Közvetítés

2022.10.27. 09:00

Drágább lesz a parkolás januártól Egerben

Ismét összeültek a város képviselői, hogy megvitassák Eger legfontosabb kérdéseit. Az ülésen 21 napirendi pontot és több sürgősségi indítványt tárgyaltak.

HEOL

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

18:20

Komlósi Csaba felhívta a tanácsnokok figyelmét, hogy minden közgyűlésen beszámolási kötelezettségük lenne és egyetlen beszámolót se hallott a négy közül.

Oroján Sándor elmondta, hogy november 18-án lesz egy tervbemutató fórum, ahol az elkerülő terveit ismertetik, majd megint egyeztetés következik.

A Donát utcai lakók közül rengetegen jelezték, hogy a Tetemvár utcai felújítás miatt a nagy forgalomtól kimozog a csatornafedél, és rendkívül zavaró.

Az ülés véget ért. 

18:15

A nyílt ülés végén dr. Pápai Ákos a munkácsi turul-szobor ügyéről beszélt.

– Tíz napja tele van vele a sajtó, nehéz ezt másképp értékelni, mint szimbolikusan a magyarság elleni támadásként. Elsőkörben a testvérvárosi  kapcsolat megszakítására gondoltunk, de azóta ellentétes információk láttak napvilágot arról, hogy kik döntöttek ebben. Kérem, keressük meg a testvérvárost és nyilatkozzanak róla, hogy kik döntöttek erről. Ha pedig választ kapunk akkor vonjuk le a következtetést. A székely autonómia napján vasárnap az érsekkertben tüzet gyújtunk. Kérem ezen minél többen vegyenek részt – kérte.

18:10

Orosz Lászlóné előterjesztését is megszavazták, amelyben arra kéri fel a jegyzőt, és az Adó Iroda vezetőjét, hogy az építményadó, és a helyi iparűzési adó tekintetében Egerrel összehasonlítva vizsgálja meg a megyei jogú városok adóügyi szabályozását, és a más megyei jogú városokban alkalmazott elfogadható standardokat a helyi adók tekintetében. A vizsgálat eredményeit tartalmazó összefoglaló jelentést november 7-ig kell a képviselők rendelkezésére bocsátani. A fentiekből kisejlik, hogy hamarosan adóemelés is várható lesz a megyeszékhelyen.

Végül Juhász Tamás, az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról döntöttek, melyet 12 igennel megszavaztak a képviselők.

18:00

– Azt mondja, hogy majd... idejön egy cég és órákat telepít ingyen... Nincs olyan, hogy ingyen. Azt kamatostól vissza kell fizetni. Nagyon remélem, hogy nem kötött szándéknyilatkozatot ezzel a céggel, mert láttuk, hogy a volánosnak mi az eredménye – utalt Orosz Lászlóné, az ülés elején elhangzott, több mint egymilliárd forintos igényre.

– Majd, ha ennyire szeretné akkor egyeztetek ezzel a céggel és kérek ajánlatot vagy adnak egy prospektust. Semmit nem írtam alá, se nyilatkozatot, se báli meghívót – reagált a polgármester.

– Most komolyan arról beszélgetünk az előterjesztés helyett, hogy meg akarunk venni valamit attól a cégtől, amelyikkel ön tárgyalt, ha majd hoz prospektust? – kérdezte Kovács Cs. Tamás.

– Elképesztő az egész, szerintem nincs más önkormányzat, amelyik ezt aszínvonalat megengedi magának. Legközelebb ne is tartsunk ülést, menjünk át egy szórakozóhelyre vitatkozni – javasolta Keresztes Zoltán.

Komlósi Csaba arról érdeklődött Szűcs Tamás Evat igazgatótól, hogy mi az oka annak, hogy a hármas övezetben több mint 300 százalékra nő a bérletek ára.

– Gazdasági kalkuláció eredménye volt, csak a végeredményt ismerem. Felmerült egy olyan javaslat, hogy a parkolódíjak emelése is a belváros autóforgalmának csökkentését eredményezheti, meg kellene vizsgálni, hogy hová lehetne fedett kerékpártárolót helyezni – mondta.

Komlósi Csaba előterjesztő befogadta a polgármester módosító indítványát, de ezt a képviselők nem szavazták meg. Az eredeti rendelettervezetet 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás arányban elfogadta a közgyűlés, így januártól a korábban ismertetett árakon lehet parkolni Egerben.

 

17:10

Oroján Sándor szerint ez diszkrimináció, s szerinte éppen most a rossz gazdasági helyzetben kell emelni az árakat, hogy többletbevételhez jusson az önkormányzat, hiszen eddig is nagyon alacsony volt a parkolás ára más városokhoz képest. – Nem értem önöknek miért probléma, ha az egrieknek kedvezünk. Pályáztathatnánk úgy a parkoló automatákra úgy, hogy a győztes ajánlattevő saját költségén telepíti és beüzemeli azokat. Más városokban is volt erre példa – mondta Mirkóczki Ádám.

– Kérem, hogy tartsa be a szabályokat és ne szóljon hozzá végtelen hosszúságban a közgyűléshez levezető elnökként – reagált a polgármester szavaira Keresztes Zoltán.

