogymilynen tervekkel keresnék meg őket. A bank egyébként nem javasolta az adósság átütemezését, de a testület döntése és szándéka szerint természetesen személyesen fognak tárgyalni a pénzintézettel.

A cafeteria-juttatások megvonása az intézményeknél és a városházánál összesen mintegy 19 millió forint kiadáscsökkentést jelenthet.

13:39: Benyovszky Péter (Fidesz): miközben sok apró támogatást vesznek el a különféle egyesületektől, szervezetektől, aközben jelentős összegeket hagynának változatlanul például a Kézilabda-sport, vagy a Sportfólió Kft. számára.

Réthy Béla alpolgármester: a Sportfóliótól 20 milliót vennének el.

13:45: Végh Attila: az erősen problémás, hogy a parkfenntartásra előirányzott teljes összeget megvonnák. A játszóterek így balesetveszélyessé válnak adott esetben. S ha bekövetkezik egy baleset, akkor nem lehet alappal arra hivatkozni, hogy nincs pénz ilyen fenntartási munkákra sem.
Emlékeztet arra is: a mostani tárgyalás végén határozat fog születni, ami azt jelenti, hogy az érintett tételek kifizetését "csak" ideiglenesen függesztik fel szeptember 30-ig. Ha véglegesen törölni kell a költségvetésből ezeket, akkor azt rendeletben kell megtenni.

13:50: Kerbelné Túri Hedvig és Engelleiter Zoltán egyaránt arról beszélnek, hogy egyes intézményi, szervezeti átalakítások meghozatalához már késő van, ezeknek az idei költségvetésre nem lesz hasznuk.
Engelleiter szerint sok más költséghely van, ahonnan el lehetne venni, a fűnyíró-elven történő megvonások helyett. (beksztédzs: Réthy Béla alpolgármester levetette a zakóját.)

Székács György arról beszél: tudták, hogy nem megalapozott a betervezett ingatlaneladási bevétel. De tudták tavaly is, meg azelőtt is, viszont nem csökkentették ehhez a kiadásokat.
Válságkezelő döntések mellett hosszú távra szóló döntésekre is szükség van. Mert a válságkezelés jellegéből adódóan nem feltétlenül ilyen, sokkal inkább arról szól, hogy "holnap ki tudjuk fizetni a béreket."
Összegzésképp elmondja: támogatható a javaslat, azzal együtt, hogy így időt nyernek arra, hogy szeptemberig véglegesen rendezzék ezen tételek sorsát. Illetve júliusban térjenek vissza akár további részletekre.
(Megérkezett Sári István a szocialita frakció is teljes.)

Kévés Tamás szerint nem a játszótér most a legfontosabb, hanem az, hogy "ég a ház." És június is nagyon későn van. Szerinte át kellene nézni az összes megbízásos szerződést, mert tud olyanról, hogy egy volt képviselőtársuk most is megbízással dolgozik az önkormányzatnak. Miközben van jogász alpolgármesterük, aki elvállalhatná ezt a munkát. És nem azért, hogy 150 ezerért visszafoglalkoztassanak egy régi alpolgármestert. És mit dolgozik a roma kisebbségi referens?
És javaslatot szeretne rá tenni, vagy most, vagy legközelebb, hogy húsz százalékkal csökkentsék a tiszteletdíjaikat. Krízisalapként. Adósságspirálban van a város. A pártja részéről nem támogatható az újabb banki hitelfelvétel. Ők az adósságátütemezést, vagy más bankok megkeresését javasolja.

13:59: Székács György szerint a mai ülés nem alkalmas arra, hogy rögtönözzenek újabb és újabb költségvetési tételekről.

Bozsik István alpolgármester szerint ez az első csomag szükséges ahhoz, hogy "tovább tudjon menni a város". Biztos benne, hogy a későbbiekben lesznek még újabb anyagok, hosszabb távon ható döntésekkel. De a mostani a működőképesség megtartását célozza.

14:05: Ördög István: "a kultúrából kell engedni", és kevésbé az oktatásügyhöz hozzányúlni. Dolgozzunk meg a pénzünkért végre, szép tiszteletdíjat kapunk. Én vállalnám, mint bizottsági elnök, hogy az esti órákban leülünk bizottsági elnök társakkal, vagy bárkivel, aki ráér. És elsősorban a fizetett alpolgármesterünket is nagyobb munkára ösztönözném.

Réthy Béla alpolgármester köszöni a képviselő úr bizalmát, ami "egyértelműen megnyilvánult."
Az alpolgármester szerint a működőképesség fenntartása fontos. Háromszázmillió forintot próbálnak "górcső alá venni", és felfüggeszteni a felhasználását. "Ha nem nyúlunk hozzá jelentős struktúrális átalakításokhoz és bizony, létszámhoz, akkor mindenki legyen tisztában azzal, hogy finanszírozhatatlan az önkormányzat."
Ha a testület partner a válságkezelésben, akkor "látszik egy gyenge fény az alagút végén." Az alpolgármester megismétli: ez a háromszázmillió, első lépésnek megfelelő lehet.

14:12: Hiesz György (MSZP): egy-egy ilyen megtakarítási tűzoltócsomag pénzét a következő félév rendre el is viszi. Ezért nem lehet megspórolni nagy strukturális átalakításokat.
(Közben néhányan kimentek kávéért. Elmélyülten keverik.)
A szocialista frakcióvezető szerint a kormány jövőre még elvesz az önkormányzatoktól. A bajban össze kell fogni.

Szavazás következik, módosítókkal. Hatról. A szocialisták öt perc szünetet kértek. (A tükörterembe mennek, Hiesz György "ide gyertek, ne máshova" invitálására.)

14:29: Hiesz György bejelentette, hogy a szocialista frakció meg fogja szavazni az előterjesztést.

Réthy Béla a szavazás előtt a polgármestertől még "az utolsó szó jogán" szót kap, kis derültségre lereagálja, mondván: talán még nem a legutolsó szó joga ez." És megigéri, hogy hetente megkapják majd a képviselők is az önkormányzat likviditási helyzetéről szóló legfrissebb jelentést.

14:57: Tizenkét igennel, egy tartózkodás mellett elfogadta a testület, hogy az iskola egyházi fenntartásba kerüljön.

A közvetítést ezennel lezárjuk, hamarosan zárt ülés következik.

Szünet után

14:26:

Folytatódik a munka. Hat módosító indítványról fognak szavazni.

Az eredeti határozati javaslat:

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta a költségvetés végrehajtását befolyásoló döntések meghozatalára, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, s meghozta az alábbi határozatot:

I.

1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a számlavezető hitelintézet a Raiffeisen Bank Zrt. felé kezdeményezze az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 150.000 EFt-tal történő megnövelését, illetve a szeptember hónapban esedékessé váló adósságszolgálati kötelezettségek tőketartozás megfizetésére 6 hónapos moratórium engedélyezését.

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott 6 hóna-pos tőketörlesztési moratóriumnak kedvezőtlen kihatásai lennének az Önkormányzat jelenlegi hiteleire is, úgy az 1. pontban meghatározott folyószámla-hitelkeret növelésén felül további 150.000 EFt-tal megnövelésre kerüljön.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingat-lanokból tervezett bevételek teljesülése érdekében keressen meg ajánlatával olyan szervezeteket, amelyek professzionálisan foglalkoznak ingatlan-közvetítéssel és értékesítéssel, s az ajánlatok ismeretében javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 2011. június 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a köztisztviselők cafetéria-juttatásának, illetve az Önkormányzat és a Gyöngyös-Pálosvörösmart Intézményfenntartó Társulás intézményeiben közalkalmazotti és Munka Tör-vénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók részére jóváhagyott béren kívüli juttatások kifizetésének felfüggesztése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A Képviselő-testület a juttatás későbbiekben történő kifizetéséről az Önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének ismeretében a szeptemberi ülésén fog döntést hozni.

Határidő:  értelem szerint
Felelős:  Faragó László polgármester

II.

1. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja felül a közoktatási intézmények Pedagó-giai Programját, s a Képviselő-testület soron következő ülésére tegyen javaslatot a fenntartó ál-tal jóváhagyott időkeret és álláshelyek fenntartásának indokoltsága, és finanszírozhatósága te-kintetében.

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a hasonló feladatokat ellátó intézmé-nyek (bölcsődék, általános iskolák) irányítási, vezetői struktúrájának integrálásában rejlő lehető-ségeket, és javaslatát terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2011-ben nyugdíjba vonuló köztisztviselők álláshelyét, valamint a Képviselő-testület áprilisi ülésén engedélyezett belső ellenőri álláshelyet a Képviselő-testület további rendelkezéséig ne töltse be. 

Határidő:  értelem szerint
Felelős:  Dr. Kozma Katalin jegyző

III.

1. A Képviselő-testület a mellékelten csatolt 2011. évi költségvetési rendelet 1., 6. és 6/A., 9. és 9/A., 10-14.  számú mellékleteiben bemutatottak szerint a különböző bizottságok, illetve a Pol-gármester rendelkezési körébe tartozó támogatási keretösszegek, egyes fejlesztési feladatok és céltartalékok terhére történő kifizetések és további kötelezettségvállalások felfüggesztését 2011. szeptember 30-ig rendeli el.
 
Határidő:  folyamatos
Felelős:   Faragó László polgármester
   Dr. Kozma Katalin jegyző
   Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői

2. A Képviselő-testület felkéri a Gyöngyösi Sportfólió Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a Városi Strandfürdő időszakos üzemeltetésének lehetőségét, illetve piaci alapon történő működ-tetésének kérdését, s működtetési alternatívákat tartalmazó javaslatát terjessze a Képviselő-testület szeptemberi ülése elé.

Határidő:  2011. szeptember 15.
Felelős:   Juhász Péter ügyvezető

3. A Képviselő-testület felkéri Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságot, hogy az Önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetére, illetve a megváltozott jogszabályi feltételekre való tekintettel készítse elő az Önkormányzat ún. ÖNHIKI pályázatát, s a szükséges képviselő-testületi dönté-sek meghozatala érdekében javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő:  2011. augusztus 31.
Felelős:   Kovács Róbert pénzügyi és költségvetési igazgató

Szavazás

14:34: Sorra veszik a módosító indítványokat.
14 igennel elfogadják, hogy tárgyalják újra a bankokkal az adósság átütemezését, lehetőség szerint ne fél, hanem egyéves moratóriumra törekedve.

Egyöntetű igen az ingatlan-portfólió összeállítására, illetve arra, hogy ingatlanközvetítő csak akkor kapjon sikerdíjat, ha az üzlet megköttetett és abból az önkormányzatnak tényleges bevétele származott.

Kis kavarodás van, a képviselők nem tudják, hogy miről is kellene szavazni, bár állítólag megkapták a kiosztásos anyagot a módosítókról.

Pontosítják. A szakszervezeti bizottság javaslata: ne a teljes, hanem a fél cafeteriát tartsák vissza. Nyolc tartózkodás, három igen. Az egészet visszatartják.

És végül megszavazzák 13 igennel a teljes "májusi csomagot".

Kell egy kis energia

14:37: Vita nélkül döntenek arról, hogy az önkormányzat és intézményei három partnertől szerzik be a villamos energiát: az önkormányzat és 29 intézményét az ÉMÁSZ, a közvilágítást az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt., látja el, s ugyanő szolgálja ki a Városi Televíziót és a Sportfólió Kft-t is.

Egyházi fenntartásba kerülhet a Rákóczi

14:44: A II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola egyházi fenntartásába adása kapcsán meghívott előadóként az iskola igazgatója, Kurucsai József kérdésre elmondja: az iskola minden dolgozója maradni kíván akkor is, ha egyházi fenntartásba kerülnek. Bár hivatalosan írásban ilyen "szondázás" nem történt, de a nem hivatalos információ ettől még helytálló. Az egyház pedig szándékai szerint mindenkit alkalmazni kíván. A dolgozói, oktatói létszám természetesen a gyereklétszámtól függ.