Közélet

2008.02.17. 12:55

Levélben fordult a megye polgármestereihez Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke

Egyeztető fórumra hívta február 20-ára az egri Városháza Dísztermébe Habis László polgármester a megye valamennyi településének polgármesterét.

HEOL

A fórum témája a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet jövőbeni működtetése lesz. A fórum résztvevői megismerhetik egymás véleményét, a város pedig bemutatja azt az orvos-szakmai, gazdálkodási, vagyonkezelési program-tervet, amelynek mentén a jövőbeni működtetést és a kórházi fejlesztéseket elképzeli.

Erre reagálva Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke levélben fordult a megye polgármestereihez. A levelet teljes terjedelmében, változtatás nélkül az alábbiakban adjuk közre:

 

Heves Megye Települései
P o l g á r m e s t e r e i részére

SZÉKHELYÜKÖN

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A mai napon jutott tudomásomra, hogy Eger Megyei Jogú Város Polgármestere 2008. február 20-án 10,00 órára meghívta a megye valamennyi településének polgármesterét az Egri Városháza Dísztermébe a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet további működtetésével kapcsolatos városi elképzelések meghallgatására és konzultációra.

A teljes körű információ biztosítása érdekében szükségesnek látom Polgármester Asszonyt/Urat tájékoztatni a Megyei Önkormányzat Kórházzal kapcsolatban hozott döntéseiről.

A Megyei Közgyűlés több mint féléves előkészítő munka után 2007. november 30-i ülésén döntött arról, hogy a Kórház által gyakorolt egészségügyi feladatok ellátására, az egészségügyi intézmény üzemeltetésére és a közfeladat ellátását szolgáló vagyon vagyonkezelésbe történő adására nyilvános pályázatot ír ki.

A Megyei Önkormányzat azért jutott erre az elhatározásra, mert 18 éves szakmai tapasztalatai alapján úgy ítélte meg, hogy a kórházat a továbbiakban önkormányzati költségvetési szervként nem lehet a betegellátás biztonságát garantáló módon működtetni, a Kórház ebben a formájában súlyponti jellegét nem tudja megőrizni, oktató kórházi feladatköre is veszélybe kerül.

A Megyei Közgyűlés belátta, hogy az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges szakmai feltételeket és az egészségügyi intézmény működőképességét kizárólag egészségbiztosítási forrásból nem lehet finanszírozni. A több éve folyó orvos-szakmai szervezési intézkedések, a gazdálkodási fegyelem erősítése, a finanszírozási jelentések hibáinak kiküszöbölése nem érte el azt a várt eredményt, amely a Kórház problémamentes és színvonalas működését biztosította volna.

A Megyei Önkormányzat által tervbe vett fejlesztési elképzelések pályázati forrásokból és a Megyei Önkormányzat által biztosított önerőből nagy részben megvalósultak, de ezek a pénzeszközök nem nyújtottak fedezetet olyan nélkülözhetetlen fejlesztésekre, mint a központi műtő és a központi intenzív osztály rekonstrukciója, az egynapos sebészet feltételeinek megteremtése, a Stroke részleg és az egészségügyi diagnosztikai szűrőközpont kialakítása.

A középtávú tervek között szereplő onkológia bővítés, az onkoradiológiai központ kialakítása, a komplex onkotherápiás egység létrehozása önkormányzati költségvetési szerv keretében működő kórháznál a szükséges pénzeszközök hiányában csak vágyálomnak tekinthető.

A Megyei Önkormányzat vezetése a pályázati kiírás előkészítése során az 1990. óta működő önkormányzati rendszerben soha nem tapasztalt mértékű egyeztetést folytatott Eger Megyei Jogú Város Polgármesterével. Az egyeztetés során a pályázati dokumentáció tervezetének valamennyi fogalmazványa megküldésre került Habis László Polgármester Úrnak és a városi vezetés véleménye minden esetben beépítésre került a pályázati felhívásba és dokumentációba. Így például Eger Önkormányzatának kérésére olyan jogszabályi szövegrészek is bekerültek a pályázati anyagba, amelyek ezen rendelkezések nélkül is kötelező érvényűek a Megyei Önkormányzatra.

A pályáztatási folyamatban három érdeklődő vásárolta meg a pályázati dokumentációt. Egy érdeklődőt elkésettsége miatt el kellett utasítanunk. Eger Önkormányzatának megkeresésére a pályázati dokumentáció ingyenesen átadásra került a Városi Önkormányzatnak is.

A pályázati határidő elteltével a HospInvest Zrt. és a Debreceni Egyetem nyújtott be pályázatot, Eger Város Önkormányzata pedig ajánlatot. Jelenleg folyamatban van a két pályázat értékelése és Eger Város Önkormányzata részéről benyújtott ajánlat elemzése.

Eger Város ajánlatában két jogcímen jelentette be igényét a Kórházra. Egyrészt kérte, hogy a Kórház fenntartói feladatait adja át a megye a Városi Önkormányzatnak és ehhez ingyenesen biztosítsa a Kórház használatában lévő vagyon tulajdonjogát illetőleg használati jogát. Amennyiben ezt a kérést a Megyei Önkormányzat nem látná teljesíthetőnek, akkor kérte, hogy ingyenesen jelölje ki a Városi Önkormányzatot a Megyei Közgyűlés a Kórház 20 éves vagyonkezelőjének és egyúttal adja át az egészségügyi ellátási feladatokat.

A napokban megtartott Bíráló Bizottsági ülésen Habis László Polgármester Úr egyértelművé tette, hogy a két jogcímen bejelentett városi ajánlat bármelyikének elfogadása esetén a Városi Önkormányzat a Kórházat önkormányzati költségvetési szervként kívánja működtetni. A működtetés ?garanciáit? a Városi Közgyűlés 1/2008. (I.17.) számú határozata tartalmazza, amelyek teljes mértékben azonosak azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a Megyei Önkormányzat az elmúlt 18 évben a Kórház megmentéséért tett.

A Városi Önkormányzat ajánlata azonban nem jelöl meg olyan új, a Megyei Önkormányzat által nem alkalmazott intézkedéseket, amelyek a Kórház által ellátott egészségügyi szolgáltatás színvonalát megőriznék, gazdasági stabilitását megteremtenék, a szükséges fejlesztések megvalósítására anyagi garanciát nyújtanának.

Mindezek alapján indokoltnak látszik, hogy a Kórház működtetése, az egészségügyi szakellátási feladatok feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, növelése ne önkormányzati költségvetési szerv formájában történjen, hanem a magántőke bevonásának teret adva a vagyonkezelői jog visszterhes átruházásával valósuljon meg.

A Megyei Önkormányzat döntésének meghozatalakor a legmesszebbmenőkig figyelembe fogja venni Heves megye lakosságának és a Kórház által ellátott, a megye közigazgatási területén kívül lakó állampolgárok érdekeit. Részükre a kórházi vagyon önkormányzati tulajdonban tartásával és a pályázókkal szemben támasztott igen szigorú szerződéses feltételekkel, magas mértékű kötbér kikötésével a szerződés azonnali felmondási jogának kikötésével olyan garanciákat kíván teremteni, amely a betegellátás színvonalát nagymértékben javítani fogja.

A pályázat nyertesével kötendő szerződésben a kórházban foglalkoztatott munkavállalók részére is biztosítékok kerülnének kikötésre, a munkavállalók részére szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétel továbbra is biztosításra kerül, szakmai előrehaladásuk és ez által a részükről nyújtott egészségügyi szolgáltatások színvonala is emelkedni fog. A Megyei Önkormányzat a pályázat nyertesétől elvárja és szerződésben rögzített, szankcionálható követelményként meghatározza, hogy a kórházat Egerben működtesse a továbbiakban is a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő és szakmai elvárhatóságot minden tekintetben kielégítő egészségügyi szolgáltatási színvonal fenntartásával. A lakossággal szemben fennálló ellátási kötelezettséget, mint súlyponti kórház-, illetve súlyponti szerepének megfelelő progresszív ellátó szerepét maradéktalanul teljesítenie kell.

Mindezekből megállapítható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat nem a megye lakosságának és a megyehatáron kívüli ellátási területen élő állampolgárok ellenében tervezi a Kórház működtetésének és vagyonának ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe adását, hanem éppen ezzel ellentétben a Kórház törvényes működését biztosítva az egészségügyi szolgáltatási feladatok színvonalának emelése céljából.

Kérem Polgármester Asszony/Urat, szíveskedjen az előzőekben vázolt érveinket áttekinteni álláspontjának kialakításánál és amennyiben részletes információkra van szüksége, a Megyei Önkormányzati Hivatal készséggel áll az Önök rendelkezésére.

E g e r, 2008. február 15.

Tisztelettel:

Sós Tamás

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!