Szűcs Tamás az Evat Zrt. Vezérigazgatója szerint az eész parkolási rendszert felül kellene vizsgálni.

– Egerben az egész földfelszíni parkolás, a parkolási szokások és az autók is megváltoztak az elmúlt években. Javaslom, hogy várjunk, készüljön egy tanulmány, nézzük meg, hogy mely új területeket kell bevonni.

– Korábban készült egy ilyen anyag egy neves szakértővel, ez az Evatnak is rendelkezésére áll – közölte Mirkóczki Ádám.

– Korsós Lajosné, az Evat Zrt. Parkolási divízióvezetője szerint legalább 60 parkolóóra kell ahhoz, hogy az egriek ne 100 forint emelést fizessenek csak 50-et. Egyenként 3 millió forint egy és szoftver is szükséges. Akkor döntsék el az egriek, hogy melyik az olcsóbb nekik – mondta Orosz Lászlóné.

Szűcs Tamás hozzátette, léteznek olyan frissítések, és kiegészítések, amelyek a jelenlegi parkolóórákat is képesek fejleszteni.

– Nem azt mondtam, hogy fizessünk többszáz millió forintot, azt mondta hogy keressünk olyan céget amelyik ezt megfinanszírozza és mi majd a bevételből fizetjük, hiszen a városnak nincs pénze – magyarázta a polgármester.

Dr. Csetneki Attila szerint a polgármester megijedt az áremeléstől. 

– Korábban azt mondta, hogy a százforintos emelésért vállalja a felelősséget, majd mikor látta, hogy ezt megszavazhatjuk és látta a polgárok reakcióját egyszerűen megijedt és most mindenféle ködös határidőt fogalmaz meg. Majd, ha lesz olyan parkolóóra, akkor emel. Láttunk már ilyet öntől, a választási ígéretiben ilyen ködös feltételeket fogalmazott meg, azokat nem is teljesítette – fogalmazott.

– Miért lenne jó az, hogy ha most emelünk a parkoláson, és a plusz bevételt ki is fizetjük a cégnek az órákért, amelyek majd évekkel később lesznek a városé. Ennek semmi értelme, ezzel a kormány kérését se teljesítenénk – mondta Lombeczki Gábor.

17:00

Farkas Attila előterjesztése szerint az Életfa Környezetvédő Szövetség már 3 éve folytatja ÉLET=FA közösségi faültetési programját, amelynek keretében 4-5 ezer erdészeti csemetét szeretnének elültetni, illetve több száz gyümölcsfát ajándékozni idén. Ehhez tulajdonosi hozzájárulást kérnek az önkormányzattól. A facsemeték biztosítását, az ültetést, az ültetvények utólagos gondozását, öntézését, ápolását a szövetség vállalja, a program megvalósításával kapcsolatban az önkormányzatot semmilyen anyagi kötelezettség nem terheli. A képviselők támogatták a kérést, így Eger belterületén biztosít az önkormányzat olyan erdészeti ültetésre alkalmas területet, ahol a szövetség saját erőforrásból a tájegységre jellemző, őshonos, elegyes erdőt telepíthet. A facsemeték

ültetése mellett erdőcskét szeretnének kialakítani az Egert Egerszalókkal összekötő kerékpárút mellett, A Lajosvárosi kutyafuttatónál, a déli LIDL területe és a mellette található körforgalomi csomópont, illetve az M25 körforgalmi csomópont közelében is.

Komlósi Csaba a parkolódíjak és bérletek árának módosítását, egységesebb szabályozást javasol. Kiemelte, hogy a második és harmadik gépjárművek bérleteinek árát nem olcsóbbnak kellene lennie, hanem magasabbak.

– Hiszen ez már-már luxus kategória, ha azt akarjuk, hogy a közösségi közlekedés népszerűbb legyen, akkor ne túl olcsó parkolóbérleteket kínáljunk – mondta.

Javaslatai szerint jövőre lépnének életbe a módosítások, melyek szerint az egyes övezetbe bekerülne a Kőtő utca, a kettes övezetbe pedig a Szvorényi utca (kivéve a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfelei részére biztosított három parkolóhely). Árak tekintetében az egyes övezet óradíja 480 forintba, a kettes 360 forintba míg a hármas 320 forintba kerülne. Jelenleg az első övezetben egy óra 360 forint, a másodikban 280, míg a harmadikban 200 forint. A Bazilika parkoló 320 forintba kerülne a harmadik övezet eddig 600 forintos napidíja pedig ezer forintba.

A bérletek is a korábban ismertetett módon drágulnának, az első övezetben a havi bérlet 10 ezer 80 forintról 13 ezer 500 forintra növekedne, a másodikban 4 ezer 320 forintról 7 ezer 200 forintra, a harmadikban ezerhatszázról drasztikus növekedéssel 4 ezer 800 forintra. Az éves bérletek tekintetében ez 105 ezer 840 forintról 141 ezer 750 forintra változna, illetve 45 ezer egyszáz forintról 75 ezer hatszáz forintra, a hármas övezetben pedig 16 ezer forintról 50 ezer négyszázra.

– Én azt javaslom, hogy ezt csak az után vezessük be, hogy megoldottuk az, hogy az egrieknek olcsóbb legyen a parkolás. Ezt olyan parkolóórák beszerzésével lehet megoldani, amelyek az Egerbe bejegyzett rendszámokat felismerik, s nekik ötven forinttal olcsóbb lenne például az óradíj – kérte a polgármester.

16:40

Kacsó János főépítész településrendezési kérdéseket ismertetett, melyek az idei szabályozásmódosítási csomagot alkotják. A Pozsonyi utcában lévő önkormányzati ingatlanokon lakóterületi fejlesztést szeretnének három helyrajzi számú ingatlanon. Ezeken jelenleg is van építési hely kijelölve. A kedvezőbb telekalakítás és élhetőbb beépítés érdekében felülvizsgálnák a közkertként kijelölt területet, és az iskola hátsókertjét is. Ismertette, ide akár bérlakás program fejlesztés is megvalósulhatna. A tervezési terület északi végében található játszótér és zöldfelület a tervezési terület déli végébe kerülne járda mellé, a járdától délre parkolók kialakítására továbbra is lehetőség lenne, a közpark mellett.

Komlósi Csaba a felnémeti módosításokról érdeklődött, Almárvölgyi utca és az Apátfalvi utca mellett ugyanis úgy tudja, hogy vízvédelmi terület húzódik, ahol néhány telektulajdonos megvásárolna az önkormányzati területből. A főépítész válasza szerint nem az egész területet tervezik átszabályozni és eladni, csak az ingatlanok mellettit. A közgyűlés megszavazta a módosításokat.

16:25

Orosz Lászlóné javaslata szerint részben az idei képviselői keret terhére felújításokat javasolt. Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Eger Megyei Jogú Város területén tárgyú közbeszerzési eljárás összesen 218 millió forintból valósulna meg. Ebből több mint hetven millió forintot egyrészt a választókörzeti alapból, harmincnyolc millió forintot tavalyi hitelből, a fennmaradó összeget pedig a jövő évi képviselői keretből szeretné finanszírozni. A felújítás azért képviselői keretekhez nyúlna, mert egyes vélemények szerint a választókörzeti alap felhasználásához közbeszerzési eljárás szükséges.

– Most olyan felújításokat támogatunk, amiből egy sincs az én körzetemben például, annak a körzetében van, aki elköltötte az alapot társasjátéra és rockkoncertre – mondta Oroján Sándor. Hozzátette neki van olyan közbeszerzési szakemberi véleménye, aki szerint nem kell közbeszerzés ezekre a keretekre. A gazdasági iroda munkatársa jelezte, hogy ez csupán egy keretmegállapodás, nincsenek még benne konkrét projektek.

Oroján Sándor azt mondta, hogy van egy aljegyzője is a településnek, úgy tudja hozzá tartoznak a fejlesztések, amelyek nem haladnak. Felsorolt néhány kisebb munkát, zabra, parkoló felfestést pad felfestést és kamera telepítést, amelyeket kért, de nem valósult meg. – Melyik pad festését akadályoztam meg – kérdezte Spisák György aljegyző Oroján Sándortól.

– Én nem tudom bebizonyítani, hogy akadályozza a felújításokat vagy a hivatal működését. Elnézést kérek. Azt viszont tudom, hogy bárkivel beszélünk ebből a hivatalból elmondja, hogy jelentenie kell Spisák Györgynek – válaszolt a frakcióvezető. A képviselők elfogadták Orosz Lászlóné javaslatát végül, bár azzal a módosítással, hogy ne határozzák meg a jövő évi képviselői keretet, mint forrást.

16:10

Oroján Sándor azt mondta, hogy van egy aljegyzője is a településnek, úgy tudja hozzá tartoznak a fejlesztések, amelyek nem haladnak. Felsorolt néhány kisebb munkát, zabra, parkoló felfestést pad felfestést és kamera telepítést, amelyeket kért, de nem valósult meg. – Melyik pad festését akadályoztam meg – kérdezte Spisák György aljegyző Oroján Sándortól.

– Én nem tudom bebizonyítani, hogy akadályozza a felújításokat vagy a hivatal működését. Elnézést kérek. Azt viszont tudom, hogy bárkivel beszélünk ebből a hivatalból elmondja, hogy jelentenie kell Spisák Györgynek – válaszolt a frakcióvezető.

A képviselők megszavazták az előterjesztést Orosz Lászlóné módosításával.

 

15.50

Orosz Lászlóné  részben az idei képviselői keret terhére felújításokat javasolt. Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Eger Megyei Jogú Város területén tárgyú közbeszerzési eljárás összesen 218 millió forintból valósulna meg. Ebből több mint hetven millió forintot egyrészt a választókörzeti alapból, harmincnyolc millió forintot tavalyi hitelből, a fennmaradó összeget pedig a jövő évi képviselői keretből szeretné finanszírozni. A felújítás azért képviselői keretekhez nyúlna, mert egyes vélemények szerint a választókörzeti alap felhasználásához közbeszerzési eljárás szükséges.

– Most olyan felújításokat támogatunk, amiből egy sincs az én körzetemben például, annak a körzetében van aki elköltötte az alapot társasjátéra és rockkoncertre – mondta Oroján Sándor. Hozzátette neki van olyan szakértő véleménye, amely szerint nem kell közbeszerzés ezekre a keretekre. A gazdasági iroda munkatársa jelezte, hogy ez csupán egy keretmegállapodás, nincsenek még benne konkrét projektek.

15:12

Energiaközösség létrehozásával folytatódott a közgyűlés a szünet után. – Ehhez az energiaközösséghez magánszemélyek és önkormányzathoz nem köthető szervezetek is csatlakozhatnak majd. Számos lehetősége lesz a közösségnek. Bízunk benne, hogy ezzel olyan pályázatokban, projektekben tudunk részt venni, amelyek már jövő télen is jó takarékoskodási lehetőségeket biztosítanak – mondta Mirkóczki Ádám polgármester.

Az előterjesztés szerint az energiaközösség elsődleges célja az önkormányzati közszolgáltatók és intézmények energiafogyasztási igényének ellátása saját termelésű energiával, a közösségi közlekedés elektromobilitásra való áttérése során az elektromos autóbuszok hajtásához szükséges energia közösségen belüli megtermelése, a közvilágítás elektromos energia igényének biztosítása saját erőművekben megtermelt energiával, villamosenergia tárolási rendszer megvalósítása, a fogyasztási termelési rugalmatlanságok kiküszöbölése. Másodlagos, távlati cél az energiaszegénységben élő családok megsegítése az energiaközösség által megtermelt energiával.

Az energiaközösség egy nonprofit gazdasági társaság, amelynek alapítója az önkormányzat, az EVAT Zrt., az önkormányzati tulajdonú cégek, illetve a KEVIKO Kft., a Heves Megyei Vízmű Zrt. Valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények, azaz a színházak, a vár, az óvodák és a könyvtár is többek között.

Orosz Lászlóné felolvasta az előterjesztésben olvasható célokat, javasolta, hogy a hatékonyság szempontjából az EVAT Zrt. és a városfejlesztési cég dolgozzon ezen. – Én ezt nem támogatom, mert ha nem önkormányzati a projekt akkor lesznek pályázatok amelyekben nem vehetünk részt – válaszolt a polgármester. Hozzátette, számos város már létező energiaközösségi szerződését és modelljét megvizsgálta. A képviselők megszavazták az előterjesztést Orosz Lászlóné módosításával.

13:53

A színház gazdálkodásával kapcsolatban kérdések merültek fel. Ehhez kapcsolódóan Mirkóczki Zita kifejtette, hogy az intézmény igazgatója miért rendelkezik olyan pénzek felett, amire nincs fedezet?

– Ezt addig fogja csinálni, míg hagyjuk neki. Olyan, mint egy rossz gyerek, aki addig rosszalkodik még a sarokba nem állítják – mondta. Hozzátette, szívügye a színház, húszmillió forint támogatást meg is szavaztatott nekik, de a felelőtlen gazdálkodást nem tolerálja. 

– Egyetértek, de sajnos egy jogi paradoxon miatt ezt megteheti. Akkor is utasíthatja az intézményvezető a gazdasági iroda munkatársait az átcsoportosításra, ha nincs fedezet – közölte a polgármester.

Földvári Győző intézményekért felelős tanácsnok jelezte, hogy ő többször is felhívta Blaskó Balázs figyelmét a felelős gazdálkodásra.

Dr. Bánhidy Péter jegyző felolvasta Keresztes Zoltán módosító javaslatát, hozzátette, hogy nem lehet A Mirkóczki Zita által bírált kiegészítést is felolvasta a jegyző, ez a Gárdonyi Géza Színház dologi kiadásainak 23 millió forintos növelése és a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak ugyan ekkora összegű csökkentése volt. Ezt a kiegészítést a gazdasági iroda készítette, ugyanis a már kész előterjesztés feltöltése után érkezett a kérés a színháztól, újabb 23 millió forintra, mivel elfogyott az intézmény dologi kiadás kerete. Ezt a képviselők 8 igen 3 nem 6 tartózkodás mellett elutasították. A képviselők megszavazták az egyes határozati javaslatokat, majd szünetet rendelt el a polgármester.

13.34

– Februárban szavaztuk meg a pénzt, most október vége van. Még meg sem kezdődött a munka. Én nem rossz szándékkal adtam be ezt a módosítót, csak szeretném, hogy a munka el legyen végezve. A polgármester maga mondta, hogy meg sem kezdődött. Habár azt is mondta korábban többször, hogy nem fog végrehajtani bizonyos közgyűlési döntéseket. Azt sem tudjuk, hogy mi a probléma, nincs forrás, vagy más a gond? Legalább tájékoztassanak – kérte Keresztes Zoltán.

Az előterjesztés egyébként nyolc határozatot tartalmaz, egyrészt intézmények költségvetésének átcsoportosítását tartalmazza, hiszen az előzetes várakozásokhoz képest kevesebb vagy több bevételük keletkezett, valamint az október eleji rendkívüli közgyűlés döntése szerint az Energia Veszélyhelyzeti Alap tartalékába kerül átcsoportosításra 42.632.403 forint.

A Gárdonyi Géza Színháznál is módosítani kellett a költségvetési sorokat. Ugyanis részben pályázati támogatásból és részben saját erőből szerzett be gépjárművet. Az előzetesen engedélyezett Ford Transit Custom Fac gépjárművet négymillió forintért sikerült értékesíteni, ami a tervezethez képest egy millió forinttal több felhalmozási bevétel eredményezett. Továbbá értékesítettek még olyan használaton kívüli tárgyieszközt, melynek felújítása már gazdaságtalan lett volna. Ezért az intézmény kéri a működési bevételeinek 1.127.000 forintos csökkentését a felhalmozási bevételek egyidejű megemelésével. A gépjármű vételárának áfa tartalma nem számolható el a pályázat keretén belül, ezt a személyi juttatásokról történő 997.345, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóról történő 129.655 forintos átcsoportosítás nyújtja.

 

13:07

Mirkóczki Zita szintén szociális támogatásokra tett javaslatot, konkrétan a lakhatással kapcsolatban. Mint ahogy arról már beszámoltunk a lakhatási támogatási rendszert úgy módosítaná, hogy a nagyobb lakással rendelkezők is igénybe vehessék, hiszen a válság az energiaárak miatt alakult ki. Javasolja továbbá, hogy a támogatási minimum összeget emeljék meg 3500 forintra, maximálisan adható támogatási összeget a minimálbér 6 százalékára, ezzel a maximálisan adható havi támogatási összeg 10000 forintról 12000 forintra emelkednek november elsejétől. Megszavazta a közgyűlés a javaslatát.

Az önkormányzat és az önkormányzati intézményeinek előirányzat módosításáról szóló napirendi pontnál Keresztes Zoltán benyújtott egy módosító indítványt, azt szeretné, hogy a Cifrakapu út szélesítését az egri városfejlesztési Kft. tervezze meg és valósítsa meg, ugyanis a döntés óta semmi nem történt az ügyben. – Így legalább lesz a cégnek dolga – mondta.

– Nyolcszázezer forintért biztos megcsinálja az ügyvezető is – reagált a polgármester. – De ez a módosító indítvány szerintem nem csatolható ehhez a napirendi ponthoz és nem értem, ha hoztunk egy döntést pár hónapja, akkor most miért döntünk másképp. Én is azt szeretném, hogy minél hamarabb megvalósuljon a beruházás.

12:14

– Volt olyan, hogy a polgármesteri titkárságon kiabált egy polgár, hogy azonnal állítsuk ki neki egy halotti bizonyítvány. Lopás is történt. Semmi köze alapvetően a képviselőkhöz a beléptető rendszernek – mondta Farkas Attila.

Dr. Bánhidy Péter jegyző közölte, hogy a 2019-ben megválasztott önkormányzati tanácsnokoknak van kártyája. A képviselők végül megszavazták Orosz Lászlóné előterjesztését.

Farkas Attila előterjesztése a támogatási rendszer újragondolásáról következett. Az alpolgármester ismertette, hogy vannak olyan idősek, akik az energiaválság miatt akarnak idősek otthonába költözni, illetve 250 új család szeretne támogatást. Támogatást kaphatna például az, akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 4–főt meghaladó család esetén a mindenkori kötelező minimálbér összegének 45%-át nem haladja meg, és - a rendszeres települési támogatások esetében - hasznosítható vagyona nincs. Az alpolgármester felszólalásában elmondta, amennyiben nem támogatja a közgyűlés a módosítást, akkor képviselői keretéből szeretné ezt megoldani.

Mirkóczki Zita arról érdeklődött, hogy jogilag ez megoldható-e ez, ugyanis a képviselői alap a körzethez tartozik, tehát szerinte sem Road koncertre, sem társasjátékra nem lehetett volna költeni. Lombeczki Gábor válasza szerint lehet, hiszen erre már korábban is volt példa. A támogatás egyszeri összegét egyedülállók esetében 30 000 forintban, nem egyedülállók esetében pedig 20 000 forintban javasolta megállapítani Farkas Attila. Naptári évenként két alkalommal lenne lehetőség a támogatás igénylésére. A közgyűlés megszavazta ezt abban a verzióban, hogy az alpolgármester keretéből finanszírozzák.

Mirkóczki Zita az egri közgyűlésben
Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mirkóczki Zita szintén szociális támogatásokra tett javaslatot, konkrétan a lakhatással kapcsolatban. Mint ahogy arról már beszámoltunk a lakhatási támogatási rendszert úgy módosítaná, hogy a nagyobb lakással rendelkezők is igénybe vehessék, hiszen a válság az energiaárak miatt alakult ki. Javasolja továbbá, hogy a támogatási minimum összeget emeljék meg 3500 Ft-ra, maximálisan adható támogatási összeget a minimálbér 6 százalékára, ezzel a maximálisan adható havi támogatási összeg 10000 forintról 12000 forintra emelkednek november elsejétől. Megszavazta a közgyűlés a javaslatát.

11:45

Az energiaválsággal kapcsolatban szólalt föl Oroján Sándor, hangsúlyozta, hogy nem az a megoldás, ha bezárnak intézményehet, hiszen nem zárhatják be őket minden évben. Csetneki Attila felidézte, hogy a napelempark építésére volt lehetősége az önkormányzatnak, de Mirkóczki Ádám nem akart élni ezzel.

Az első napirendi pont testvérvárosi kapcsolat létesítése. Budima Gjeneza, Koszovó magyarországi nagykövete azzal a kezdeményezéssel kereste meg Eger önkormányzatát, hogy szülővárosa, a koszovói Peja és a hevesi megyeszékhely létesítsen testvérvárosi kapcsolatot. Minczér Gábor alpolgármester elmondta, hogy járt a városban, amelynek hasonlóak az adottságai, mint Egernek.

– Borászattal foglalkoznak, igaz sörgyáruk is van, hasonló a lélekszám is mint a mi városunknak – mondta. Kovács Cs. Tamás (Fidesz-KDNP) képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi 11 és az új testvérvárossal is szorosabb együttműködésre van szükség, gyakoribb látogatásra, meghívásokra. A képviselők megszavazták, hogy Peja legyen Eger testvérvárosa.

– A második sürgősségi indítvány, csupán egy hiánypótlás a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van szüksége rá, a két felsővárosi pálya négy évszakossá tételéhez, melyről korábban már döntöttünk – mondta Mirkóczki Ádám. A képviselők vita nlkül szavaztak igennel.

A következő előterjesztés a Sas úton több mint száz négyzetméternyi városi terület eladásáról szól. A mellette lévő telek tulajdonosa már beépítette, használja az út melletti területet, a vasúti átkelő után, a 6. szám előtt. Az előterjesztés arról szól, hogy az eddig rendezetlen területet eladnák, visszamenőlegesen pedig bérleti díjat számolnak fel a vevőnek. Több mint hatmillió forintért adták el a területet valamint összesen egymillió forintot kérnek visszamenőleg a tulajdonostól.

Következett Orosz Lászlóné alapokmány módosítása, amelyről már beszámoltunk. Ebben azt szorgalmazza, hogy a polgármester ne fűzhessen megjegyzéseket korlátlan számban az előterjesztésekhez ha csupán levezető elnök és nem előterjesztője az éppen aktuális témának. A második javaslati pontja, hogy a polgármester ne dönthessen egyszemélyben például a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ügyeiben, csak közgyűlési döntéssel járhassanak el. A harmadik javaslata, hogy a képviselők is kaphassanak belépőkártyát a hivatalba, mint az irodák dolgozói, ugyanis gyakran nem jutnak be a hivatalba.

– A hivatalban ugyanúgy végzünk mi is munkát, ne legyen az, hogy egyeseknek van másoknak nincs belépőkártyája, mert ez megalázó – mondta Komlósi Csaba. – Támogatom az előterjesztést, de azt is jó ötletnek tartanám, hogy legyen egy képviselői iroda, amelyet mindannyian használhatunk. Én például nem vagyok tagja egyetlen pártnak sem, így például fogadóórára vagy vendégek fogadására önkormányzati ügyekben megfelelő lenne.

– Én nem zárkózom el az iroda vagy a beléptetőkártya használatától, de a múltban még nem volt a kártyás rendszer előfordult hogy a hivatal dolgozóit feltartották a képviselők, és atrocitásra is volt példa – mondta Minczér Gábor, hozzátette szerinte a Kossuth utcai épületben van csak szabad iroda.

– Előfordulhat, hogy volt ilyen attrociás, én erről nem tudok, de miért kell ezért minden képviselőt büntetni – kérdezte Bódi Zsolt.

– A beléptetőkártyát lehet ellenőrizni. De ez az indoklás nevetséges, nem tudom elképzelni, hogy a képviselők itt randalíroznak és feltartják szegény hivatalnokokat – mondta Oroján Sándor. Hozzátette, felháborító, hogy van olyan képviselő aki szimpátia alapján beléptetőkártyát és irodát is kapott.

– Ez a kijelentés nem hangzott el az én számból, de volt olyan, hogy fizikailag attrocitás ért egy hivatali dolgozót egy képviselő által – válaszolt az alpolgármester. – Ön meg egyszerűen egy arcátlan ember.

Javában zajlik a közgyűlés Egerben
Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Ez egy munkahely, de nem a képviselők munkahelye. Bármikor lehetőségük van egyeztetni, ha előre bejelentkeznek – mondta Mirkóczki Ádám.

– Nekem a problémám az, hogy arról vitatkozunk, hogy a megválasztott képviselők kapjanak beléptetőkártyát. Én nem azért szeretnék küzdeni, hogy dolgozhassak a városért. 2010-óta vagyok képviselő, be tudtam jönni és tudtunk együtt dolgozni még önök ki nem zártak – mondta Lonbeczki Gábor (Fidesz-KDNP) képviselő.

– Egyébként ez nem is közgyűlési kompetencia, a hivatal vezetője a jegyző. Volt-e valaha olyan, hogy a jegyző megtagadta valakitől az egyeztetést – kérdezte a polgármester.

– Lehet, hogy jogilag ez nem a munkahelyünk, de megválasztott képviselők vagyunk, és a városban élők elvárják, hogy egyeztessünk a kéréseikről. Ha Császár Zoltán és Földvári Győző kap beléptetőkártyát, akkor a többi miért nem – kérdezte Mirkóczki Zita. – A polgármester irodájáig négy-öt kártyacsipogtatón keresztül lehet eljutni, mintha valamit rejtegetne.

– Szégyelld már magad és ülj le – vágott közbe a polgármester.

– Én ön helyett szégyellem magam polgármester úr, de nem fogok leülni még 2024-ig biztosan – reagált Kovács Cs. Tamás.

– Micsoda pátosz, majd akkor is legyen ilyen emelkedett, ha nyilvánoságra hozzuk milyen stílusban ír leveleket a hivatal dolgozóinak – vágott vissza Mirkóczki Ádám.

10:13

-Mirkóczki Zita arról beszélt, hogy a Felsővárosban a Kallómalom 68-87 társasháznál valaki vagy valakik rendszeresen rongálják az autókat. Legutóbb félmillió forintos kár keletkezett az egyikben, betörték a szélvédőjét, a lámpáit és a tükrét.

Bódi Zsolt(Fidesz-KDNP) képviselő kérte, hogy a Bervai úton gyakrabban mérjenek sebességet a rendőrök, ott ugyanis a személyautók és tehergépjárművek is túl gyorsan haladnak, volt is már baleset ebből. Most a környéken élők kérték, hogy legyen jelen gyakrabban a rendőrség, mert egyre rosszabb a helyzet.

Mirkóczki Zita a Volánnal kötött veszteségfinanszírozási szerződésről érdeklődött. Mint mondta, információi szerint egymilliárd forintot szeretnének, ezen felül van még négyszáz millió forint veszteségfinanszírozás, de ezt nem látja a költségvetésben. Érdeklődött továbbá, hogy a következő évben mekkora összeget kell fizetnie a városnak.

Dr. Csetneki Attila (Fidesz-KDNP) felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdasági iroda és a polgármester eltitkolta, hogy már tavaly jelezte a Volán, hogy több mint egymilliárd forintból látja biztosítottnak a közlekedést. Oroján Sándor jelezte, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs fedezete a helyi tömegközlekedésnek.

– Azért megy a ködösítés, mert az ingyen buszra nincs meg a fedezet a költségvetésben – fogalmazott.

– Nem tudjuk a pontos összeget, de nem 1,3 milliárd forint – mondta Minczér Gábor alpolgármester.

– Itt egy levél, amiben feketén-fehéren le van írva – mondta Orosz Lászlóné. – Szintén tudok egy levélről, amiről önök nem számoltak be, ez arról szól, hogy hogyan csökkentse a Volán a költségeket.

– Az a levél része volt a tavaly decemberi előterjesztésnek, amikor megszavaztuk a kedvezményt – válaszolt Mirkóczki Ádám.

Komlósi Csaba (független) kérte, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy feltárják a patakszennyezés forrását és szigorúan büntessék.

– Nyilván teljesen egyetértek. Szeretnénk tenni ellene, de a borászok nem árulják el ki teszi ezt. Vagy akkor minden olyan pincészetre amelyik a szennyezés forrása környékén található egységesen alkalmazzunk szankciót, talán majd akkor kiderül – reagált a polgármester. Farkas Attila javasolta, hogy a következő közgyűlésre dolgozzák ki a szankciókat.

9:25

Az októberi rendes közgyűlés előtt Mirkóczki Ádám polgármester bejelentette, hogy új képviselőcsoport alakult hivatalosan is. A városért frakció vezetője Komlósi Csaba, tagjai Mirkóczki Zita(MSZP) és Keresztes Zoltán (Momentum).

Mirkóczki Ádám tulajdonosi hozzájárulás ügyében nyújtott be sürgősségi indítványt Eger Labdarúgó Sport Kft. Beruházásához illetve a Kertész úti parkolóház üzemeltetési szerződésével kapcsolatban.

Farkas Attila szintén sürgősségi indítványt nyújtott be fásítással kapcsolatban, valamint Komlósi Csaba is, a fizető várakozóhelyek újraszabályozásáról. Mint ahogy arról már beszámoltunk, ebben az ügyben egy előterjesztést Mirkóczki Ádám már visszavont.

Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) is benyújtott egy sürgősségi előterjesztést, a helyi adózási gyakorlatot vizsgálná felül. Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető jelezte, hogy fél órával az ülés kezdete előtt ő is benyújtott egyet. Mirkóczki Ádám polgármester szerint nem volt benne indoklás a sürgősségre, ezt mondta dr. Bánhidy Péter jegyző is. Oroján Sándor hozzátette, hogy maga az előterjesztés az indoklás. – Azért kellene erről dönteni mert pénzt spórolunk vele, hiszen megszüntetjük a kettős ügyvezetést – mondta Mirkóczki Zita.

Juhász Tamást, a gazdasági iroda vezetőjét szeretnék visszahívni a városfejlesztési cég éléről. – Hol a spórolás ott, hogy 200 ezer forintos fizetést megszüntetünk, s maguk az MSZP egykori üdvöskéjét, Nagy Istvánt nyolcszázezer forintos fizetésért teszik a cég élére, ami nem is végez munkát. Ez pénzszórás – fogalmazott Mirkóczki Ádám.

A képviselők megszavazták mind a hat sürgősségi indítvány tárgyalását.

Korábban írtuk

A parkolási díjak és bérletárak emeléséről nem dönthet a közgyűlés, az előterjesztést ugyanis visszavonta Mirkóczki Ádám polgármester. 

A grémium elé kerülnek viszont Sós Tamás (MSZP) és Komlósi Csaba (független) képviselők új játszótér építési tervei. Előbbi a Kiskanda utca 1. mellé, utóbbi a Borház sor és a Koszorú utca közötti területre kerülhet. Kovács-Csatlós Tamás (Fidesz–KDNP) pedig hárommillió forintot szán az érsekkerti játszótér bővítésére. Ebből egy csúszdával, mászóhálóval, mászófallal, tűzoltócsővel és létrás felkapaszkodóval ellátott vár épülhet. Mindannyian választókörzeti felújítási alapokból valósítanák meg elképzeléseiket. 
Arról is döntenek továbbá, hogy megszüntessék-e az 1956 Szellemében Eger Városért Alapítványt, amely 1993-ban jött létre az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére emlékmű létesítése, a forradalom helyi eseményeinek feldolgozása és a még élő hagyományok megőrzése céljából. A kuratórium tagjainak száma ugyanis kettőre csökkent. Újabb tagok toborzására tett kísérleteik nem jártak eredménnyel. Az alapítvány szűkös pénzügyi eszközökkel gazdálkodott, adományokból tartotta fenn működését, ezáltal céljának megvalósítása elnehezült. Ezen indokok alapján kezdeményezték a kuratórium tagjai az alapítvány megszüntetését.

Orosz Lászlóné  (Fidesz-KDNP) képviselő a csütörtöki közgyűlésre alapokmány módosítást készített elő. Mint írta, három dolgon szeretne változtatni.

– A korábbi rossz precedensek tapasztalataiból okulva úgy gondolom, egyértelműen szabályozni kell, hogy az ülés vezetése nem egyenlő a polgármester általános érvényű és korlátlan felszólalási jogával – fogalmazott Orosz Lászlóné a rendelettervezetben.

Kiemelte, rendszeresen visszatérő probléma, hogy az ülést elnökként vezető polgármester nem ülésvezetői jogait gyakorolva, kizárólag a napirendi pont tárgyalásához kapcsolódóan, inkább a személyes értékítéletét, az általa relevánsnak tartott információkat közli, így valójában képviselői felszólalásokat tesz. Mindezt a képviselőkre irányadó mennyiségi- és időkorlátok teljes figyelmem kívül hagyása mellett, vagyis korlátlan felszólalási jogot gyakorol egy olyan körben, amely nem az ülés vezetéséhez kapcsolódik.

– Ezzel a képviselőkhöz képest olyan többletjoggal hatalmazza fel saját magát, amelynek nincs rendeleti alapja. A fenti gyakorlat napirendi pontonként akár 10-15 hozzászólást is jelent, időkorlát nélkül, kizárólag olyan körben, amely nem kapcsolódik az ülésvezetői jogosítványokhoz. Ezt a szokását a polgármester az előterjesztéseknél az előterjesztő személyétől függetlenül gyakorolja – emelte ki. Szerinte szét kell választani a polgármester ülésvezetői, és mint a közgyűlés tagját megillető felszólalási lehetőségeit, mivel az, hogy az ülésvezetéshez kapcsolódó kérdésekben időkorlát nélkül felszólalhat, nem jelenti azt, hogy a közgyűlés tagjait egyenlő módon megillető felszólalási lehetőséghez képest többlet jogosítványokkal rendelkezne.

Másodsorban az egyszemélyi döntések ellen lépne fel, mert szerint Mirkóczki Ádám a hulladéktársulással kapcsolatban egyedül hozott fontos döntéseket.

– A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az Önkormányzat a tagja, nem polgármester, a társulási tanácsban viszont úgy tesz javaslatot és úgy szavaz egyszemélyben, hogy a közgyűlés ezekben a kérdésekben nem tud állást foglalni, és nem rendelkezik információkkal, holott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás van annyira fontos kérdés minden egri számára, hogy ezzel a testületet nem lehet kikerülni. A polgármester is a közgyűlés egyik szerve! Emiatt úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek is legyen lehetősége állást foglalni a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kérdésekben – kérte. Harmadrészt kiemelte, sokszor bizottsági ülésre, egyeztetésre sem jutnak be a hivatalba, nincs aki beengedje a képviselőket mióta beléptetőkapus rendszer van.

– Ismételten hangsúlyozom, hogy a hivatal is a képviselő-testület egyik szerve, nem vitatható el képviselők belépési joga az önkormányzat székhelyére – írta az előterjesztésben, amelyről csütörtök reggel dönthet a testület.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában