December 13.

Ezen a napon

Az adatok szolgáltatója Ezenanapon.hu
2017. December. 13.
50 éve / 1967. 12. 13.
Megszületett Jamie Foxx színész (Vonzások és állatságok, Minden héten háború)
Terrell-ben (Texas, USA) született.
56 éve / 1961. 12. 13.
A Beatles együttes szerződést kötött Brian Epsteinnel
88 éve / 1929. 12. 13.
Megszületett Christopher Plummer kanadai színész (A muzsika hangja)
114 éve / 1903. 12. 13.
Megszületett Carlos Montoya spanyol flamenco gitáros
3 éve / 2014. 12. 13.
Meghalt R. Várkonyi Ágnes, Széchenyi-díjas történész, művelődéstörténész, az MTA rendes tagja
Férjezett nevén: Ruttkay Kálmánné. Kutatási területe a Rákóczi-szabadságharc, a Zrínyi-mozgalom, a Habsburg-berendezkedés, a történetírás története, az ikonológia és a történeti ökológia volt.
33 éve / 1984. 12. 13.
Meghalt Beck András szobrászművész
Kossuth- és Munkácsy-díjas.
33 éve / 1984. 12. 13.
Meghalt Amerigo Tot magyar származású olasz szobrászművész
Eredeti nevén: Tóth Imre
43 éve / 1974. 12. 13.
Málta köztársaság lett
56 éve / 1961. 12. 13.
101 éves korában meghalt Grandma Moses amerikai népművész, aki a 70-es éveinek végén kezdett festeni
Eredeti nevén: Anna Mary Robertson A világ szinte minden részében megtalálható naiv művészeti irányzat képviselője volt. A széleskörű mozgalom a francia "neo-primitívekkel" kezdődött (Séraphine Louis, Louis Vivin, Camille Bombois, André Bauchant), akiknek 1928-ban Párizsban megrendezett közös kiállítása "A tiszta szívek festői" címet viselte. Ekkor figyeltek fel az irányzatra a hivatalos képzőművészeti életben is. Amerikában például Grandma Moses volt a megfelelőjük. Már a XX. század elején Haitin is (Hector Hyppolite) jelentős neo-primitív festészet virágzott. Európa másik feléről a grúz Niko Piroszmanisvili jelentkezett a második világháború előtt. Grandma Moses 100 éves korában készített illusztrációkat Clement Moore "The Night Before Christmas" című művéhez, a könyv csak a halála után jelent meg. Élete utolsó évében, 101 éves korában még 25 képet festett. Legismertebbek a falusi életről készült festményei.
73 éve / 1944. 12. 13.
Meghalt Vaszilij Kandinszkij orosz absztrakt festő- és képzőművész
80 éve / 1937. 12. 13.
A japánok megtámadták Nanking (Nanjing), kínai várost
Közel 200,000 kínai halt meg a következő hat hétben, a Nankingi incidensként elhíresült támadásban.
91 éve / 1926. 12. 13.
Meghalt Stróbl Alajos szobrász
92 éve / 1925. 12. 13.
Megszületett Dick Van Dyke színész (Mary Poppins, Halálbiztos diagnózis)
West Plains-ban (Missouri, USA) született.
104 éve / 1913. 12. 13.
Leonardo da Vinci festménye, a Mona Lisa visszakerül a Louvre-ba
Két év után kerülhetett vissza a festmény a múzeumba, miután 1911-ben ellopták azt.
114 éve / 1903. 12. 13.
Megszületett Nathan Milstein orosz születésű amerikai hegedűművész
114 éve / 1903. 12. 13.
Mosonban meghalt Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros
Kühne apja egyik alapítója volt Németország második legnagyobb acélgyárának. Kühne Ede a család elszegényedése után 18 évesen egy berlini gépgyárban lett műszaki rajzoló. Odesszából hamarosan állásajánlatot kapott, de kiutazásának az volt a feltétele, hogy előbb tökéletesítse a mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos ismereteit. Így került Magyarországra, és sosem utazott tovább. Mosonban a Pabst és Krauss-féle műhely vezetését bízták rá. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és a kis műhely pár évtized alatt tekitélyes gyártelep lett, a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyára. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonyok között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést.
138 éve / 1879. 12. 13.
Megszületett Eleanor Robson Belmont angol-amerikai színésznő, író és ápolónő
Megalapította a "Metropolitan Opera Guild"-ot, több mint 25 évig kapcsolatban állt a Vörös Kereszttel, és "Major Barbara" címen színdarabot írt, amely az élettörténetén alapult.
146 éve / 1871. 12. 13.
Megszületett Emily Carr kanadai festőművész, írónő, aki a brit-columbiai indiánokkal foglalkozott
Lefestette a brit-columbiai indiánokat és írt róluk az 1953-ban megjelent "Heart of Peacock" című művében.
183 éve / 1834. 12. 13.
Megszületett Kelety Gusztáv festő, műkritikus
Az MTA levelező tagja volt.
199 éve / 1818. 12. 13.
Megszületett Mary Todd Lincoln First Lady, Abraham Lincoln amerikai elnök felesége
Doris Kearn Goodwin történész ötévi fehér házi kutatómunkája során arra a megállapításra jutott, hogy Abraham Lincoln és Mary Todd Washington történelmének legrosszabbul "működő" párja volt. Mind ez idáig a Lincoln-pár szentként élt az amerikaiak fejében. "Nem hiszem, hogy Lincoln eljutott volna a Fehér Házig a felesége kapcsolatai nélkül, illetve ha Mary nem egyengeti az útját" - nyilatkozta Goodwin. Jóllehet a házasság igazi románcként indult, és megfelelő politikai szövetségesnek is bizonyult a pár, végső soron azonban mégis szétforgácsolták a veszekedések, amelyek különösen akkor erősödtek fel, amikor 1861-ben kiváltak a föderációból a rabszolgaságot támogató déli államok. Lincoln elsődleges célja a háborúval - a fehér házi dokumentumok szerint - nem a 3,5 millió rabszolga felszabadítása volt. Rasszista volt a mai fogalmaink szerint, magánkörben azt hangsúlyozta, hogy a feketék "erkölcsileg alsóbbrendűek. Mindegyiket vissza akarta küldeni Afrikába, ahol nem okozhatnak több problémát."
202 éve / 1815. 12. 13.
Megszületett Veres Pálné, a magyar nőnevelésügy egyik előharcosa, az első Nőképző Egylet alapítója
Születési nevén: Beniczky Hermin
211 éve / 1806. 12. 13.
Megszületett Ernst Werner von Siemens német feltaláló és gyáralapító
375 éve / 1642. 12. 13.
Abel Tasman holland felfedező (Cook kapitányt 127 évvel megelőzve) elérte Új-Zélandot
A Déli sziget északi csúcsára (ma – Arany-öböl) érkező Tasman-t két kenuban (waka) érkező maorik fogadták. Tasman a saját embereit küldte le egy csónakban, azonban nem értették meg egymást. A helyiek csónakjukat meglékelték, négy ember halálát okozva. Máig vitatott kérdés, hogy ki is az igazi felfedezője Új-Zélandnak. Annyi bizonyos, elsőként Tasman látta meg a Déli-sziget partjait 1642-ben. A partvonalat követve északkeletnek tartott tovább, majd egy öbölben horgonyzott le. Ekkor találkoztak először a szigetlakók és az európaiak, ám a maori harcosok végül is elűzték Tasman embereit. Cook kapitány csak 1769-ben érte el az Északi-szigetet. A partraszállás ez esetben is ütközettel járt, ám ezúttal a maorik vére folyt.
9 éve / 2008. 12. 13.
Meghalt Horst Tappert német színész, Derrick felügyelő alakítója
89 éve / 1928. 12. 13.
Megszületett Jack Tramiel lengyel származású amerikai üzletember, a Commodore számítógépek kifejlesztője
Eredeti nevén: Jacek TrzmielAlapítója a Commodore International cégnek, amely a Commodore PET, Commodore 64, Commodore 128, Commodore Amiga és más Commodore gépeket gyártotta.1939-ben zsidó családjával együtt Auschwitzba került és részese lett Dr. Mengele kísérleteinek. Apja belehalt a kísérletekbe, ő 1945-ben megmenekült, 1947 novemberében Amerikába emigrált és beállt a hadseregbe. Itt tanulta meg az irodai gépek, írógépek és számológépek javítását. Leszerelése után javítóműhelyt nyitott Commodore Portable Typewriter néven, majd számológépeket kezdett forgalmazni majd gyártani. Első otthoni számítógépét 1977-ben mutatta be.
89 éve / 1928. 12. 13.
Megkezdték az utcai távbeszélő-hálózat fölszerelését Budapesten
111 éve / 1906. 12. 13.
Megszületett Barankovics István hírlapíró, a Demokrata Néppárt elnöke
A Demokrata Néppárt elnöke 1945-től annak 1949. évi önfeloszlatásáig. A II. világháborút követő 1947-es országgyűlési választásokat követően pártja a legerősebb ellenzéki erő volt. A Rákosi-rendszer kiépülésével emigrációba kényszerült.Többek között az Ország Útja, a Kis Újság, a Magyar Nemzet, aHazánk című újságokat szerkesztette. 
122 éve / 1895. 12. 13.
Meghalt Jedlik Ányos bencés pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz-előállító készülék és a dinamó feltalálója
Teljes nevén: Jedlik Ányos István A komárom megyei Szimő községben született, tanulmányait a nagyszombati és a pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817-től Szent Benedek-rendi szerzetes volt, ettől az időtől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta. A Jedlik István néven született fiú az Ányos nevet a rendben kapta, miután Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig tanárrá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a győri akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. 1839-ig a rend iskoláiban, majd negyven éven át a budapesti Tudományegyetem fizika-mechanika tanszékén tanított. Ekkor még kevesen sejtették, hogy az ő áldásos tevékenységének döntő szerepe lesz a fizikusok új generációjának felnevelésében. 1845-ben latin helyett magyarul kezdte oktatni hallgatóit. Tankönyvei révén a fizika magyar szókincsének egyik megalkotójaként tartják számon. 1848-ban a bölcsészkar dékánja, 1863-ban az egyetem rektora volt. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1873-ban tiszteletbeli tagja lett. Foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén-cink elemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Tudományos munkásságában megelőzte kortársait, de legfontosabb találmányáról, az ősdinamóról csak 1856-ban beszélt, az első írásos dokumentum erről az egyetem 1861-ben összeállított leltárkönyve volt. Az írásos bizonyíték egyértelmű ugyan, de mivel találmánya nem vált ismertté, a dinamó feltalálása Siemens nevéhez fűződik. Legismertebb felfedezése az öngerjesztés elve volt, illetve az ezt demonstráló egysarki villany-indító, ebben fogalmazta meg legalább hat évvel Siemens és Wheatstone előtt a dinamó elvét. A megoldás lényege, hogy az állandó mágnesek helyett két, egymással szemben lévő elektromágnes kelti a mágneses mezőt a forgórész körül. Amikor a tekercs egyik oldala elhalad az északi pólus előtt, metszi az erővonalakat, és áram indukálódik benne. A keret továbbfordulásával az áram elenyészik, majd a déli pólus elé érve feltámad, de az előbbivel elllentétes irányba folyik. A keret a kommutátorhoz csatlakozik, így a külső áramkörben mindig egy irányban folyik az áram. 1827-ben kezdett elektro-mágneses forgókészülékkel kísérletezni, amelyet "villámdelejes forgony"-nak nevezett. Ebben az álló- és forgórész egyaránt elektromágnes volt. 1873-ban a bécsi világkiállításon mutatta be "csöves villamos-szedőkből alkotott villámfeszítő"-jét. Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott, utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte a győri rendházban. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz-előállító készülék és a forgómotor feltalálása. Összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a pesti egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét.
123 éve / 1894. 12. 13.
Meghalt Xantus János természettudós, utazó-felfedező, a Budapesti Állat- és Növénykert megalapítója
A későbbi természettudós, néprajzkutató eredetileg jogot tanult, 1847-ben lett ügyvéd. 1848-ban nemzetőrként részt vett a pákozdi csatában, majd a szabadságharc bukása után osztrák ezredbe sorozták. Innen szökött el Londonon keresztül Észak-Amerikába, ahol 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket a még ismeretlen és feltáratlan területeken. Beszámolóit és gyűjtéseit Magyarországra küldte, ahol egyre nagyobb szakmai tekintélye lett. 1861-ben hazalátogatott, hogy megtartsa akadémiai székfoglalóját, majd visszatérte után konzuli kinevezést kapott Mexikóba. 1864-ben végleg hazatért hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére két év múlva megnyílhatott a pesti Állatkert, melynek első igazgatója is lett. 1868-tól újra utazni kezdett, bejárta Borneót, Jáva szigetét, Ceylont és Sziámot, ahol elképesztő mennyiségű állattani és etnológiai anyagot gyűjtött össze. A későbbi Néprajzi Múzeum alapját az általa gyűjtött borneói dajákok tárgyai képezték.
129 éve / 1888. 12. 13.
Megszületett Obermayer Ernő, Kossuth-díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített
Nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében. Az MTA levelező tagjává választotta (1953).
169 éve / 1848. 12. 13.
Magyarország ellen megindult az osztrák támadás
A császári csapatok főparancsnoka, Alfred Windischgraetz herceg, osztrák tábornagy vezette a támadást. A magyar honvédsereg visszavonult, a december 31-i döntés alapján a parlament és a kormány pedig átköltözött Debrecenbe.
197 éve / 1820. 12. 13.
Meghalt Gróf Széchényi Ferenc könyvtár- és múzeumalapító
220 éve / 1797. 12. 13.
Megszületett Heinrich Heine német költő és író
Ma Goethe és Schiller mellett a német költészet legnagyobb klasszikusainak egyike. Korábban nem nagyon szerették, életében is általában támadták, és emlékét is meggyalázták. Nem szerették zsidó származása miatt, bár vallását nem gyakorolta, később felvette a keresztséget - akkor kapta különben Heinrich nevét is. Nem szerették kortársai azért sem, mert dúsgazdag nagybátyja méltányolta tehetségét, és olyan vagyont hagyott rá, hogy még Heine özvegye is gond nélkül élt belőle. Családja kereskedőnek szánta, de őt világéletében az irodalom érdekelte. Szerelmes versekkel kezdte, szinte állandóan szerelmes volt, és - a világirodalom szerencséjére - jórészt viszonzatlanok maradtak érzelmei, s bánatát versbe fojtotta. Dalok könyve című kötete nagy közönségsikert aratott megjelenésekor - s ez volt a zseniális költő egyetlen elismerése életében. Petőfi jól ismerte költészetét, és viszont, s a két költő kölcsönösen csodálta egymást, közös ismerősük, Kertbeny Károly közvetített közöttük, ő fordította le németre Petőfi költeményeit is. Mindketten a szabadság lánglelkű harcosai voltak, Heine másik verstémája is a szabadság volt a szerelem mellett. S míg szerelmes verseket tartalmazó kötetét ünnepelte még a hatalom is, annál inkább nem tetszettek neki Heine forradalmi költeményei. A költő végül el is menekült hazájából, a németek ősellenségének számító franciákhoz, Párizsba költözött, s ezt sem tudták megbocsátani neki honfitársai. Művészete átmenetet képezett a romantika és a realizmus között, s egyéni hangú költészete megosztotta a kritikusokat és a közönséget egyaránt. Amint Szerb Antal megjegyezte: "Amit Heine írt, nem mindig szép, nem mindig mély, és még csak nem is mindig igaz, de... ő az egyetlen német költő Goethe után, akinek hatalmas világirodalmi jelentősége és hatása van". S ezt lassan el is ismerték, halála után művei bekerültek a német tankönyvekbe, s már éppen elfoglalta volna méltó helyét a klasszikusok között, amikor a fasizmus uralomra jutott Németországban, és a nácik szabályos hadjáratot indítottak emléke ellen. A zsidó zseni könyveit hatalmas máglyákon égették el, mivel azonban versei rendkívül ismertek és népszerűek voltak, attól fogva népdalként szerepeltették őket a tankönyvekben.
440 éve / 1577. 12. 13.
Sir Francis Drake kapitány 5 hajóval elindult Plymouthból, hogy megkerülje a Földet
Az utazás majdnem 3 évig tartott.
540 éve / 1477. 12. 13.
Hunyadi Mátyás letette az esküt, mint cseh király
III. Frigyes császár előtt Korneuburgban volt az eskütétel.
551 éve / 1466. 12. 13.
Meghalt Donatello firenzei szobrászművész
Teljes nevén: Donato di Niccoló di Betto Bardi 1386-ban született. A 15. század legjelentősebb szobrásza, aki több különböző művészeti irányban képviseltette magát. Elsősorban Firenzében alkotott a Medici-család szolgálatában. Alkotásaival nagy szerepet játszott a perspektívikus ábrázolás elterjedésében, valamint a szobrászat önálló - nem épülethez kötött - megvalósításában.
64 éve / 1953. 12. 13.
Megszületett Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, akiről a Magyar-vándor lólengés elemet elnevezték
1965-től 1980-ig a FTC (Ferencvárosi Torna Club) tornásza volt. 1972 és 1980 között 33 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Edzőjével, Vígh Lászlóval számos új technikai elemet dolgozott ki, nevéhez fűződik az orsó, a szökkenő-vándor és a róla elnevezett Magyar-vándor első bemutatása. Pályafutása alatt lólengésben három világ- és három Európa-bajnoki aranyérmet nyert. Részt vett az 1972. évi müncheni, az 1976. évi montreali és az 1980. évi moszkvai olimpián. 1976-ban és 1980-ban lólengésben olimpiai bajnoki címet nyert. 1980-ban tagja volt a Donáth Ferenc, Guczoghy György, Kelemen Zoltán, Kovács Péter, Magyar Zoltán, Vámos István összeállítású, bronzérmes magyar tornászcsapatnak is. Háromszor – 1974-ben, 1978-ban és 1980-ban – választották az év magyar sportolójává. Az aktív sportolástól 1980-ban, moszkvai olimpiai győzelme után vonult vissza. 1979-ben a Testnevelési Főiskolán torna szakedzői, 1985-ben az Budapesti Állatorvostudományi Egyetemengyőri állatkórház orvosa volt, majd 1988-tól Budapesten kerületi állatorvos. 1986 és 1989 között a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke volt. 1991-től a állatorvosi oklevelet szerzett. 1986-tól a Halhatatlanok Klubjának tagja. 1997-ben elnyerte a Magyarországért Alapítvány Magyar Örökség-díját. 2001-től a Magyar Országos Tornaegyletek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
517 éve / 1500. 12. 13.
Luca napja
A decemberi asszonyi ünnepek közül hazánkban legjelentősebb Luca napja. Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azokat, akik szőni, fonni, varrni, mosni mertek az ő ünnepén. Luca büntetésből a fonó asszonyhoz hajítja az orsót, kóccá változtatja a fonalat, bevarrja a tyúkok tojókáját. Luca napján alakoskodni is szoktak. A Luca-alakoskodó fehér leplet hord, arca elé vagy fejére szitát tesz. Ellenőrzi a fiatalokat, a lustákat megszégyeníti. Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amelynek segítségével Karácsony böjtjén felismerik a boszorkányokat. Alig van olyan falu, ahol ne ismernék a Luca székéről szóló babonás történeteket. A lucaszéken készítője minden nap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen Karácsony estéjére készüljön el. Akkor elmegy az éjféli misére, és ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat hordanak. Utána azonban menekül haza, különben széttépnék a boszorkányok. Legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, s így megmenekül a bosszújuktól. Az ország nyugati részében Luca-nap hajnalán "kotyolni" járnak a kisfiúk. Szalmát vagy fadarabot visznek magukkal (legjobb, ha ezeket valahol elcsenik), s arra térdelve mondják el köszöntőjüket. Utána kukoricával vagy vízzel öntik le őket a háziak, ők pedig a szalmával, fával "megvarázsolják" a tyúkokat, hogy egész évben jól tojjanak. A köszöntőt mondó gyerekek ezután ajándékokat kapnak. Akár tavasszal, György napján, Lucakor is szabadon garázdálkodnak a gonoszok.

Legolvasottabb

1
Úton gyalogló férfit gázolt halálra egy busz
2
Ifj. Major András vesztette életét a reggeli balesetben
3
Halálos baleset történt Eger és Kerecsend között
4
Felvágta az ereit és megszurkálta magát egy férfi az egri szupermarketben
5
Tizenéves fiút gázolt el egy autó a zebrán
Mulasztások sorozata
Továbbra is hátráltatja a csíksomlyói búcsú világörökséggé nyilvánítását Románia
kontinensviadal / 3 perce
Rövidpályás úszó Eb – A címvédő magyarok könnyedén jutottak tovább
A kontinensviadal a férfi 100 méter pillangó küzdelmeivel kezdődött, a négy magyar közül csak a címvédő Cseh László került az elődöntőbe
Gyász
Megrendülten tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy DR. VÍG LÁSZLÓ hosszan tartó betegség után 2017. december 3-án elhunyt. Temetése 2017 december 16-án 11 órakor lesz a Kisasszony temetőben. Ez úton is kérjük, hogy az esetlegesen virágra szánt összeget a kápolnában kihelyezett perselybe helyezzék el, amelyet Böjte Csaba árvái számára fogunk eljuttatni. A Gyászoló Család
Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni mindazoknak akik MAGYAR JÓZSEF mindenki Magyar papája temetésén részt vettek, fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett Édesapám VÁSÁRHELYI GYULA a volt Finomszerelvénygyár dolgozója 2017. dec. 10-én elhunyt. Temetése a Felsőtárkányi köztemetőben 2017. december 14-én, 14 órakor lesz. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OSZTAFIN BÉLÁNÉ ( Ancika) elhunyt. Temetése 2017. december 14-én 14 órakor lesz az egri Grőber urnatemetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy UTASSY JÁNOSNÉ szül.: Ködmön Margit (egykori egri Tanítóképzős diák) hosszú szenvedés után életének 82. évében elhunyt. Temetése a Bükkszenterzsébeti temetőben lesz 2017. december 13-án 14.30-kor. A gyászoló család
Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyám KURCZINA ISTVÁNNÉ életének 85. évében elhunyt. Temetése 2017. december 14-én 11 órakor az egri Grőber urna temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk FARKAS LÁSZLÓNÉ szül.: Fürjes Erzsébet 86. éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 13-án 11 órakor lesz az engesztelő gyászmisét követően az egri Kisasszony temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa és rokon Dr. RÓZSAHEGYI LÁSZLÓ (volt ügyvéd) életének 98. évében 2017. november 24-én elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Édesanyánk TAKÁCS ISTVÁNNÉ szül.: Berecz Margit életének 89. évében elhunyt. Temetése a felnémeti temetőben lesz 2017. december 15-én 13 órakor. Gyászoló fiai
Ezúton tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, MAGYAR JÓZSEF mindenki Magyar papája, életének 96. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése, 2017. december 12-én kedden, 13 órakor lesz a bükkszentmártoni temetőben. A szerető család
Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, nagymama, dédmama TÁTRAI JÁNOSNÉ szül.: Kiss Malvin (MÁV volt dolgozója) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. december 14-én 12 órakor lesz az egri Hatvani temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy CSERGŐ LAJOS életének 71. évében csendesen elhunyt. Hamvait az egri Lajosvárosi temetőben helyezzük örök nyugalomra 2017. december 13-án szerdán 13 órakor. Kérjük csak egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen megjelennek és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik feledhetetlen halottunk TÓTH JÓZSEF temetésén megjelentek, és mély fájdalmunkban osztoztunk. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BIHARI ISTVÁN életének 79. évében elhunyt. Termetése az egri Kisasszony temetőben 2017. december 15-én 12.30 órakor lesz. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család
Végtelen szomorúsággal tudatjuk, hogy HARGITAI GÉZA 2017. november 30-án meghalt. Temetése 2017. december 9-én, szombaton, délben lesz a hatvani Belvárosi Temetőben. Géza köztünk van, marad, emlékét őrizzük, szellemisége erőt ad és segít..." a család Hargitai Gézát Hatvan Város saját halottjának tekinti.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS JÓZSEFNÉ szül.: Magyari Erzsébet életének 87. évében elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben lesz 2017. december 15-én a 14 órakor tartandó gyászmisét követően. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy RÁTKAI KÁLMÁNNÉ hosszú szenvedés után, életének 77. évében elhunyt. Temetése az egri Lajosvárosi temetőben lesz 2017. december 8-án 11 órakor az engesztelő gyászmisét követően. A gyászoló család
,,Drága jó szívét, dolgos két kezét áldd meg, Atyám! S én megköszönöm, hogy ő lehetett az Édesanyám." Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatom hogy drága édesanyám VASS GÁBORNÉ sz.: Fülöp Julianna 80 évesen elhunyt. temetése 2017. december 8-án 13 órakor az egri Lajosvárosi temetőben lesz. A gyászoló lánya
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SZECSKÓ BÁLINTNÉ szül.: Szecskó Katalin tragikus hirtelenséggel életének 71.évében elhunyt. Temetése az EGERBOCSI temetőben lesz 2017. december 7-én 14.30 órakor az engesztelő gyászmisét követően. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak akik KISS BENEDEKNÉ temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
besenyőtelek / 17 perce
Csodát vittek oda, ahol már úgy hitték, nem létezik
interjú / 30 perce
A tervezett ütemben haladnak az egyesülésekkel a takarékok
okos tudós / 1 órája
Az Agymenők sztárja megszállott vega (videó)
hulladék / 1 órája
Iskolaudvarra zuhant egy amerikai katonai helikopter ablaka Japánban
szájbáj / 1 órája
Csókos száj – Tudja melyik színtől menekülnek a férfiak?
A hagyomány összeköt / 2 órája
Rúzsa Magdi is fellép a Fölszállott a páva első középdöntőjének műsorában