Percről percre

2022.01.27. 12:55

Megszavazták a térfigyelő kamerarendszer bővítését az egri közgyűlésen

Csütörtökön ismét ülésezett az egri közgyűlés, a képviselők összesen 12 napirendi pontot tárgyaltak meg.

HEOL

Oroján Sándor, a Fidesz egri frakcióvezetője Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Oroján Sándor, a Fidesz egri frakcióvezetője Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

14:04

A közgyűlés véget ért,a közvetítést befejeztük.

 

14:01

Mirkóczki Ádám elmondta, a Sárvári megszokásból önkormányzati területet használ. Más megfelelő terület nem nagyon van, már egyeztetett az intézménnyel.

 

Mirkóczki Zita elmondta, a Vallon és a Kallómalom utcában, a Vizimolnár és Rákóczi utcában nem lehet parkolni. Nagyobb ívű, átgondolt parkolási stratégiát kell kidolgozni.

 

A Vizimolnár úton közvilágítás sincs. Mirkóczki Ádám jelezte, hogy a közvilágítást az áramszolgáltatónak kell jelezni.

 

Orosz Lászlóné a Volánnal kötött egyeztetéssel kapcsolatban elmondta, nem a Volán dönt mindenről, korábban minden novemberben vagy decemberben volt egy egyeztetés ahol az összegyűjtött javaslatokat ismertették és megfogadta a Volán.

13:50Utolsóként, a zárt ülés előtt, egy tájékoztató következett a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatáról és célrendszeréről. Ezt Galli Károly, a Pro Regio Nonprofit Kft. vezető projektmenedzsere tartotta. Kérte, hogy az észrevételeket és meglátásokat juttassák el részükre.

 

A nyílt ülés után, napirend utáni felszólalásban Komlósi Csaba a Pacsirta utcai parkolási helyzetről elmondta, nem fizető övezet, és a városba érkezők szabálytalanul hagyják itt autóikat, akadályozzák például a szemétszállítást. Ígéretet kapott korábban a parkoló felfestésekre, de ez nem történt meg. A Remenyik utcában a közlekedési rend változtatására is szükség lenne, mert problémás szituációk jöttek létre. Az is elfogadható lenne, ha fizetőssé válna az övezet, talán megoldható lenne a probléma. Szorgalmazta, hogy első lépésként a felfestés mindenképp valósuljon meg és bírságoljanak a közteresek.

 

– A másik a bringa park ügye, polgármester úr célzott arra, hogy támogatás érkezik. Több lakossági megkeresés érkezett, illetve a közeli technikum is jelezte, csak a döntés után kaptak tájékoztatást, ugyanakkor az jelenleg udvarként használt. Van-e még lehetőség helyszínmódosításra, mert lesznek ott problémák – kérdezte Komlósi Csaba.

 

 

13:39A Magisztrátus borának választása következett. A közgyűlés az Egri Bikavér és Egri Csillag borokból kiválasztotta a fajtánként legjobbnak ítélt két fehér– és négy vörösbort. A döntéssel a közgyűlés felhatalmazza Mirkóczki Ádám polgármestert, hogy a borok tulajdonosaival tárgyalást folytasson a legkedvezőbb ajánlatról.

 

13:34Császár Zoltán szerint egyértelmű, hogy mindez a polgármester ellen irányul.

 

Oroján Sándor szerint a fejlesztésekről előzetesen nem értesülnek, pedig bizonyára hozzá tudnak járulni a képviselők.

 

– Ma délig érdemi munkát nem végeztünk. Majd elfogadtak egy struktúrát, ami működésképtelen. Ez az előterjesztés is csak a szakiroda dolgozóit terheli értelmetlenül – mondta a polgármester.

 

– Ha nem történik semmi, akkor majd arról számol be ön, vagy az aljegyző úr. Nem csak önt kérdezik, minket is kérdeznek. Szeretnék ezekre a kérdésekre normálisan válaszolni és nem hárítani – zárta a vitát Mirkóczki Zita. Az indítványt elfogadták.

 

13:23Mirkóczki Zita javaslata következett, amit a képviselők tájékozottságát segítené elő.

 

– Sokszor kellemetlen helyzetbe kerülünk, hiszen nem kapunk naprakész tájékoztatást a fejlesztésekről. Kiemelten fontos ez a most következő uniós támogatási források felhasználásával kapcsolatban – magyarázta.

 

Császár Zoltán arról érdeklődött, hogy ez kifejezetten a polgármesternek szól-e.

 

Mirkóczki Zita elmondta, hogy neki az is jó, ha egy irodavezető számol be.

 

Farkas Attila szerint ez arról szól, hogy Mirkóczki Zita mennyire utálja a polgármestert.

 

– Egyetértek a képviselő úrral, rendszeresíthetjük, hogy minden ülésen lesz egy napirend, ami a fejlesztések aktuális állapotáról számol be – idézte Mirkóczki Ádám szavait Keresztes Zoltán.

 

Kovács Cs. Tamás szerint nem ördögtől való, hogy lássák, mi folyik a fejlesztésekkel.

 

– Egyébként mindenki megkapott egy nagy excel táblát, ami a témáról szól. A jegyzőn keresztül minden információhoz hozzá lehet férni – mondta a polgármester.

 

– Többször megígérte, hogy minden hónapban tájékoztatást ad, de ezt elmulasztotta. Egyébként nem csak nekünk kell beszámolni. A városnak is, ezt pedig megteheti ezen túl akkor a közgyűlésen, élő közvetítésben. Nincsenek rendben a háttéralkuk, nincsenek rendben a titkos tárgyalások – vélekedett Oroján Sándor.

 

 

13:07

 

Dr. Pócs Alfréd az arcfelismerés veszélyeire utalva elmondta, meggondolandó a kamerahálózat bővítése.

 

Mirkóczki Zita elmondta, tegnap a nyugdíjasháznál tartott fogadóórán is ezt javasolták a lakók.

 

Kovács Cs. Tamás szerint fontos a kamerarendszer, hiszen az illegális hulladéklerakás ellen is hasznos és a rendőrség munkáját is segítheti.

 

Keresztes Zoltán javasolta, hogy kiemelt figyelmet szenteljenek a Bolyki Tamás utcai garázssornak.

 

Minczér Gábor és Földvári Győző is azt javasolta, hogy ne döntsenek előre konkrét összegről, lefelé és felfelé is legyen mozgásterük.

 

Oroján Sándor nem fogadta el a módosításokat, mert nem látja az eredetinek jogi akadályát.

 

A képviselők nem szavaztak meg a módosítást, az előterjesztést viszont elsöprő többséggel igen.

 

 

12:52

Ezt Oroján Sándor javaslata, a térfigyelő kamerahálózat bővítéséről követte.

 

– Arra kellene fókuszálni, hogy a XXI. századi elvárásoknak és színvonalnak megfeleljen. Azt javaslom, amit tavaly nem használtunk el, de erre szántunk, azt ne használjuk el másra. Tavaly 25 millió forintról volt szó, idén se legyen ez kevesebb – javasolta.

 

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy tavalyi maradványról csak májusban lehet dönteni, a 25 millió forintos előirányzat pedig tervbe van véve.

 

12:40

A következő napirendi pontot megszavazták, az a Markhot Ferenc Kórház bérlőkijelölési jogát hosszabítja meg néhány önkormányzati ingatlanra.

 

A következőekben az önkormányzati intézmények előirányzott összegek módosításáról döntöttek, ezek többnyire nem várt támogatások, vagy átcsoportosítások. Viszont a Harlekin Bábszínháznak 2021-ben két pályázat elszámolásával kapcsolatban (EFOP-3.3.2-16-2016-00218 és EMMI-KIEMELT—20-SZIN4-0010) visszafizetési kötelezettsége keletkezett 4 millió 665 ezer 793 forint értékben.  Az intézmény emiatt kérte az egyéb működési célú kiadások előirányzatának emelését a dologi kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével. A polgármester mindezt a pandémiával magyarázta.

 

A Kőkút és a Rákóczi utcákat érintő felújítási pályázat következett. A „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat tervezett összköltsége bruttó 100 millió forint, amelyhez az önkormányzat a fentiek alapján – nyertes pályázat esetén –  50 százalék önerőt, azaz bruttó 50 millió forintot biztosít a 2022-es költségvetés terhére „Útfelújtások” és „Járdák, parkolók felújítása” címszámon. Ezt elfogadták a képviselők, majd a Bartakovics Béla Közösségi Ház üzelemtetéséről döntöttek, melyet az Egri Kulturális és Művészeti Központ bérelne, az épület Érseki Vagyonkezelő Központ kezelésében áll. Korábban már újratárgyaltatták a megállapodást, amely több mint havonta kétmillió forintos összegről szól.

 

– A mi pénzünkből, állami támogatásból lett felújítva, nem az egyház pénzéből. Irreálisan magasnak tartom az összeget. Elhiszem, hogy szükség van a házra, de kicsit határozottabban kellene tárgyalni – reagált Mirkóczki Zita. A képviselők elfogadták az előterjesztést.

 

12:26

Pócs Alfréd szerint semmi jelentősége nincs az üzleti tervnek.

 

 

Orosz Lászlóné elmondta, hogy a bank a hitelkérelemnél kéri az üzleti tervet. Tehát az önkormányzatnak is látnia kellene.

 

Juhász Ádám képviselő szerint igenis fontos az üzleti terv, hiszen az lehet akár a valóságtól elrugaszkodott is. A bankszektorban kérnek 10 évre előremenő cash flow-terveket is, nyilván ezek módosíthatóak, de látni kell, hogy tervez a vezető.

 

– Például mi van, ha irreálisan magas jegyértékesítéssel tervez a vezető? Egy felelős cégvezetőnek kötelessége úgy nekivágni az évnek, hogy van egy terve. Ez módosulhat, év végén beszámolóban megindokolja, ha nem teljesült a terv – hangsúlyozta.

 

– Azzal kezdődik a folyamat, hogy tervet írunk. Polgármester úr nem biztos, hogy ezekkel az üzleti dolgokkal teljesen tisztában van, hallva az érvelését. Ülünk és erről vitatkozunk, ez egészen elképesztő. Tavaly nyáron elfogadták már az országos költségvetést, tudjuk, hogy 400 millióval több lesz az önkormányzaté, csak erről nem beszélnek - világított rá Oroján Sándor. 

 

A képviselők végül megszavazták a hitelt.

 

12:17

A következő téma az Eger Termál Kft. folyószámlahiteléről szólt, a tavalyiakhoz hasonlóan a bizonytalan szezon miatt van erre szükség, ismertette a polgármester.

 

Beresnyák Gyula ügyvezető elmondta, hogy márciustól már szükségük lehet átmeneti külső forrás bevonására.

 

Dr. Pápai Ákos elmondta, hogy a városban terjed egy legenda, miszerint a Hotel Flóra tartozik a cégnek. Az igazgató ezt cáfolta. Kovács Cs. Tamás arról érdeklődött, hogy ha elutasítják a javaslatot, akkor működésképtelen lesz-e a cég. Jelezte, az Eger Termál Kft. idei üzleti terve készen van, innen tudják, hogy szükség lenne a hitelre.

 

– Tehát nem egy ördöglakat az üzleti terv elkészítése. Tudom, hogy a cégek meg lettek hallgatva, de úgy tudom, hogy passzív félként. Kérem, hogy a költségvetés megalkotásakor vegyék figyelembe a cégek igényeit – emelte ki.

 

– Ne fordítva üljünk a lovon, a cégek tudják mennyi pénzre van szükség, mennyi a bevétel, a kiadás, hogy látják a jövőt. Az önkormányzati támogatás csak plusz, az lenne a legjobb, ha a cégek piaci alapon működhetnének támogatás nélkül - mondta Orosz Lászlóné.

 

 

12:10

Orosz Lászlóné elmondta, azért nem támogatja Mirkóczki Ádám javaslatát, mert akkor az üzleti tervek és a költségvetés egyidőben kerülne a közgyűlés elé.

 

– A saját mozgásterünket szűkítenénk ezzel, nem tudjuk megkérdezni a cégek vezetőit, ennek megint az lesz az eredménye, hogy az ülésen szétbombázzuk a költségvetést – mutatott rá.

 

– Most ezzel abba kényszeríti a cégeket, hogy vakon készítsenek üzleti tervet, vagy csak a tavalyi adatok alapján tudnak tervezni. Ezt a vita szakaszban kellett volna elmondania – mondta Mirkóczki Ádám. Oroján Sándor jelezte, hogy a polgármester már megint hozzászól, mikor másnak már nincs lehetősége.

 

– Ez egy ilyen műfaj, legközelebb majd induljon polgármesternek, próbáljon nyerni és vezesse az ülést – válaszolt a polgármester Oroján Sándornak.

 

Végül elfogadták a rendelettervezetet.

 

12:00

A harmadik napirendi pont a vagyonrendeletet érinti, az előterjesztő Orosz Lászlóné az előző szavazással kapcsolatban elmondta, Mirkóczki Ádám javaslatait nem ismerhették meg előzetesen, de Komlósi képviselő elküldte a személyi javaslatait tegnap este. Erre a polgármester elmondta, ezzel csak az a probléma, hogy kizárólag ő tehet személyi javaslatot. Orosz Lászlóné rámutatott, tett csak a közgyűlés nem fogadta el.

 

A képviselőasszony rátért az aktuális témára, kiemelte, hogy az üzleti tervek tárgyév január 31-ig készüljenek el, hogy a februárban tárgyalandó költségvetésen felkészüljenek arra, mire van szüksége a cégeknek.

 

– Ez nem csak a mi munkánkat, de a cégekét is megkönnyíti, nem kell ad hoc döntéseket hozniuk – mondta.

 

Mirkóczki Ádám javasolta, február 28 legyen a határidő, hiszen a cégek intézmények igényeit, decemberben, januárban megismerhetik egyeztetésen, de a konkrét üzleti tervet befolyásolja a költségvetési döntés, hogy mi az az összeg, amit a város egészen biztosan nyújtani tud. Kiemelte egyébként az előterjesztéssel maximálisan egyetért.

–  Mielőtt még vegzálnak, hogy nem olvastam el a vagyonrendeletet sem, elmondom, hogy készültem és hoztam egy módosító javaslat csomagot – mondta.

 

11:45

A szünetnek vége.

 

Dr. Bánhidy Péter jegyző sorban ismertette a módosító javaslatokat.

 

Keresztes Zoltán javaslatáról, hogy a két ülés közötti legfontosabb ügyekről számoljon be a polgármester, illetve, hogy hanganyagot tegyenek közzé, utóbbiról elmondta, hogy ez nehezen kezelhető, másabb mint a Tv Eger Youtube videói, melyek elérhetőek.

A jegyzőkönyvek kereshető formátuma, öt napon belüli közzététele viszont ellentétes az önkormányzati törvénnyel, és öt munkanapon belül ez nem is lehetséges.

Dr. Pápai Ákos módosítóiról elmondta, ezek a vagyonrendeletet, a címer és zászlóhasználatot illetve a partnerségi szabályozásról szóló rendeleteket is érintenék, az alapokmány módosításán túl.

 

Mirkóczki Zita javasolta, hogy képviselői kezdeményezésre is lehessen rendkívüli közgyűlést összehívni, ám ez ütközik az önkormányzati törvénnyel. A napirenden kívüli reagálásról viszont dönthetnek a képviselők – mondta dr. Bánhidy  Péter. 

A titkos szavazással kapcsolatos javaslattal kapcsolatban felhívta a figyelmet, nem lehet bármelyik napirendi pontról így szavazni.

 

Oroján Sándor javaslatairól elmondta, azoknak akadálya nincs, viszont felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés márciussal lép hatályba, tehát azok a módosítások is amelyeket megszavaznak vele.

 

Komlósi Csaba azokat a javaslatokat elfogadta, melyeket a jegyző is támogatott. Keresztes Zoltán visszavonta javaslatát, ahogy Oroján Sándor is a vitás részt. Dr. Pápai Ákos polgármester jogköreiről szóló javaslatokat viszont nem fogadta be, azokat szavazásra bocsátotta. Zárszóban elmondta, hogy szeretné, ha azok a szakemberek ülnének a bizottságban akiket ő jónak tart.

Dr. Pápai Ákos javaslatát elfogadták, de a következő ülésen tárgyalnak róla. 

 

A rendelettervezetet elfogadták, de Mirkóczki Ádám sürgősségi indítványát nem.

– Gratulálok, akkor önök akik nemmel szavaztak most előidézték annak a struktúrának a működésképtelenségét, amelyet fél perce elfogadtak. A bizottsági ülésen azt mondta a Fidesz frakció, hogy a működőképesség érdekében támogatják a javaslatot, de tisztséget nem vállalnak – fakadt ki Mirkóczki Ádám, hozzátette, hogy a következő héten rendkívüli ülést kell tartani a működőképesség érdekében. 

 

Császár zoltán felháborodottan szólt a nemmel szavazókhoz és a tarózkodókhoz.

 

 

10:40

Mirkóczki Ádám felháborodásának adott hangot, szövegszerű javaslatokat kért, erre most mindenki szóban tesz javaslatokat. Földvári Győző elmondta, ez ebben a formában követhetetlen, harminc perc szünetre szükség van. Császár Zoltán csatlakozott hozzá.

 

Oroján Sándor javasolja, hogy a meghívottak is kapjanak hozzászólási jogot, hiszen nincs értelme a jelenlétüknek, ha nem szólhatnak.

 

Farkas Attila kiemelte, a titkos szavazást még azok sem látják, akik technikailag lebonyolítják a közgyűlést.

 

Húsz perc szünet következik.

 

10:30

Mirkóczki Zita javasolja , hogy minden napirend előtti felszólaló reagálhasson a hozzászólásokra, hiszen Mirkóczki Ádám polgármester mindenre reagál. Azt is javasolja, hogy a titkos szavazás a jövőben ne elektronikus legyen, hanem urnában szavazzanak. 

 

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy a napirend előtti felszólalásokra egy percben reagálni kaotikus lenne. Ez lényegében egy napirend előtti napirendhez vezetne, és nagyon elhúzódhat.

 

Oroján Sándor szerint igen is szükség van erre, hiszen napirend előtt megvádolták, ő pedig nem reagálhatott.

– Főként, hogy polgármester úr mindenre is reagál. Az hogy egy másik ember legalább egyszer reagál korrekt eljárás. Egyetértek azzal is, hogy a hiányzások igazolása felesleges. Hiszen ha egy képviselő nem jön el, akkor azzal is üzen valamit, nem az általános iskolában vagyunk, hogy Mirkóczki Ádám ellenőrizze az igazolásokat. Ez csak arra ment ki, hogy a polgármester tiszteletdíj-megvonással sújthassa ezért a képviselőket. Az sem korrekt eljárás, hogy a polgármester akkor hoz be sürgősségi indítványt amikor akar – fogalmazott. 

 

10:10

Orosz Lászlóné módosításokat javasolt az alapokmánnyal kapcsolatban. Javasolja például, hogy minősüljön hiányzásnak az is, ha nem szavaznak a képviselők. Illetve azt is, hogy a bizottsági tagoknak szűnjön meg  a tagsága akkor, ha több mint hat alkalommal hiányoznak évente. Dr. Pápai Ákos szintén javaslatokat nyújtott be. Farkas Attila elmondta, nem ért egyet azzal, hogy igazolás nélkül lehessen hiányozni az ülésekről. 

 

Lombeczki Gábor azt javasolja, hogy az ülések kezdetéig lehessen javaslatot benyújtani.

10:00

A következő napirendi pont az alapokmány módosítása, konkrétan a bizottsági struktúra átalakítása. Jelenleg három működik, Komlósi Csaba szerint ugyanis a témák sokfélesége miatt négyre lenne szükség. Mirkóczki Ádám egyébként azután eszközölt összevonásokat, hogy Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán kiléptek az Egységben a Városért Egyesületből a polgármester viselkedésére hivatkozva, akkor Mirkóczki Ádám még az egyesület tagja volt, ám később onnan eltávolították. Érdekesség, hogy a bizottsági összevonásokkal éppen Komlósi és Keresztes képviselők vesztették el elnöki és tagsági pozíciójukat.

 

A javasolt négy bizottság a következő:

Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság 7 fő, Városgazdálkodási Bizottság 7 fő, Városi Urbanisztikai, Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság 5 fő, Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 fő

 

Komlósi Csaba most elmondta, hogy a bizottságok elé kerülő anyagokat is hamarabb a tagok rendelkezésére kellene bocsátani. Akár több ülés is szükséges lehet egy-egy közgyűlés előtt. 

 

Mirkóczki Zita elmondta egyetért a módosítással, hiszen ha például csütörtök délután kapnak meg egy anyagot hétfő reggelig nincs idő egyeztetni a képviselőkkel. 

– A felosztás is megfelelő, hiszen az általam elnökölt bizottságban sokszor több ideig tartott a munka mint egy közgyűlés. Én úgy gondolom, hogy több szakmabelire is szükség lenne, sem klíma szakember, sem építész nincs ugyanis jelenleg.  Azt majd később kifejtem, hogy a polgármester sürgősségi indítványáról mi a véleményem - tette hozzá.

 

Kovács Cs. Tamás üdvözölte Mirkóczki Zita javaslatait.

 

Keresztes Zoltán felidézte, Mirkóczki Ádám titokban tárgyalt a buszközlekedésről, ez nem helyes.

– Olyan javaslatom van, hogy a polgármester a két ülés közötti fontos ügyekről kötelezően tájékoztassa a képviselőket. Azt is szeretném, hogy csak az előre kijelölt napokon lehessen ülést tartani. Azt is javaslom, hogy a közgyűlésekről készült hangfelvétel kerüljön fel másnap a város honlapjára –emelte ki.

 

9:44

A képviselők megszavazták kik legyenek a tagok, így ők: dr. Chikán Zoltán, korábbi bíró, ügyvéd; Csontosné Bodnár Gyöngyi, tanár, korábbi tag; Vasné Ignácz Katalin, az Egri Borbarát Hölgyek elnöke, akik a helyszínen letették az esküt.

9:40

Az első napirendi pont következett, a választási bizottság tagjainak delegálása. Oroján Sándor Minczér Gábornak válaszolt, mivel erre napirend előtt nem volt lehetőség.

– Minden fideszes íjánlóívet lefoglaltak, megvizsgáltak és nem gyanúsítottak még csak szabálytalanság sem senkit. Mit nem értenek ezen? Ez nem azt jelenti, hogy nincs felelős közöttünk?– kérdezte.

Mirkóczki Ádám erre nyomatékosította, csak fideszes íveket foglaltak le, és szerinte ez bizonyíték. 

 

9:33

Minczér Gábor alpolgármester Bódás Bianka ügyével kapcsolatban szólt.

– Méltatlan állapotok az egri közéletben címet is adhattam volna ennek A bírósági ítélet megkérdőjelezi a fideszes képviselők mandátumát – mondta.

– A választásért a kampányfőnök a felelős, ő dönt a lebonyolításról. Oroján Sándor volt ez, úgy gondolom bocsánatot kellene kérnie és le kellene mondania. Rengeteg önérzetes képviselő van a Fidesz frakciójában, nekik állást kell foglalniuk, nem hiszem, hogy jó szemmel nézik szavazók adatainak kiadását – mondta Minczér Gábor.

 

 

9:30

Kovács Cs. Tamás Berecz Mátyás elbocsátásával kapcsolatban arról beszélt, sok vád elhangzott a polgármester részéről, s erről a közgyűlésen is szót kell ejteni, hiszen a Dobó István Vármúzeum önkormányzati intézmény. 

– Ez méltatlan jelenség, képviselőt nem érhet ilyen vád. Ha a vádak jogosak, akkor hozzák nyilvánosságra az adatokat, bizonyítékokat amely alapján elbocsátották. Kérem ezeket a következő közgyűlésen mutassák be – mondta.

 

9:27

Dr. Pócs Alfréd nehezményezte, hogy az oltással kapcsolatos nézetei miatt Mirkóczki Ádám őt is degradálta egy oltásellenesekről szóló nyilatkozatában. A polgármester elmondta, hogy nem volt szándéka sem Pócs Alfrédot, sem mást megsérteni, csak magáról a jelenségről beszélt.

9:24

Berecz Mátyás  Gárdonyi Géza halálának századik évfordulója kapcsán javasolta, hogy csatlakozzanak és Eger is legyen hivatalosan Gárdonyi Géza-település.

9:22

Bódi Zsolt út és járda fejlesztésre hívta fel a napirended előtt a figyelmet.

– Felnémeten van olyan út aminek nincs még szilárd burkolata, erre is koncentráljunk akkor, amikor a költségvetést megalkotjuk – kérte.

9:19

A rendőrség képviselőjéhez Bódi Zsolt szólt elsőként, betörések Felnémeten témában. Arról érdeklődött, hol tart ezek felderítése, van-e valamilyen megelőző intézkedés. Elmondta, lakossági felajánlás érkezett:  amennyiben kamerákat terveznek telepíteni a helyiek felajánlják saját infrastruktúrájukat, hogy az áramszolgáltatóval ne kelljen külön köröket futnia az önkormányzatnak. A rendőrkapitány elmondta, hogy nem sok betörés jutott a tudomásukra, de természetesen fokozottan koncentrálnak az ügyre hiszen a betörések nem jellemzőek Egerben.

 

9:16

Napirend előtt felszólalt Komlósi Csaba, azt kérte, hogy időkorlát nélkül tárgyalják a kettes napirendi pontot, a bizottságok kérdését. A képviselők nagy része erre igennel szavazott, majd elfogadták a napirendet.

9:15

Mirkóczki Ádám napirend előtt közölte, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be, mivel ha a bizottsági struktúra átalakul minél hamarabb meg kell nevezni azok vezetőit is. Beadványát a második napirendi ponttal együtt tárgyalják.

9:10

A januári közgyűlés a  Tigra-ZF-Eger vízilabda csapatának köszöntésével kezdődött, mint ahogy arról beszámoltunk  Magyar Kupa győztesek lettek ugyanis az egri lányok. Mirkóczki Ádám polgármester egyenként, személyesen köszöntötte a csapat tagjait és a vezetőedzőt, dr. Sike Józsefet, illetve Szécsi Zoltánt, a klub ügyvezető elnökét is. 

 

Korábban írtuk

A szavazásokat készíti elő a csütörtökön ülésező városi közgyűlés. Az első napirendi pont az országgyűlési választási bizottság tagjait állítaná össze.

 

Ezután tárgyalják Komlósi Csaba sokat emlegetett javaslatát. A képviselő az önkormányzati bizottságok berendezkedését gondolná újra azok után, hogy Mirkóczki Ádám polgármester még az előző télen, a különleges jogrend idején, közgyűlési jogokkal felruházva változtatott rajta. Szavaznak egy központi pályázatról is, amelyből utakat, járdákat újítanának fel. Ezek a Kőkút utca egy szakasza, a Rákóczi út páros és páratlan oldalán lévő egy-egy járdarész, összesen százmillió forintból. 

 

Oroján Sándor Fidesz-frakcióvezető kezdeményezte, hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére szánt 25 millió forinthoz sorolják be a tavalyi, e célra szánt összeg maradványát is. Mirkóczki Zita tanácsnok azt szorgalmazza, hogy minden ülésen számoljon be a polgármester arról, hogyan haladnak a TOP Plusz pályázati programok. Arra hivatkozik, hogy a képviselők nem rendelkeznek elegendő információval a 2021-2027 fejlesztési programok előkészítéséről, s a polgármester nem tájékoztatja rendszeresen a testület tagjait a jelenleg futó pályázatok aktuális helyzetéről. 

 

Kiválasztják a Magisztrátus borát is. A múlt évi Egri Borvidéki Borversenyen elért helyezések alapján két Egri Csillagot és négy Egri Bikavért választottak, ezek közül kerül ki a győztes nedű. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában