Közgyűlés

2022.08.25. 09:05

Parázs viták közepett tárgyaltak az egri képviselők

Rövid szünet után újra ülésezett a közgyűlés, csütörtökön 28 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.

HEOL

Ülésezik az egri közgyűlés Archív fotó

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

16:00

Lakossági felszólalások következtek: Jósvai Miklós, a Kertész úti felújítással kapcsolatban elmondta, hogy a környéken élők nincsennek tekintettel egymásra és a felújításra. Örül neki, hogy ütemesen halad a beruházás. A felszólalása végén közölte, hogy szerinte Oroján Sándor orvosi eset.

15:30

Oroján Sándor visszatért a laktanya önkormányzati tulajdonba vételéhez.

– Miért nem tájékoztat a polgármester? Nem tudjuk mi lesz a funkciója, miből újítanánk fel. Honnan tudjuk miről tárgyal ha nem tájékoztat? Minden véleményt figyelembe vettünk. Fecskelakásokra igen is szüksége van a városnak, hogy ez a mezőgazdasági iskolában vagy más épületben valósul meg, az lehet kérdés – mondta.  

 Mirkóczki Zita is bérlakások szükségességéről beszélt. Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy neki joga van tárgyalni és kell is tárgyalnia. A közgyűlés meghatalmazása nélkül egyébként nem dönthetne a cseréről. Kiemelte, hogy szerinte Oroján Sándor rádöbbent, hogy elhibázott döntést hozott. 

15:10

A polgármester tájékoztatta a közgyűlést a folyamatban lévő fejlesztésekről. Lázár JánosLázár János, építési és beruházási miniszter egyeztetve, a Bárány uszoda négy évszakossá tétele, és a Bitskey uszoda energetikai fejlesztése fontos prioritás.  
– Ugyanakkor a Modern Városok Projektből, az úszó és vízilabda központ további forrásait a várra csoportosítanánk át. Ezt megírtam a miniszternek ma. Amint választ kapunk tájékoztatom a képviselőket – fogalmazott.

15:00

– Tarvágás lassan húsz éve nincs. Hiába az újabb rendelet, a fákat ugyan úgy vágják. Egyébként óriási kopasz foltok vannak a Bükkben, a makkról ültetés nem hatékony és a végkitermelés igenis káros – mondta dr. Pápai Ákos. 

Mirkóczki Ádám elmondta, Miskolc polgármestere, Veres Pál két héttel ezelőtt felhívta az erdők védelme ügyében, az erdészetek, a főispánok a polgármesterek között tárgyalást szorgalmazott.  
– Azt hiszem ha két megyeszékhely egy ilyen ügyben összeáll annak lesz súlya – mondta Mirkóczki Ádám.

A képviselők 13 igen 1 tartózkodással elfogadták a javaslatot.  

14:50

Komlósi Csaba előterjesztése a környező erdők tulajdonosait szólítja fel arra, hogy a fakitermelésben ne éljenek a kormány adta könnyítésekkel, hiszen a korábbi szabályok szerint is valószínűleg biztosítható a megfelelő mennyiségű tűzifa.

Oroján Sándor azt mondta, egyet ért az előterjesztéssel, de szerinte okafogyottá vált, hiszen szóban forgó rendeletet korrigálták. Kiemelte, hogy Komlósi Csaba előterjesztését akkor tudják támogatni, ha átfogalmazza. 

14:40

A Tóth és Tóth borászat kitiltásának ügye következett. Mirkóczki Ádám ismét hangsúlyozta, hogy az elmúlt száz év legsúlyosabb aszálya idején felduzzasztani, és kiszivattyúzni a vizet a Tarnából mindenképp elítélendő cselekedet. A képviselőknek kötelező állást foglalni.  

– Szerintem ez alapján a jövőben bárkit be lehet sározni bírósági ítélet nélkül, és ki lehet rekeszteni. Ezzel precedenst teremtünk. Én ezt nem tudom támogatni – mondta Mirkóczki Zita. 

Mirkóczki Ádám hangsúlyozta éppen ez a lényeg, hogy ne lehessen megtenni mindent a környezettel következmény nélkül. 

– Hány olyan ügy van, amiből nem születik elmarasztaló ítélet, mégis tudjuk mi történt valójában. Emberi minimum. Engem hidegen hagy, hogy mi történik a nyomozás során. Remélem megállapítják azt, amit a saját szememmel láttam. Mi pedig teremtsünk precedenst, hogy eszébe ne jusson másnak majd más élővizekkel ezt tenni – válaszolt a polgármester.

Farkas Attila javasolta, hogy ne kapjon megjelenési lehetőséget a borászat az egri médiafelületeken sem. 

Dr. Pápai Ákos elmondta, hogy olyan videókat is látott, ami nem került nyilvánosságra.  
– Nem egy szivattyú és gát volt, hanem kettő. Az első gát után tovább folyó vizet egy második gát fogta fel és egy kisebb szivattyú visszanyomta a nagyobb mögé. Csont szárazra szivattyúzták a medret. Ez az a szint, amit nem lehet szó nélkül hagyni – húzta alá.

Komlósi Csaba szerint ilyen vehemenciával kellene küzdeni a városon belül is.  
– Illegális hulladéklerakás, az utak locsolása. A város olyan irányba halad, hogy megállítsuk a zöldfelületek csökkenését, felkészítsük a klímaváltozásra. Nyilván a cégnek a pillanatnyi gazdasági érdekei diktálták ezt, nekünk a pillanatnyi érdekünk az aszfaltot locsolni. Egerben a borászatok a patakba engednek minden évben különböző anyagokat. Értem, szankcionáljuk a Tarna ügy szereplőjét, de a saját magunkkal foglalkozzunk már elsődlegesen – hangsúlyozta.  

Oroján Sándor szerint az előterjesztésnek nincs értelme, nem szankció. Inkább az Eger-patakkal kellene foglalkozni.  

Minczér Gábor elmondta, próbálták felderíteni az Eger-patakot szennyező borászokat, de egymást védik, vélhetően hol az egyik hol a másik teszi. Pletyka szinten információjuk arról, hogy ki önt minden évben bizonyos anyagokat a patakba. 

 11 igen 3 nem arányban megszavazták az előterjesztést. 

 

14:05

A Rendőrség részére szánt 1,5 millió forintos támogatással kapcsolatban Mirkóczki Zita azt kérte, ne a kulturális rendezvényektől csoportosítsák át hanem máshonnan, például a tartaléktól. Farkas Attila alpolgármester kérte, hogy ne a gazdasági iroda munkatársait terheljék politikai döntésekkel az átcsoportosításról.  

14:00

Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány által fenntartott gyepmesteri telepre fordított támogatás elszámolását tekintették át a képviselők. Ehhez kapcsolódóan Kovács Cs. Tamás jelezte, módosító javaslatot nyújt be, hogy a tűzijátékra szánt összeget a gyepmesteri tevékenységre fordítsák.  

 Társy Diána, a menhely vezetője kérte, hogy 1,3 millió forintot ne a gyepmesteri telep, hanem a menhely támogatására fordítsanak a képviselők, ugyanis a növekvő energiaárak miatt nehéz helyzetbe kerül az alapítvány menhelye. A polgármester és Kovács Cs. Tamás is egyetértettek abban, hogy akkor normál előterjesztésben visszatérnek rá szeptemberben.  

13:50

A Volán Tihamér városrészben közlekedő járatainak módosítása következett a szünet után. A Volánbusz Zrt. az Önkormányzat kérése alapján megvizsgálta az Eger, TESCO áruháztól a Tihamér városrész felé közlekedő járatok munkanapokon a kora reggeli időszakban való bővítésének lehetőségét. A kérelmek konkrétan a TESCO áruháztól a Tihamér városrész felé a 6-os autóbusz útvonalán reggel 5 óra körüli eljutás biztosítására vonatkoztak. A jelenleg a 4-es vonalon munkanapokon a Bervától Lajosvárosba 4:35-kor közlekedő járat útvonala módosítható, mely alapján a járat a 16-os vonalon közlekedve, a Bervától 4:38-kor indul. Ezzel a kérésben említett 5 óra körüli indulás a TESCO/Felsőváros térségéből biztosított lesz a Tihamér városrészbe munkanapokon, emellett a Berva és Felnémet térségéből is eljutás biztosítható a vonal által érintett megállóhelyekre. A szolgáltató felmérte az említett 4-es járat utasforgalmát, elenyésző a hajnali utasforgalom. A képviselők megszavazták a javaslatot.  

Szünetben a városvezetés tartott sajtótájékoztatót.

12:20

A képviselők egyhangúlag megszavazták a belvárosi behajtási engedélyekről az új rendeletet. Mint ahogy már beszámoltunk, a jövőben engedéllyel, de ingyen lehet majd behajtani a történelmi belvárosba. 

12:15

– Az EVAT Zrt. igazgatóságának döntése értelmében az EGER TERMÁL Kft. jegyáremelést hajtott végre az általa üzemeltetett Egri Termálfürdőben. Az áremelés az egri lakosokat is érintette, azért felkérem az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy vizsgálja felül annak lehetőségét, hogy az egri állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek esetében az EGER TERMÁL Kft. állítsa vissza a belépőjegyek árát az emelés előtti szintre, esetlegesen az egyéb (nem egri lakosok részére értékesített) belépőjegy árak emelése terhére – mondta Mirkóczki Ádám polgármester a következő napirendi ponttal kapcsolatban. 

Komlósi Csaba elmondta, hogy a bizottsági ülésen nem szavazták meg a javaslatot, mert az emelkedő rezsiárak miatt egyben kellene nézni a cég ületi tervével, fontos tudni, hogy mekkora bevétel kiesést okoz az egriek kedvezménye. 

A képviselők hosszas vitába kezdtek, felmerült, hogy szeptemberben újratárgyalják a javaslatot, s most ne szavazzanak róla. Kocsács Cs. Tamás kérte, hogy mellőzzék a személyeskedést az ülésen, szakmai érvek mentén vitázzanak. 

A polgármester javasolta, hogy esetleg adjanak kompenzációt a cégnek, az olcsóbb jegyek után. Oroján Sándor szerint ez nem jó megoldás, hiszen ugyan úgy az egriek fizetik meg a kompenzációt is. 

Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy szerinte nem tudják majd az energiaárak emelkedését önkormányzati szinten kezelni. Kovács Cs. Tamás felidézte, hogy a Start Eger programot nem támogatták a képviselők, pedig az rengeteg kedvezményt adna az egrieknek.  

Név szerinti szavazás következett:  Bódi Zsolt tartózkodott, Csetneki Attila szintén, Farkas Attila igennel szavazott,  Fölvári Győző szintén, Juhász Ádám tartózkodott, Komlósi Csaba, Kovács Cs. Tamás, Lombeczki Gábor, szintén. Minczér Gábor igennel szavazott, Mirkóczki Ádám szintén igennel, Tartózkodott Mirkóczki Zita, Oroján Sándor. Pápai Ákos nemmel szavazott, Pócs Alfréd és Sós Tamás pedig igennel. A javaslatot nem fogadták el.  

11:25

Következett a A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata az önkormányzatnak, hogy kérje fel az EVAT Zrt. igazgatóságát arra, hogy az Eger Termál Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, Molnár Lászlót nevezze ki 2022. december 31-ig -lehetőleg díjazás nélkül- pályáztatás mellőzésével az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. ügyvezetőjévé. A bizottság javasolja a közgyűlésének, hogy a két cég, az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. és az Eger Termál Kft. fúziója 2022. december 31-ig valósuljon meg. A képviselők mindkettőre igennel szavaztak. 

11:20

A Top Plusz források felosztásának terve következett. Mirkóczki Ádám kiemelte már a sajtótájékoztatón elmondta véleményét, miszerint Oroján Sándor 60 oldalas módosító javaslata felelőtlen következménye, hogy újra kell tárgyalni a dokumentumot. 

– Javaslom, hogy pókerezzen polgármester úr, biztosan jól menne – reagált Oroján Sándor. 
– Egy éve volt, hogy javaslatokat tegyen a közel 9 milliárdos forrásra. Egy év – csattant fel indulatosan a polgármester. 
– Szeretném kérni, hogy ne szakítson félbe – válaszolt Oroján Sándor. 
– Mikor elkezd hazudozni úgy érzem, igenis jogom van félbeszakítani – reagált Mirkóczki Ádám. 

Oroján Sándor egy módosító javaslatot osztott ki a képviselőknek, melyben a Templom Galéria és a mezőgazdasági iskola épülete is szerepel, amelyet a korábbi módosítóban is szerettek volna felújítani. 

Komlósi Csaba érdeklődött, hogy most melyik javaslatról szavaznak. Az eredetiről vagy benne vannak a dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel egyeztetett projektek is. Mirkóczki Ádám válasza szerint az utóbbi. 

– Ne hazudjon az egrieknek polgármester úr, ne vezesse félre az embereket. Ezek tervek. Semmilyen csúszást nem okoz az, hogy most újra tárgyaljuk a forrás felhasználását. Pajtók Gábor meg ne ezt a forrást ossza fel, hanem azon legyen, hogy újakat szerezzen a városnak – mondta indulatosan Mirkóczki Zita. Kérte, hogy tanulmányozzák át a Templom Galéria terveit, hiszen a városnak szüksége lenne egy multifunkciós kulturális térre. 

– Sem az összeg, sem az ingatlan nem alkalmas erre – válaszolt a polgármester.  
Farkas Attila egy szülő levelét olvasta fel, mellyel hangsúlyozni szerette volna, hogy az óvodák és bölcsődék felújítása az egyik legfontosabb feladat, hiszen rossz állapotban vannak.

Hosszas vita után megszavazták a módosító javaslatokat, majd a terveztet is. 

10:40

A garzonház korlátjainak állapotáról szóló sürgősségi előterjesztés következett. Komlósi Csaba kiemelte, hogy miközben társasjátékra, rendezvényeke több száz millió forintot költöttek, a korlátok állapotával senki nem törődött. Szeretné ha mielőbb helyreállítanák.

Farkas Attila szerint az EVAT Zrt. jelenlegi igazgatótanácsa politikai kinevezettek gyülekezete, ez abból is látszik, hogy nem a megoldást keresik, hanem a felelősséget hárítják. Az EVAT dolga lett volna ezt megoldani. Oroján Sándor szerint a jelenlegi városvezetés által kinevezett vezető több mint két évig nem csinált semmit. 

–  A jelenlegi vezetőknek ezt nem hozták a tudtára, menet közben derült ki. Ez súlyos, életveszélyes helyzet. Meg kell keresni a felelősöket. A garzonházban lakók figyelmét pedig szeretném felhívni, hogy ne menjenek a korlát közelébe – fogalmazott Oroján Sándor. 

– 2018-ban az EVAT 45 millió forintot kért a helyreállításra. A városvezetés leszavazta. Mi 2019-ben megtudtuk, 8 millió forintot megszavaztunk de jött a pandémia, és forrásokat kellett átcsoportosítani. Az elmúltkét évben az EVAT folyamatosan tagi kölcsönökkel tartotta életben a cégeket. Ennek az előterjesztésnek a közgyűlés előtt semmi értelme, ugyanis a pénz ott van az EVAT-nál, 200 millió forint forrásuk van karbantartásra. Miről akarunk dönteni? Ne a felelőst keressük, hanem végezzék el a munkát – mondta Mirkóczki Ádám. 

Oroján Sándor kérte a polgármestert, olvassa át az előterjesztést figyelmesen és rádöbben, hogy miről kell dönteniük.

Dr. Pócs Alfréd szerint nincs szükség meddő vitákra.  
– Szavazni és cselekedni kellene, semmi értelme egymással vitatkozni ebben az ügyben – vélekedett. 

Mirkóczki Ádám polgármester szerint komoly problémák vannak város műszaki állapotával. A hidak nincsennek jó állapotban, szinte mindegyikkel gond van. A Hibay Károly úti óvoda.

Megszavazták, hogy minél előbb intézkedjen az ügyben az Evat.

10:00

Az elsőként a Benedek Elek és a Szivárvány Óvoda vezetői pozíciójának pályázatait vitatták meg. A két pályázó Nagy Katalin illetve Gál Judit. Mirkóczki Zita elmondta, a bizottság nem kapta meg a pályázatokat, szerinte ez nem jó gyakorlat, emiatt hátman tartózkodtak a szavazástól a hat tagú bizottságból. Mirkóczki Ádám kiemelte, ez évtizedes gyakorlat, a képviselőknek az illetékes szakirodákban van lehetősége megtekinteni a pályázatokat. 

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető elmondta, a közelmúltban sok konfliktus volt óvodavezetési kérdésekben, örömét fejezte ki, hogy ugyanakkor csillapodtak az indulatok. 

Minczér Gábor felhívta a figyelmet, hogy a pályázatot elbíráló szakmai bizottságban egyedül volt jelen a képviselő testületből, miközben négyüket delegálta az önkormányzat.  

– Volt aki jelezte, hogy nem tud részt venni, de Orosz Lászlóné egyszerűen nem jelent meg. Ennyire érdekli önöket ez az ügy – mondta.

Dr. Bánhidy Péter jegyző felhívta a figyelmet, hogy adatvédelmi szabályok miatt nem kapják meg a bizottságok a pályázatokat.

Mindkét pályázatot elfogadták a képviselők. 

9:45

Keresztes Zoltán kérte, hogy a hajléktalanok után a Városgondozás gyakrabban tisztítsa meg a már említett területet. Érdeklődött arról is, hogy a Cifrakapu utca szélesítésére mikor lehet pénz. Mirkóczki Zita (MSZP, EVE) a felsővárosi parkolóbővítésről, felújításokról, játszóterek korszerűsítéséről és új utcabútorok kihelyezéséről érdeklődött, amely még mindig nem valósult meg.

Kovács Cs. Tamás jelezte, hogy sok aknafedél rossz, veszélyes állapotban van a városban. Kéri, hogy az állagmegóvó, javító fejlesztések induljanak meg a városban, hiszen a pénz megvan rá. Emlékeztetett arra az esetre, mikor a Maklári úton egy csatornafedél a levegőbe repült. 

Farkas Attila alpolgármester Mirkóczki Zita hozzászólására reagált, közölte, pont a múlthéten aszfaltoztak a Vizimolnár utcában. Minczér Gábor alpolgármester pedig arról beszélt, hogy a játszóterek kivitelezésére nem egyszerű céget találni, illetve a karbantartásra is meg kell találniuk a megfelelő szolgáltatót. 

9:32

Bódi Zsolt felnémeti tűzesetekkel kapcsolatban tartott tájékoztatót, ugyanis szerinte rosszindulatú pletykák keringenek a városban. 
– Több tűzeset is történt, minden alkalommal a jogszabályok szerinti támogatást megadta az önkormányzat, illetve civil gyűjtéssel 1,7 millió forint támogatást gyűjtött, amellyel tetőszerkezet helyreállításához szükséges anyaghoz jutottak a károsultak – mondta Bódi Zsolt. 

Mirkóczki Ádám hozzáfűzte, a Momentum megyei országgyűlési képviselője méltatlan levelet fogalmazott meg az önkormányzatnak, hogy nem megfelelően jártak el. 

9:30

Keresztes Zoltán még a napirendi pontok tárgyalása előtt a Cifrakapu úti hajléktalan helyzettel kapcsolatban kérte az egri rendőrkapitányt, hogy gyakrabban ellenőrizzék a környéket.  

9:20

Keresztes Zoltán (Momentum) kérte, hogy a Tóth és Tóth borászat kitiltását vegyék le napirendről, hiszen még a nyomozás folyik. Amennyiben pedig azt állapítják meg, hogy a borászat nem felelső a Tarna kiszáradásáért, akkor beperelheti a borászat rosszhír keltéséért az önkormányzatot.

– Mi van akkor, ha nem állapítanak meg felelősséget és több száz millió forintra perlik az önkormányzatot? Miért nem az ítélet után tűzzük ezt napirendre? – kérdezte.

Mirkóczki Ádám válasza szerint a hatósági eljárástól függetlenül megteheti ezt az önkormányzat, véleményt formálhatnak a képviselők. 
– Aszály sújtja az országot. Nekünk kötelességünk véleményt megfogalmazni, hiszen aki mezőgazdaságból, szőlészetből él, annak éppen érzékenyebben kellene kezelnie a természeti kincseink védelmét – mondta a polgármester. 

– Az élő vízfolyást duzzasztani semmiképp sem szabad. Szárazság van, most kell véleményt nyilvánítani, a bírósági eljárás évekig is eltarthat – mondta dr. Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete) 

9:12

Mirkóczki Ádám ismertette, hogy a Dobótér 11. nem lakáscélú ingatlan bérbeadásáról sürgősségi  indítványt nyújtott be, illetve a Grőber temető nyugati kerítésének omlásával kapcsolatos vis maior pályázat benyújtásáról. Keresztes Zoltán pedig a garzonház korlátjának helyreállításáról nyújtott be sürgősségi indítványt. A testület elfogadta az indítványokat, így azokat napirendre tűzték.  

9:08

Mirkóczki Ádám felidézte, hogy Berecz Mátyás lemondása miatt időközi választást tartottak a Hajdúhegyen és a Károlyvárosban a hetes választókerületben. Orosz Lászlóné egyéni választókerületi győzelmével pedig kompenzációs listáról dr. Csetneki Attila került a helyére. A közgyűlés új tagja napirend előtt tett esküt.  

9:05 

A csütörtöki közgyűlésen napirend előtt Mirkóczki Ádám polgármester Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket adott át Nagy Csilla Erzsébetnek, az Egri Kertvárosi Óvoda Gyermekkert Tagóvodája óvodapedagógusának, illetve Felföldiné Szabados Ágnesnek, a Szivárvány Óvoda körzetvezetőjének. A két pedagógus több évtizedes aktív pályafutása lezárásaként kapta az elismerést, melyet az emberi erőforrások minisztere ítél meg a nyugdíjazás előtt álló, sikeres és hosszú pályafutását záró szakemberek számára. 

Korábban írtuk

A közgyűlés napirendi pontjai között olvasható az a javaslat, amelyben Mirkóczki Ádám polgármester kéri a grémiumot, ítéljék el a Tarna folyó ügyében érintett borászatot és tiltsák ki a városi rendezvényekről. 

– Amint az már bizonyára a tisztelt képviselők előtt is ismert, példátlan ökológiai katasztrófa és felbecsülhetetlen természeti kár következett be idén júliusban a Tarna folyón – olvasható a polgármester előterjesztésében. – Az amúgy is aszályos időjárás ellenére az aldebrői Tóth és Tóth Borászat mindenfajta természetvédelmi és vízügyi követelményt figyelmen kívül hagyva úgy gondolta, hogy a folyó meglévő maradék vízkészletét is kiszivattyúzza a saját gazdasági üzleti érdekeit előtérbe helyezve . Egyet kell értenünk abban, hogy ha egy vállalkozás van olyan gátlástalan, hogy az élővilágot, a környezetet és a jövő nemzedékeinek érdekeit háttérbe szorítva a csak a profit maximalizálásra koncentrál és aszály idején is kiszivattyúzza a Tarna vizét, akkor a közgyűlésnek is egyértelmű állást kell foglalnia abban, hogy ezt nem tartja elfogadható megoldásnak és a rendelkezésre álló eszközökkel igenis ki kell fejeznünk tiltakozásunkat az ilyenfajta magatartással szemben. Hogy milyen fajok tűnhetnek el akár évtizedekre vagy örökre, hogy helyre áll-e még valamikor a Tarna élővilága, azt most nehéz megmondani. Ám abban biztos vagyok, hogy ez az ökológiai merénylet nem maradhat büntetlenül. 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában