Gárdonyi Géza Színház

2021.11.15. 07:00

Covid-ügy az egri színházban: ellentmondanak egymásnak a nyilatkozatok

A közgyűlés tavaly október 29-i ülésén ideiglenes bizottság felállításáról döntött a Gárdonyi Géza Színház 2020. október 1. és 29. közötti időszakra vonatkozó járványügyi intézkedéseinek felülvizsgálatára.

Szabadi Martina Laura

Fotós: Dániel Berán

A közgyűlési bizottság tagjainak Berecz Mátyás, Farkas Attila és dr. Pápai Ákos képviselőket választotta meg. A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendelete alapján a bizottság megszűnt, és a vizsgálat folytatására a képviselők egyéni polgármesteri megbízást kaptak – derült ki a lapunk birtokába jutott vizsgálati összefoglalóból. Online, legalább tíz színházi dolgozót, illetve Kelemen Csabáné Lengyel Edinát és Blaskó Balázs direktort is kikérdezték. A jelentés megállapításait nevek nélkül közöljük, kivéve azokat a részeket amelyek már megjelentek korábban az érintettek sajtónyilatkozataiként. Az összesítés szerint a meghallgatott személyek több ponton is ellentmondanak egymásnak, illetve hivatalos leveleknek.

A jegyzőkönyvek összesítése alapján a következő eseménysort vázolták: Felesége közlése szerint Kelemen Csabán már október 1-én tapasztalhatók voltak bizonyos tünetek. Október 3-án Kelemen Csaba telefonon jelezte a Blaskó Balázsnak, hogy rosszul érzi magát, és felmentést kért a Nagymama próbája alól. Trombózisos tünetekre panaszkodott. Október 4-től 8-ig a próbákon részt vett, a 9-i bemutatón, majd a 10-i előadáson játszott. Azonban október 7. és 9. között a portanaplóban Kelemen Csaba nem volt feltüntetve, mintha nem lett volna a színházban, holott bent próbált. Az összesítő szerint kérdés, hogy miért nincs a neve feltüntetve, megmérték-e a lázát mikor belépett a színházba.

Kelemen Csaba felesége szerint férje lázasan volt bent az előadásokon, köhögő, tüsszögő színészek ellenére a próbák maszk nélkül folytak.

Október 11-én bement a sürgősségire, vizsgálták, de nem tartották bent. Október 14-én kétoldali tüdőgyulladással szállították kórházba. Özvegye október 17-én reggel tudta meg a Covid-19 teszt pozitív eredményét. Azt már hamarabb tudta, hogy saját tesztje is pozitív. Október 11-ét követően Blaskó Balázs telefonon több ízben is kereste Kelemen Csabát, ezt a tényt az özvegy is megerősítette, őt nem keresték elmondása alapján.

Blaskó Balázs a meghallgatás szerint a járási tisztifőorvostól október 19-én telefonon tudta meg Kelemen Csaba pozitív eredményét. Még aznap szóban és írásban tájékoztatta a népegészségügyi hatóságot a lehetséges kontakt személyekről. Október 20-án 15.36-kor a színház vezetősége megkapja a megadott kilenc kontakt személyre vonatkozó karantén-határozatot, melynek a keltezése és hatályának utolsó napja egyaránt október 20-a. Az összesítő kitér arra is, hogy Blaskó Balázs sajtónak tett első nyilatkozata és a polgármesteri iroda vezetőjének küldött hivatalos levele a fentieknek ellentmond. E szerint október 16-án szerzett tudomást a pozitív tesztről a járási tisztifőorvostól, telefonon.

„Péntek reggel, mivel sem az infektológiai osztály vezető főorvosasszonyát, sem a kórház orvosigazgatóját nem értem el, az osztályvezető járási tisztifőorvosasszonyt kerestem meg. Időt kért a tájékozódásra, majd visszahívva közölte, hogy Kelemem Csabán már csütörtökön elvégezték a Covid-tesztet, mely péntekre pozitív eredményt igazolt ” – idézték a levelet. Ugyanakkor Lengyel Edina szerint szerdán tesztelték férjét a mentőben.

Azt írják, Blaskó Balázs a meghallgatása során arra hivatkozott, hogy a tisztifőorvosasszony titoktartást kért tőle.

Ezt megerősíteni látszik az a levél, melyet a Népegészségügyi Osztálytól kapott a hivatal november 16-án. Ebben szerepel: Egy színművész COVID-19 szűrésének pozitív eredményéről az Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2020. október 16-án szerzett tudomást. Az összesítő kiemeli, hogy az igazgató a második meghallgatáson már úgy emlékszik, hogy 19-én tudta meg a teszt eredményét.

Fontos kérdésnek tartják, hogy az igazgató miért csak kilenc kontaktszemélyt adott meg a népegészségügynek, holott a Nagymamában huszan játszottak, az öltöztetőkről és kellékesekről nem is beszélve. A meghallgatáson az igazgató úgy nyilatkozott, hogy csak a közvetlen kontaktokra gondolt. Majd arról írnak, ha elfogadják azt, hogy csak 19-én tudta meg telefonon a teszt eredményét, akkor is felmerül bennük kellő gondosság kérdése, mivel Kelemen Csaba egy kontakt személye október 20-án délelőtt és este a Montmartrei Ibolyában próbált, s a próba egy másik résztvevője később pozitív tesztet produkált. Egyébként az utóbbi kontakt személy azt mondta a vizsgálóbizottság tagjainak, hogy őt Blaskó Balázs már 19-én értesítette telefonon a karanténról.

Kitérnek arra is, hogy a két Kelemen Csabával érintkező művész egyike – aki a Rigócsőr királyfi darabban is szerepelt – október 18-án Covid-gyanús tüneteket észlelt magán és ezt aznap jelezte is a direktornak, ennek ellenére október 21-én és 22-én a többi szereplő folytatta a Nagymama próbáit. A tüneteket produkáló szereplőt végül 22-én tesztelték, s 25-én derült ki róla, hogy fertőzött. Október 27-én és 28-án a Montmartrei Ibolyát próbálták, ahol közreműködők között ott volt ennek az igazolt fertőzöttnek is két korábbi kontaktja.

„Az intézmény fenntartója, az önkormányzat október 28-ig nem kapott hivatalos tájékoztatást a megbetegedésekről, és a megtett intézkedésekről. A vizsgálatból megállapítható, hogy a színház vezetősége a vizsgált időszakban a járványügyi előírásoknak megfelelő belső utasítások és tájékoztatás megtörtént, de az utasítások betartása és betartatása már nem volt maradéktalan. A vezetőség nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzák, a helyzet kezelése nem az elvárható gondossággal és körültekintéssel történt ” – hangzik az állásfoglalás.

A jegyzőkönyvek szerint a három képviselő többször szóváltásba keveredett egymással. Dr. Pápai Ákos szerint ugyanis semmi értelme nem volt meghallgatásokat tartani az előtt, hogy szakhatósági állásfoglalásokat kapnának. Berecz Mátyás akkor azt hangsúlyozta, csak utána szeretnének járni, pontosan hogyan zajlottak az események. Most lapunk tőle érdeklődött, hogy az összefoglaló tartalma miért nem került a közgyűlés elé.

– Már tavaly, december 2-án leadtuk az önkormányzatnál a dokumentumot. Akkor nem ülésezett a közgyűlés, a polgármester volt felruházva a jogokkal, a létrehozott bizottság is megszűnt aminek a vezetője voltam, egyéni képviselőkként polgármesteri megbízással dolgoztunk – válaszolta Berecz Mátyás.

Mirkóczki Ádám polgármesternél is érdeklődtünk arról, hogy tulajdonképpen ki és mikor lett volna jogosult az összesített anyagot a képviselők elé tárni vagy a közvéleménnyel megismertetni, ő azonban nem reagált megkeresésünkre.

– Az államtitkárság kérése főként arra vonatkozott, hogy jelezzék a színházak, ha covidos megbetegedések miatt a működésben zavar keletkezik – mondta a Heolnak Blaskó Balázs. – Ilyen a Gárdonyi Géza Színházban a kérdéses időszakban nem volt. Az önkormányzat felé, – mivel az ügyben beszámoltatási kérés, utasítás az ideig felőlük nem érkezett – a színház adatközlés szempontjából az EMMI kultúráért felelős államtitkársága által a kulturális intézmények számára kiadott adatközlési protokoll szerint járt el, amely így hangzott: „amennyiben a koronavírus okán az intézmény működésében változás áll be, valamint, ha megbetegedést észlel és emiatt kénytelen korlátozni a működést, azt jelezni szíveskedjen.” A teátrumban október 28-ig mindössze 2 covidos megbetegedés történt, melyből az egyik sajnos tragikusan végződött, nem a színház hibájából. A Gárdonyi Géza Színházban kialakult „COVID-helyzetre” való tekintettel létrehozott bizottság által vizsgált időszakban (szeptember 1. és október 31. között) összesen három pozitív eset fordult elő.

Több intézmény ennél jóval magasabb számok mellett zavartalanul, jelenlét mellett működött tovább.

– A színházban minden, a coviddal kapcsolatos intézkedés a népegészségügyi hatósággal szorosan egyeztetve történt. Igen, számomra szempont volt az is, hogy kétségbeesett dolgozóim fizetést kaphassanak, azonban a polgármesternek küldött levelem, melyben érveltem a színház teljes bezárása ellen, az egészségmegóvás érdekében tett lépésekről is beszámolt – emlékezett vissza Balskó Balázs.

Mint kiemelte: a covid-ügyben lezajlott vizsgálat eredményéről tájékoztatást továbbra sem kapott, tehát arra érdemben reagálni sem tud.

– Remélem, ha nyilvánosságra kerül, a Közgyűlés előtt, és nem a sajtóban lesz lehetőségem reagálni rá – válaszolt érdeklődésünkre Blaskó Balázs. Kérdésünkre elmondta, tavaly október 16-án csak arról szerzett tudomást, hogy Kelemen Csaba kórházban van, az említett nyilatkozatban az újságíró rossz dátumot írt le.

A Blaskó Balázs által, tavaly küldött levelet változtatás nélkül közöljük

„Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Irodavezető úr,

a Járási Népegészségügyi Osztállyal a tegnapi napon történt részletes egyeztetés során nem merült fel a színház bezárásának szükségessége. Covid-19-re tesztelt kollégáink közül többek esetében negatív, s egy esetben pozitív az eddigi eredmény. Tisztifőorvos asszony arról tájékoztatott, hogy azok a munkatársak, akik nem voltak szoros kontaktban pozitív tesztet produkáló dolgozónkkal, a megszokott munkarendben dolgozhatnak tovább. Szigorú szabályok szerint határoztuk meg azoknak a listáját, akik kontaktot jelentenek. Ezért a Montmartrei Ibolya c. produkciónk teljes szereplőgárdája, rendezője, koreográfusa, rendezőasszisztense és súgója, valamint a színpadmester és a teljes díszítő-állomány, ezen kívül minden eddig tesztelt kollégánk, még a negatív teszttel rendelkezők is karanténba vonulnak.

Előadást a karantén ideje alatt nem tartunk.

Fertőtlenítő takarítás folyamatosan zajlik az intézményben, úgy a közönségforgalmi, mint a belső terekben. Jelen esetben természetesen külön gondot fordítunk pozitív tesztről értesült dolgozónk munkavégzési területére és épületen belüli tartózkodási helyére.

Kérjük az Önkormányzatot, tekintsen el a színház teljes bezárásától, hiszen azt a Népegészségügyi hatóság sem tartja indokoltnak. Számos munkaterület: titkárság, egyéb irodák, varroda, fodrásztár, kelléktár messze esik pozitív eredményt kapó, színpadi ügyelő beosztású dolgozónk munkaterületétől. A GGTánc Eger próbaterme pedig a Törvényház utcában, Műhelyházunk a Trinitárius utcában található.

A színházterem elmaradó bérbeadásával (nov. 22-én Bánfalvy Stúdió 2 előadása: Páratlan páros, nov. 25-én Filharmónia-koncert) milliós nagyságrendű saját bevételtől esne el az intézmény, nem beszélve az indokolatlanul elmaradó saját előadásokból és a visszafizetési kötelezettségekből származó kárról. Nem közalkalmazott társulati tagjaink fellépti díjának elmaradása pedig tovább rontaná a Pandémia miatt már így is nagyon nehéz anyagi körülményekkel küzdő kollégák helyzetét.

Helyzetünk normalizálása érdekében, mivel az új bemutatóra készülő, a finisnél tartó „Montmartrei Ibolya” produkció stábja próbalehetőségei a karantén miatt kiesnek, a karantén letelte után korábbra kell hoznunk „A nagymama” későbbre tervezett előadásait, hogy teret engedjünk a színpadon a „Montmartrei Ibolya” próbáinak, melynek bemutatóját még ez esetben is későbbre kell halasztani.

Tisztelettel kérjük indokaink, valamint a Járási Népegészségügyi Hatóság állásfoglalása alapján gyors, pozitív válaszukat!

Eger,2020. 11. 03.

Blaskó Balázs igazgató”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában