Egri borkultúra

2022.10.21. 18:56

Az Egri Bikavért választották a szépasszonyvölgyi park névadójául + fotók

Az Egri Bikavér Park avatását péntek délután tartották az Egri Bikavér Ünnepi Napok keretében.

B. D.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Péntek délután, borvidéki összefogásnak köszönhetően megvalósult egy évek óta dédelgetett kezdeményezés. A Szépasszonyvölgy kedvelt pihenő-és rendezvénytere megkapta az Egri Bikavér Park nevet, hangsúlyozta Tóth Levente színművész.

– Pár évvel ezelőtt, 2017-ben gondoltuk ki, hogy az egri bornegyednek legyenek utcanevei. Úgy gondolom, ez az esemény egy hosszú út lényeges állomása. Nagyon remélem, hogy a jövőben számos rendezvénynek lesz helyszíne az Egri Bikavér Park – mondta Soltészné Tarnay Éva Márta, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete elnöke.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Az ember életében egyszer adódik az alkalom, hogy nevet adnak neki, a közterek esetében azonban ez nem mindig van így. De mi reméljük, hogy az idők végezetéig Egri Bikavér Park marad a tér neve, hiszen szakmai alapon határozták meg és fogadták el ezt az elnevezést. Úgy gondoljuk, valóban méltó helyre került a Szépasszonyvölgyben, amely Eger ékköve – emelte ki Farkas László, a Bormarketing Kerekasztal elnöke.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Közterületet elnevezni sokkal különlegesebb, nemcsak azért, mert egy absztrakt fogalomról beszélünk. Hanem mert általában méltó és sokat méltatott személyekről nevezünk el utcát, teret, hiszen történelmi távlatokon túlnyúló cselekedeteket hajtottak végre. A mai nap azért különleges, mert nem személyről, hanem egy italról, az Egri Bikavérről nevezzük el a teret. Ez két nagyon fontos jelentéssel bír, az egyik, hogy méltó emléket állít a múltunknak, a másik, és legfontosabb, hogy a jelenkorban egy iránytűként is szolgál a jövő generációi számára – mondta Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere, majd leleplezte az Egri Bikavér Park nevét ábrázoló táblát.

A park avatásán Báder Elemér és Svéd Mátyás Duó működött közre, az eseményt közös koccintással zárták a Petrény Pincészetben.

䄀稀 䔀最爀椀 䈀椀欀愀瘀é爀 Ü渀渀攀瀀椀 一愀瀀漀欀 欀攀爀攀琀é戀攀渀 (ᄀ) (ᄀ)(ᄀ)Ⰰ 漀欀琀ó戀攀爀 (ᄀ)㄀ⴀé渀Ⰰ ㄀㜀 ő爀á琀ő䤀 欀攀爀ü氀 猀漀爀 愀
猀稀é瀀愀猀猀稀漀渀礀瘀ö氀最礀椀 䔀最爀椀 䈀椀欀愀瘀é爀 倀愀爀欀 愀瘀愀琀á猀á爀愀⸀
䄀稀Ⰰ 栀漀最礀 愀 戀漀爀瘀椀搀é欀 氀攀最琀ö戀戀 洀á爀欀á樀愀Ⰰ 栀甀渀最愀爀椀欀甀洀 稀á猀稀氀ó猀戀漀爀愀 攀最礀 欀ö愀攀爀琀椀氀攀琀 攀氀渀攀瘀攀稀é猀ó戀攀渀 椀猀
洀攀最椀攀椀攀渀栀攀琀Ⰰ 樀ó氀 琀椀椀欀爀ö稀椀 愀渀渀愀欀 樀攀氀攀渀琀ő猀é最é琀⸀ 䬀ü氀ö渀 ö爀ö洀 猀稀á洀甀渀欀琀愀Ⰰ 栀漀最礀 攀稀 愀 琀攀爀ü氀攀琀 ⴀ 愀
戀漀爀瘀ⴀ椀搀é欀椀 猀稀攀爀瘀攀稀攀琀攀欀 ö猀猀稀攀昀漀最á猀渀愀欀 氀爀á氀愀 ⴀ 䔀最攀爀 琀ö爀氀é渀攀氀洀椀 戀漀爀渀攀最礀攀搀é戀攀渀Ⰰ 愀
匀稀é瀀愀猀猀稀漀渀礀瘀ö氀 最礀戀攀渀 琀愀氀á氀栀愀琀ó⸀
䄀 匀稀é瀀愀猀猀稀漀渀礀瘀ö氀最礀椀 嘀攀渀搀ó最瘀á爀ó欀 䔀最礀攀猀ü氀挀琀攀 渀攀瘀é戀攀渀 挀稀ú琀漀渀 琀椀猀稀琀攀氀攀琀琀攀氀 洀攀最栀í瘀漀洀
匀稀攀爀欀攀猀áő猀é最ü欀 洀甀渀欀愀íá爀猀á琀 愀 瀀愀爀欀 渀é瘀愀搀ó ü渀渀攀瀀猀é最é爀攀⸀
䬀ö猀稀ö渀琀ő琀 洀漀渀搀㨀 䔀最攀爀 䴀䨀嘀 Ö渀欀漀爀洀á渀礀稀愀琀愀 欀é瀀瘀椀猀攀氀ő樀攀⸀ 䘀愀爀欀愀猀 䰀á猀稀氀ó 愀 䈀漀爀洀愀爀欀攀琀椀渀最
䬀攀爀攀欀愀猀稀琀愀氀 攀氀渀ö欀攀Ⰰ 匀漀氀琀é猀稀渀é吀愀爀渀愀礀 䔀瘀愀 䴀á爀琀愀Ⰰ 愀 匀稀é瀀愀猀猀稀漀渀礀瘀ö氀最礀椀 嘀攀渀搀é最瘀á爀ó欀 䔀最礀攀猀ü氀攀琀攀
挀氀爀爀ö欀攀Ⰰ 欀ö稀爀攀洀ű欀ö搀椀欀㨀 愀 䈀á搀挀爀 䔀氀攀洀é爀 ó猀 匀瘀é搀 䴀á琀礀á猀 䐀甀ó⸀ 䄀稀 挀猀攀洀é渀礀琀 欀ö稀ö猀 欀漀挀挀椀渀琀á猀猀愀氀
稀á爀樀甀欀⸀ 渀爀攀氀礀渀攀欀 栀攀氀礀猀稀í渀攀 愀 倀攀琀爀é渀礀 倀椀渀挀é猀稀攀琀⸀
䄀稀 攀猀挀洀é渀礀 栀攀氀礀猀稀í渀攀㨀 匀稀é瀀愀猀猀稀漀渀礀瘀ö氀最礀 ⴀ 愀 氀攀攀渀搀ő 䔀最椀 䈀椀欀愀瘀é爀 倀愀爀欀 愀氀愀琀琀 琀愀氀á氀栀愀琀ó 䨀甀戀椀氀攀甀洀椀
䔀爀渀氀é欀瀀愀爀欀⸀
䬀é爀攀洀Ⰰ 爀é猀稀瘀é琀攀氀椀猀稀á渀搀é氀漀欀愀琀 氀攀最礀攀渀攀欀 猀稀í瘀攀猀攀欀 樀攀氀攀稀渀椀 愀稀 í渀昀漀⠀最攀最爀椀戀漀洀攀最礀攀搀⸀栀甀 攀ⴀ琀渀愀椀氀ⴀ挀í洀攀渀Ⰰ
䔀最攀爀⸀(ᄀ)愀㜀(ᄀ)⸀ 漀欀琀ó戀攀爀 氀(ᄀ)⸀
吀椀猀稀琀攀氀攀琀琀攀氀 é猀 欀ö猀稀ö渀攀琀琀攀氀㨀
匀漀氀琀é猀稀渀é吀愀爀渀愀礀
匀稀é瀀愀猀猀稀漀渀氀瘀ö氀最礀椀 嘀攀渀搀é最瘀á爀ó欀 䔀最礀攀猀ü氀攀琀攀
攀氀渀ö欀


 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában