HEOL

Online közvetítés

Közgyűlés Egerben - 2012. március

Adókról, színházakról, arculatról, magánberuházások támogatásáról is döntött a várost vezető testület.

9.03: Érkeznek a képviselők, de még koránsem teljes a létszám.

9.18: Habis László polgármester éppen interjút ad a TV Egernek. A tapasztalat azt mondatja: ezután szokott kezdődni az ülés. (bár időközben megérkezett a kávé, ez okozhat egy kis zavart)

9.20: Prezentáció is lesz: a város egységes arculatát mutatják majd be. Az új szlogen:
Eger, a Te történeted

9.26: Mindenki itt van, kezdődik. Először a rendőrséghez tehetnek fel kérdést a képviselők. Ketten vannak, de az egyik nevét a polgármester nem tudja elolvasni.
Martonné Adler Ildikónak (Fidesz-KDNP) azonban "gyönyörű aláírása van", így ő kezd. Elmondja: a Cifrakapu és a Régi Cifrakapu úton sokan nem tartják be a sebességkorlátozást. A Városüzemeletetési Irodától azt kéri, vizsgálják meg át lehet-e helyezni a Tetemvár úti kereszteződésnél.

9.30: Tóth István (Jobbik) azt kérdezi emelkedett-e Egerben az elmúlt időszakban a bűncselekmények száma (ez összefügghet-e a lomtalanítással). Elmondja: bozottsági ülésen felmerült, hogy másként oldják meg a jövőben a lomtalanítást, s ne a környék bűnözőit csábítsák be a jövőben.

Válaszában Kádas István, a rendőrség képviselője elmondta április 1-től a Felsővárosban már 2 körzeti megbízott dolgozik. Tóth Istvánnak úgy válaszol: ilyenkor gyakrabban ellenőriznek, s az elmúlt héten valóban megnőtt a bűncselekmények száma, például elloptak 4 kerékpárt. Hozzáteszi, ilyenkor sokan jönnek Egerbe környékbeli településekről. Az alezredes is azt javasolja: keressenek más megoldást a lomtalanításra.

9.35: Két napirendet visszavont az előterjesztője: nem tárgyalnak a Neumann Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a vis maior pályázatról.
Lesz három sürgősségi indítvány: két támopos, és összesen hat más pályázat.

9.54: Kisebb adatforgalmi problémánk adódott, közben elfogadta a testület az első négy napirendet. Módosították az idegenforgalmi, az iparűzési és a telekadóról szóló rendeletet. Változás nem történik, módosult jogszabályokhoz igazítják a helyi rendeleteket. 

9.57:

Ötödik napirend. Ismert: 10-szeresére emelkedik talajterhelési díj. Kovács Luca jehysző elmondja: ennek mértéket a helyi hatóság nem változtathatja, az adókedvezményről és mentességről azonban dönthet. Tóth István elmondja erről a Parlamentben hozták meg a döntést. Csarnó Ákos (LMP) azt hangsúlyozza, a megnövekedett díjjal először 2013. márciusában találkoznak majd a fogyasztók, ezért fontos tájékoztatni mindenkit. Nagy István (MSZP) azt emeli ki, hogy elvileg az lenne a cél, hogy minél többen kössenek a kiépített hálózatra, de a rákötés is nagyon drága.
A javaslatban szerepel a többi között az, hogy díjmentességet javasolnak annak, aki öregségi nyugdíjra jogosult, vagy megváltozott munkaképességű és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg ez 28.500Ft) háromszorosát (85.500 Ft).

10.07: Ficzere György (Fidesz-KDNP) kiemeli: nem mindenkire vonatkozik ez a díj. Azokra, akik szennyvize a valóban a talajt terheli. Tóth István szerint azonban kutyaszorítóba kerül az, akire rá akarják kényszeríteni a rácsatlakozást. Bognár Ignác (Jobbik) módosító javaslattal él, amelyben szerepel, hogy kedevzménnyel csökkenthető legyen a kiépített hálózatra való rákötés díja.
Habis László szerint "olyan szabályok nehezen érvényesíthetők, amely szerint azok fizessék a rákötési díjat, akik ezt korábban már megtették."

10.11: Kovács Luca elmondja: Bognár módosító indítványa ebben a kontextusban nem értelmezhető, mert az a magánerős beruházásokra vonatkozik, de érdemes visszatérni a javaslatra. A jegyzőaaszony kiemeli: azért észlelik későn a fogyasztók az emelést, mert önadózással kell bevallani.
A rendeletről szavaznak: 16 igen, 2 tartózkodással elfogadták.

10.17: Hetedik napirend: a magánerős külterületi út- és csapadékelvezető rendszer karbantartásának, építésének szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről szóló rendelet módosítása. A jegyszőasszony elmondta: tavaly 6 építőközösség nyújtotta be igényét, 4-et támogatott a bíráló bizottság, összesen 5 millió forinttal.
Tóth István úgy fogalmaz fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a bíráló bizottságban nem képviselők ülnek, hanem az érintett városházi irodák vezetői.

10.20: Császár Zoltán (Független) egyszer helikopteről is látta a külterületi utakat. Szerinte borzasztó állapotok is vannak.
Kovács Luca úgy válaszol Tóth Istvánnak: a bizottság csak javaslatot tesz, a közgyűlés dönt. Valószínűleg azért a bizottság álláspotnját támogatják, mert szakmailag előkészítettek a javaslatok. Az előterjesztést elfogadják. 

10.31: A Deák Ferenc úti villasor épületeinek helyi egyedi védelem alá helyezéséről szavaznak a képviselők. Sós István alpolgármester szerint oda kell figyelni ezekre a gyönyörű épületekre, amelyek túlnyomó részt az 1910-s és 1920-s évek környékén épültek poszt-szecessziós stílusban.
A vita során elhangzanak pozitív és negatív példák az egri épített örökségek kapcsán.

10.42: A helyi védelem alá helyezés 30 napos közszemlére bocsátásáról döntöttek egyhangúlag a képviselők.

10.45: 4 százalékkal emelkedik az oktatási-nevelési intézményekben nyújtott étkezés, valamint a szociális szolgáltatások és a gyermekek nappali ellátása 2012. május 1-jétől érvényes térítési díja. Az ellátás mennyiségi és minőségi szintentartása érdekében szükséges ez az emelés - mondja Kovács Luca.

11.04: Bognár Ignác javaslata ha a Közgyűlés nem támogatja a napirendi pont időkorlát nélkül történő tárgyalását, a hozzászólási lehetőséget kezdeményező automatikusan kapjon további 3 perc hozzászólási lehetőséget véleményének kifejtésére.
Kialakul egy kisebb adok-kapok arról, ki mennyit és miről beszél. Császár Zoltán nem érti mi az, hogy "Eger életét jelentősen befolyásoló napirend". Gál Judit szerint jó, hogy korábban időkorlátot fogadott el a testület, 3 percnél tovább nem lehet figyelni, szerinte egyébként az ellenzékben ülnek a szószátyárok. Császár Zoltán szerint nekik az a dolguk, hogy elmondják a véleményüket, a Fidesz-KDNP képviselői közül többen pedig úgy ülnek a teremben, mintha "csendestársak lennének egy bizniszben".
A javaslatot végül nem fogadta el a testület:
4 igen, 7 nem, 4 tartózkodás, s ketten nem szavaztak.

11.06: Sürgősségi indítvány: városi kulturális intézmények indulnak ifjúságnevelési célú pályázaton. Az EKMK és a könyvtár már korábban is indult, most már azonban van egy színháza, egy bábszínháza is a városnak - ezen intézmények látogatószám növekedést is várnak a sikeres pályázattól. Az előterjesztő Habis László elmondja: nem szívesen nyújt be sürgősségi indítványt, most mégis megtette, mert a pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el.
A testület támogatja, hogy az intézmények pályázzanak.

11.13: Iskolai tehetséggondozással kapcsolatos támopos pályázaton indul a Bródy könyvtár (3 középiskola vesz részt benne). A testület egyhangúlag támogatja.

11.13:

Harmadik sürgősségi indítvány:
Elnyerhető támogatásokra nyújt be pályzatot a város.
A térségi formában működtető intézmények felújítására pályázhatnak, valamint térfigyelő kamera-rendszer fejlesztésre - utóbbi egy 12,5 milliós beruházás. A belvárosban a többi között a Zalár utcában és a Dobó gimnáziumnál, az Egészségház utcában, míg a Felsővárosban a Malomárok úton bővülne a térfigyelő rendszer.
Csákvári Antal (Fidesz-KDNP) azt kérdi, van-e arra lehetőség, hogy mobil térfigyelő kamerát is vegyenek?
Csathó Csaba (Fidesz-KDNP) ugyanezt szeretné, sőt akár kettőt.
Tóth István azt kérdi: miért sürgősséggel tárgyaláják ezt?
Válaszában Habis László elmondja: a BM rendelet március 1-jén született, április elejéig kell leadni. (Tóth István nem figyel, Habis újra elmondja, hogy szorít a határidő)
Dér Ferenc irodavezető a mobilkamerákkal kapcsolatban elmondja: az a kérdés, az adot ponton rendelkezésre áll-e kellő sávszélességű adatforgalmi rendszer.
(közben a teremben eldőlt valami, kicsit mindannyian megijedtünk)
Császár Zoltán elmondja: a térfigyelő kamerákkal eddig csak baj volt. Rossz a képe, bonyolult, hogy ki üzemeltetheti. (Rázsi Botond közbeszól: nem erről szól az előterjesztés, Császár válaszol: ismeri már ezt a történetet - s folytatja tovább)
Tóth István kap újra szót. Megismétli Császár véleményét, nem sok haszna volt eddig a kameráknak. Szerinte nem normális állapot, hogy mindig van sürgősségi indítvány, A jobbikos városatya szerint így, hogy reggel kapják meg az anyagot, nem lehet felelős döntést hozni.

11.25: Csathó Csaba tiszteli Dér Ferencet. Azt kéri az irodavezető vizsgálja alaposan a lehetőségeket. A tanácsnok úgy véli a mobilinternet korában a sávszélesség nem lehet probléma.
Császár Zoltán visszatér korábbi gondolatára: jó, hogy vannak kamerák, de nem érnek semmit. Megemlíti a szépasszonyvölgyi szoborrongálásokat, ahol ugyan volt kamera, mégsem született feljelentés.
Sós István elmondja: a szépasszonyvölgyi kamerák valóban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Most azonban változtathatnak ezen.
Martonné Adler Ildikó "kicsit túldimenzionáltnak" érzi a vitát.
Bognár Ignác úgy tekint a kamerarendszerre, mint a Nagy Testvérre. Úgy érzi, azzal, hogy most újabb pénzt ölnek bele, nem sokat érnek el. Szerinte máshol jó helye lenne az önerőre szánt összegnek.

11.38: Tóth István hangsúlyozza: azért érzi aggályosnak az előterjesztést, mert azt sem tudják, ki fogja üzemeltetni a kamerákat. Sőt, semmit nem tudnak igazán, hiszen - mitn ismét elmondja - ma reggel kapták meg a javaslatot.
Dr. Misz Mihály hozzáteszi: ez nem egy új ötlet, két millió forint félre volt téve erre, most csak arról döntenek, hogy az önerőt 500 ezerrel megtoldják.
Habis László szerint az ellenzék kötelességének érzi, hogy támadja a polgármestert.
A témában megszólal dr. Gál János könyvvizsgáló is. Ő abban bízott és bízik a jövőben, hogy a város vezetése mindent megtesznek a fejlődésért. Elmondja: a mostani testület minden tagja jól felkészült szakember, s azt kéri tőlük, segítsék s polgármester és az alpolgármester munkáját.
Rázsi Botond levezető elnökként szólak meg. Elmondja: hivatalba lépése óta foglalkozik a témával, s azért dolgoztak, hogy fejlesszék a térfigyelő-kamerákat. Most azonban értelmi vákuumban ül, mert végre van egy pályázat, és mégis ekkora vitát generál.
A sürgősségi indítványt 16 igen, két nemmel elfogadta a testület. 

11.51: Elérkeztünk a 13. napirendhez: a Gárdonyi Géza Színház, és a Harlekin Bábszínház Alapító Okiratának módosítása. Kovács Luca emlékeztet: decemberben döntöttek: a város átveszi a két intézményt, majd februárban arról, hogy az EKVI foglalkozik a gazdálkodásukkal.  

Pál György (MSZP) javaslata: áprilisban írjon ki pályázatot az önkormányzat az intézmény vezetésére.

Saárossy Kinga elmondja: amennyiben állami támogatást szeretne kapni a színház, maradnia kell a vezetésnek. (Két éve működő független színház kaphat állami támogatást - idézi az alpolgármester)

Kovács Luca: decemberben úgy dönttött a testület, hogy a színház vezetőjének munkáját jogfolytonosnak tekintik. A Harlekinnél - mivel megbízott igazgató dolgozik - pályázatot írnak majd ki.

Nagy Istvánnak az a kérdése ki kell-e írni 2012. június 30-a után intézményvezetői pályázatot. Habis válasza: az időpont azt jelzi, hogy minimum a művészeti év végéig nem történik a változás az intézmény életében.

Pál György fenntartja módosító indítványát, de a testület nem fogadta el. Az Alapító Okiratok módosítását ellenben igen.

12.05: Meglepetést okozott a forgatókönyv: egy pillanatig nem volt biztos, ki is az előadója a 15. napirendnek. Habis László első megérzése jó volt: ő az.
A Gárdonyi Géza Színház, valamint a Harlekin Bábszínház átvétele kapcsán az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye által átvett feladatokról, munkakörökről, a megszüntetni kívánt státuszokról, valamint az átvett dolgozók létszámáról szóló javaslat kapcsán a polgármester elmondja: A bábszínházban 1 munkakör szűnik meg, a Gárdonyi színházban pedig 6,5.
A javaslat értelmében létszámracionalizálási pályázatot is benyújt majd az önkormányzat.
A napirendet egyhangúlag elfogadta a testület.

12.20:

A városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés hamarosan lejár. A város a jövőben (5 évig) is a Városgondozás Eger Kft-vel végeztetné el a feladatot.

Tóth István 3 évre csökkentené az intervallumot.

12.25: Tóth István aggályát fejezi azzal kapcsolatban, hogy nincs szükség közbeszerzésre. Szerinte érdemes lenne több lehetőséget is megvizsgálni, hogy nagyobb rálátásuk legyen. Szerinte jó lenne egyfajta civil kontroll a cég fölött.

Ficzere György (Fidesz-KDNP) szerint a cég feladatallátásának színvonala nem romlott, sőt javult, annak ellenére, hogy nem az elmúlt években nem változott a gazdálkodásuk. Ő megszavazná.

Pál György leszögezi: támogatja az anyagot. Azt is kijelenti  azonban: dicsértekből nem lehet megélni. A cégnek ugyanis elfogy a fejlesztésre fordítható forrása. Pál szerint azt a lovat ütik, amelyik húz (a cég ugyanis - állítása szerint - kevesebbért dolgozik, mint amennyibe a munka valóban kerül). "Ne kényszerítsük bele a céget olyan szerződésbe, ami veszteséget hoz neki" - teszi hozzá végül.

Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) szerint létezik civil kontroll: a város lakossága.

Császár Zoltán egyetért majdnem mindenkivel. Szerinte a játszótéri homokozók a legfontosabbak.

12.44: Jakab Zoltán, a Városgondozás vezetője elmondta még jobban odafigyelnek majd a homokzóra. A civil kontrollal kapcsolatban úgy fogalmaz: létezik szakiroda, amely ezzel foglalkozik.
A lomtalanítással kapcsolatban elmondja 10 tonnányit gyűjtenek össze idén. Jakab Zoltán egy levelből is idéz, amit a cég kapott. Ebben egy Egerbe látogató vendég dícsérte meg munkájukat.
Az előterjesztést elfogadta a testület.

12.56: Az Agria Volánnak tavaéy nyújtott támogatás elszámolása kapcsán természetesen szóba kerül az új menetrend. Császár Zoltán azt kérdi: hogy érinti a céget a magas üzemanyagár. A válasz: nagyon.
Orosz Lászlóné hajdúhegyi lakók aláírását, levelét hozta el, azt kér a cég vezetésétől olvassák el majd együtt. A tanácsnokasszony kiemeli: lassan lejár az új menetrend próbaidőszaka, fontos, hogy minden egri véleményét megismerjék.
Habis László: nem kérdés hogy ésszerűen haszánlta-e fel a támogatást a társaság. A kérdés a polgármester szerint az, mit hoz a jövő, de biztos abban, hogy a peremkerületek kritikus pontjainál találnak megoldást.
Az előterjesztést elfogadta a testület.

13.06: Az egri önkormányzat 89,14 %-ban tulajdonosa 18 %-os szavazati aránnyal az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft-nek. A közgyűlés most arról dönt, hogy felhatalmazza polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrész értékesítésével és a szavazati arány megváltozatásával kapcsolatosan, valamint elfogadják beszámolóját és könvvizsgálói jelentését.

13.13: Újabb napirend, immár a 24. Eger város egységes arculatáról. Rázsi Botond elmondja: tavaly decemberben kezdték a munkát, hogyan lehetne boros rendezvényekre idegenforgalmat vonzó marketinget kialakítani. Később úgy döntöttek: a város egészének kell márkának megjelennie, nem csak egyes rendezvényeknek, vagy Eger bizonyos részeinek.
Most a közgyűlés felhatalmazását kérik e stratégiai terv elkészítésére. A védjegyet szolgáló egységes arculat kialakítása már megkezdődött.
Az alpolgármester hangsúlyozza a most bemutatott ábrák, szlogenek még nem részei az arculati kézikönyvnek, mindössze tervek.

13.19: Idézet az előterjesztésből:
„Az elfogadott embléma és arculati terv tiszta, áttekinthető, egyszerre hordoz tradicionalitást és korszerűséget. Az EGER név kiegészítő grafikai eleme a bástya, mely erőt sugall, utal az egri várra, EGER történetére. Az embléma kiterjesztésével a résztvevő intézmények és cégek mint EGER bástyái jelennek meg. A színvilága alapértelmezésben EGER címerének színeiből (kék, aranyokker) építkezik.
Elengedhetetlen arculati elem a város szlogenje, mely megfogalmazza a város üzenetét a városlakók és az idelátogatók számára. Ez a jelmondat az „EGER A TE TÖRTÉNETED”. A városlakók számára ez azt az üzenetet hordozza, hogy ez a város az övék, és olyan lesz, amilyennek ők alakítják, továbbá azzal a jelentéssel is bír, hogy EGER az ő történetük, az ő életük. Az idelátogató számára pedig egy felhívás, hogy EGER váljon az ő történetévé is, váljon az élete részévé az itt megélt élmény által.”

13.22:

Csarnó Ákos üdvözli az egységes arculatot, a többi pályázó munkájára is kiíváncsi azonban.

Rázsi Botond úgy fogalmaz: a kész arculati kézikönnyvel együtt bemutatják majd a többit is.
Bognár Ignácnak nem tetszik se a szöveg, se a kép, mégis támogatja. Azt javasolja: ahova pénzt ad a város, ott kötelező legyen bemutatni, viselni a logot. (legyen az koncert Egerben, vagy sakkverseny Brazíliában)
Császár Zoltán is támogatja, jó kezdeményezésnek tartja.

13.23: Császár azt is javasolja: legyen egy jó, olaszos indulója is a városnak.
Rázsi Botond elmondja: a tervek között szerepel - ha nem is olaszos, inkább magyar és egri - zenéről gondoskodni.

13.25:

Fél óra szünet következik.

14.13: Az ülés folytatódik. A képviselők támogatják az Egri Kulturális és Művészeti Központ  közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételét. A a 2012/2013. tanévben indítandó általános iskolai első évfolyamos osztályok számáról szóló előterjesztés kapcsán Rázsi botond elmondja: a Balassiban 2 osztály indul a korábbi három helyett, míg a Tinódiban pont fordítva.
Az előterjesztést a képviselők egyhangúlag elfogadták.

14.20: A Civil Alap szakmai programok/projektek megvalósítása 2012 civil szervezetek támogatása című előterjesztés kapcsán dr. Misz Mihály tanácsnok elmondja: a város civilszervezetei minden területre kiterjednek és Eger fejlődését szolgálják. Hozzáteszi: az idén is változatlanul hagyta a támogatás összegét az önkormányzat: 5,3 millió  forintot osztott fel a Civil Alap bíráló bizottsága.
Bognár Ignác nem érti a Hun Fokos Szövetség miért kap feleannyi támogatást, mint például a Part Egyesület.
Császár Zoltán szerint ezt a civil szférára kell bízni.
- Ahányan vagyunk, annyi féle képpen osztanánk el - mondja dr. Misz Mihály egyfajta bölcs zárásként.
Az előterjesztést elfogadta a testület.

14.27: A közoktatási intézmények étkezési térítési díjait átlagosan 4 százalékkal emelik május 1-jétől, valamint az intézményeknek összesen 6,6 millió forint támogatást is nyújt az intézményeknek önkormányzat.

14.30:

Egy sikeres pályázat révén 3 gyalogátkelőhely lehet biztonságosabb Egerben, Ficzere György tanácsnok elmondta: a beruházás 23 millió forint, amelyből 15 millió az elnyert támogatás. A munka végeztével biztonságosabb lesz a Fadrusz u-i, a Külsősor u-i és a Vallon u-i csomópont. Mindhárom csomópontban sárga színű figyelmeztető jelzők (gyalogos jelképbetéttel ellátott sárga villogó) lesznek majd.

14.37: Már a kőfaragónál van az a Deák Ferencet ábrázoló bronz mellszobor, amelyet a református templom előtt helyez majd el az Egri Városszépítő Egyesület. Erre a közgyűlés is áldását adja.
Császár Zoltán szerint egy bronzszobrot kitenni életveszélyes, oda tenné az első kamerát Deák mellé... a kezdeményezést ezzel együtt támogatja.

14.45:

Májusban nem az utolsó, hanem az utolsó előtti csütörtökön lesz közgyűlés - mondja Habis László az idei feladattervről szóló határozati javaslat kapcsán. Az előterjesztést elfogadja a testület.

14.51: A tavalyi önkormányzati adóbevételek alakulásáról tájékoztatja a képviselőket Kovács Luca jegyző. Elmondja: a hivatal saját bevételein belül 2011. évben 52,6%-ot értek el az önkormányzati adókból származó bevételek. Az adóbevételeken belül, 86,2% a helyi adókból származó adórész.
- Tavaly 3562,8 millió forint adóbevételt tervezett a hivatal, ami 348,9 millió forint többlettel teljesült. A helyi adóbevételek elsődlegesen a helyi közszolgáltatások kiadásait egészítik ki. Örvendetes, hogy 2011. évben 383 millió forinttal nagyobb összeg érkezett az adószámlákra, mint a megelőző évben - teszi hozzá.

14.58: 2012. jan  1-től a törvény lehetővé teszi önkormányzati adóhatóságnak is, hogy közzé tegyék a tartozással rendelkező adózókat. Több önkormányzat megjelentette honlapján az adótartozók listáját - ezt azonban az ombudsman aggályosnak vélte. Kovács Luca tájékoztatójában elmondta: az egri Adó Iroda álláspontja az, hogy a törvény adta lehetőséget lényegesen szűkítve - ezer és tízezer forint helyett - „csak” a százezer forint összeget elérő tartozások kerülnének közzétételre. Erre akkor kerül sor, ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez írt állásfoglalás kérésre választ kapunk.
Leghamarabb idén nyáron, június 30-án lesz olvasható a Városháza aulájában az adótartozók nevének listája.

15.00: Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények előző félévi eredményeiről. Habis László felkéri Rázsi Botondot a tájékoztató megtartására, ám véletlenül dr. Rázsi Botondot mond. Ez általános derültséget kelt a teremben.

Az alpolgármester a képviselők figyelmébe ajánlja a statisztikák tanulmányozását.

15.02: A grémium tagjait Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP) tájékoztatja az Ifjúsági Kerekasztal működéséről. A képviselő elmondja: munkacsoport alakult a fórumon belül, amelynek feldata egy javaslatcsomag kidolgozása, segítendő a készülő városi kulturális koncepciót. Az Ifjúsági Kerekasztalnak jelenleg 33 tagja van.

15.30:

Zárt ülés előtt Martonné Adler Ildikó elmondja: idén is megszervezik a lakossági fórumot a Felsővárosban, amelyre a városrészben élőkőn túl meghívtak több irodavezetőt és a rendőrség képviselőit is.


Dr. Csarnó Ákos több témát is felvet. Először az egri kerékpárosok helyzetéről beszél. Elmondja: kevés a kerékpár-tároló Egerben. Azt kéri vizsgálják meg, hová lehetne újakat telepíteni. Másik témája: civilek festhenék ki a kopott városi falakat, trafóházakat, betonkerítéseket. Hozzáteszi: lenne rá jelentkező, s egy cég is támogatná.


Császár Zoltán a "tarthatatlan állapotban lévő" Radnóti utcáról szól. Szerinte nem pártpolitika az, hogy egy életveszélyes utcát felújítsanak-e, vagy sem.


Gál Judit elmondja: a tűzgyújtási tilalom ellenére sokan mégis gazt égetnek. Azt kéri: figyeljen jobban oda mindenki.

15.48: A wifi akadozik, egyébként is zárt ülés következik: a közvetítést befejezzük.