Közélet

2017.06.22. 08:47

Munkahelyteremtés: százötven millióval beszáll Eger a ZF beruházásába

Társasház épül a Kistályai úton, vállalkozásösztönzési programot támogat a város és pályázatot írnak ki a Harlekin igazgatói posztjára.

heol.hu

13.30
Szünet következik, a közvetítést befejeztük.

13.20
Érdekeltségnövelő pályázaton indul az EKMK és a vármúzeum. Előbbi klímára és színpadi lámpák cseréjére, utóbbi berendezési tárgyakat (régi stílusú tölgyfa asztalok, padok, székek) kíván beszerezni a pályázat keretében. A vármúzeumba érkező csoportok részére tartott életmód-, és viseletbemutatókon, valamint íjászati-, katonai-, és törökkori hadviselési ismeretterjesztő tájékoztatókon, foglalkozásokon van szükség azokra. Az EKMK pályázata 7,6 millióról szól, a vármúzeumé 2,7 millió forint.

Mindenki támogatja.

13.00
A gyermek és ifjúsági cselekvési tervvel kapcsolatban Bognár Ignác megjegyzi, kevés fiatal jár sporteseményekre, s nagyon fájó, hogy például a Trianon megemlékezésen is alig voltak. Lombeczki Gábor szerint egy nagyon alapos anyag került a testület elé.

12.40
Pályázatot ír ki a város a Harlekin Bábszínház igazgatói posztjára, letelik a jelenlegi vezető mandátuma. Gál Judit megjegyzi: minden előadáson ott volt, várakozáson felül teljesít(ett) a direktor.

12.29
Ingatlant cserél a város, egy Kossuth Lajos utcait egy Tárkányi Béla útira. Előbbi részben a pékség, a tulajdonos szeretne hozzá mellékhelyiséget kialakítani, ezért kezdeményezte az ügyet.

Tóth István szerint nehéz ebben dönteni, hallani sokfélét, és ki fogja ellenőrizni, hogy valóban mosdó kialakítása miatt kell-e az ingatlan a tulajdonosnak. Habis László szerint bele kell foglalni a megállapodásba, hogy emiatt jön létre a csere.

12.04
Lombeczki Gábor szerint olyan fiatal vállalkozók vannak az egyesületben, akik tanácsot tudnak adni.

Bognár Ignác szerint ellentmondásos, hogy mindenki dicséri a programot, de nem adnak csak 15 milliót rá.

Habis László szerint ha nem mindent pártpolitikai szemüveggel nézünk, a társadalmi hasznosságot is észrevehetjük.

A programot 12 igen, 3 tartózkodás mellett támogatta a közgyűlés.

11.50
Fiatal Vállalkozók Programja ad lehetőséget egy mentorprogram beindítására, illetve egy tanácsadó iroda kialakítására Egerben. Ehhez 15 milliós segítséget adna a város.

Tóth István kérdi: valóban egy két hónapja bejegyzett szervezet kap ennyi pénzt?

Habis László azt mondja: valóban áprilisban jegyezték be a szervezetet, de nem az egyesületet támogatják, hiszen annak fillérre el kell számolni mindennel. A lényeg a program.

Orosz Lászlóné szerint a fiatal vállalkozók támogatása kötelessége a városnak. Tóth István ezzel egyetért, de nem ebben a formában, hogy két hónapos egyesületen keresztül mentorálnak fiatalokat. Szerinte félő, hogy nem lesz pártsemleges az ügy.

11.35
Csákvári Antal az M25-öshöz hasonló jelentőségűnek értékeli az ügyet.

Habis László kiemeli: a cég jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat. Elmondja: ezért a beruházásért több ország versenyzett, a döntésben, hogy itt fejleszt a cég, szerepe volt az itt dolgozók elkötelezettségének.

Szavazás: 16 igen, egyhangú

11.29
Tóth István jelzi: ennek az előterjesztésnek az anyagát is tegnap kapta meg, de a bizottsági ülésen a polgármester meggyőzte arról, hogy ez egy támogatandó ügy. Őt az győzte meg, hogy nemcsak a ZF-fel, hanem más cégekkel is folytat tárgyalásokat a város, azaz, nem a járműipar helyzetétől függ Eger.

11.25
Vállalkozásösztönzési és munkahelyteremtési helyi támogatási program a téma. Habis László itt emlékeztet a város legnagyobb munkáltatója, a ZF nagyberuházására, amely 770 új munkahelyet teremt.
- Az előttünk álló döntés arról szól, hogy egy 400 millió forintos berendezés vásárlásához adunk 150 milliós támogatást. Ez az összeg megegyezik a cég által befizetett földhasználati díjjal, azaz a költségvetési kiadási-bevételi oldal egyensúlyban marad. A cég egyébként jelentősen, mintegy 280 milliárdra emeli bevételét a beruházással.

11.17
Bemutatkozik az igazgató, Forgó János. Elmondja, itt, Egerben diplomázott, polgármesterként dolgozott Mátraballán, majd a bükkszéki fürdő igazgatója volt. Azt mondja, nagy lendülettel fogott a munkába, s fontosnak tartja a cég és lakosság kommunikációját, mert ez nem volt felhőtlen az utóbbi időben. Közösségi oldalt indítottak, s növelni szeretnék a köztéri munkások számát.
- Hétvégén sem hagyjuk magára a várost - emeli ki, hozzáteszi: korábban a Lajosváros-Szépasszony-völgy-Csákó egy körzetet jelentett, amelyre hat emberük volt, s nyilván lehetetlen volt ellátni a feladatot. Hangsúlyozza: ezt is átszervezik.

13 igen, 2 tartózkodással a többség igent mond a napirendre.

11.07
A Városgondozásnak nyújtott működési támogatás részelszámolása következik. Habis László elmondja: az idei évtől új alapokra helyezték a társaság működését. Kovács Cs. Tamás az új ügyvezető munkáját dicséri, szerinte szervezett munkavégzés folyik.

Tóth István elmondja: tartózkodni fog, a sürgősségi indítványt ugyanis tegnap későn kapta meg, nem volt ideje alaposan tanulmányozni.

Császár Zoltán örül, hogy látja az ügyvezetőt, igaz, ő ismeri őt korábbról, munkája révén.

11.00
Az EVAT üzleti tervének első negyedéves teljesülése. Kérdés nincs, egyhangú igen a szavazás eredménye.

10.55
Napelempark építésének "ágyaz meg" a következő napirend. Kovács Cs. Tamás elmondja: TOP-forrásból épülne meg a napelempark, amely az önkormányzati intézmények energiaellátását biztosítaná. A kiépítéshez szükséges a terület átsorolása. A tanácsnok elmondja: zárt, magánúton megközelíthető területről van szó.

Szavazás: 13 igen, egyhangú

10.45
Habis László szerint nem ez a jó irány, hogy a külterületeket intézményi területté nyilvánítanak, s egy sor buktató lehet a dologban. Tóth István úgy látja, éppen ez a helyes irány, hiszen többen utaltak rá, hogy új lakásokra lesz szükség, s nem az a megoldás, hogy a belvárosban, egy-egy családi ház helyére építenek 7 lakásos társasházat.

A vita végén 13 igennel fogadja el a testület a napirendet.

10.33
S. Vasi Ildikó településtervező elmondja: több telket vonnának össze a Kistályai úton, s a domborzati viszonyok miatt a csapadékvíz-elveztést is meg kell oldani.

10.23
A város délkeleti részének szabályozási terve a következő napirend. Kovács Cs. Tamás elmondja: a nyáron érkezett az önkormányzathoz, egy társasház építése kapcsán. A tanácsnok szerint nem kis fejtörést okozott a történet, a Kistályai úton egy gazdasági telephely besorolású területet módosítanák intézményi területté.

A tanácsnok szerint olyan biztosítékok vannak az anyagban, amelyek révén, ha mégsem valósulna meg a beruházás, torzóként maradna ott a megkezdett munka. Azt mondja: precedensértékű lehet a mostani lépés: a beruházó kiépíti a közmű és járdakapcsolatot, majd ezt átadja az önkormányzatnak illetve a vízműnek.

10.13
Habis László elmondja: elkészült egy elrendezési tanulmányterv a mezőgazdasági kollégiumot illetően, tehát Bognár Ignác nyitott kapukat dönget.

A rendelet-tervezetet 14 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

10.07
Császár Zoltán egyetért azzal, hogy a Garzonház olyan hely legyen, ahol a fiatalok elkezdhetik életüket, de szerinte lehetőséget kell adni azoknak is, akik például egy válás miatt keresnek kis keresettel lakást.

Bognár Ignác szerint a volt mezőgazdasági iskola átalakításával lehetne őj lakrészeket kialakítani.

10.02
A kiírthoz képest egy órával később itt is az első napirend: a bérlakások ügye. A javaslat értelmében megemelné a város a garzonházba bekerüléshez szükséges jövedelemhatárt és az előtakarékossági mércét. Habis László szerint ma nem éri el eredeti célját a Garzonház, a legtöbben szociális bérlakásba mennek innen, s nem a fiatal munkavállalóknak ad lehetőséget.

Tóth István módosítója, csak az előtakarékossági mércét emeljék.

Gál Judit elmondja: mióta felújították az épületet, megnőtt a jelentkezők száma.

9.56
Tóth István is kéri dr. Stefán Zoltán magyarázatát, miért nem mehetett napirend előtt az M25, és miért az Aventics-kupa.

Habis László szerint az M25-ös fontos, de az a csatározás, ami annak kapcsán elindult, "nem biztos, hogy a közgyűlés kezdetére való".  Azt mondja, amikor az egriek segítségét kérte, nem említettsenkit név szerint, ehhez képest nemtelen támadás érte az ügyben.

Dr. Stefán Zoltán szerint az M25-ről eddig is napirend után beszéltek, ez volt a gyakorlat.
- Egyetértek polgármester úrral abban, hogy meg kellene kímélnünk egymást a trágár kifejezésektől.

Tóth István idézi az alapokmányt, ami szerint "a város életét jelentősen befolyásoló témában" lehet szólni napirend előtt, s nem érti, az utánpótlás torna miért ilyen.

Habis László reagál: az alapokmány azt is kimondja, hogy vita nélkül kell dönteni a kérdésben, most meg elkezdtek vitatkozni. Hozzáteszi: napirend előtt magasztos, összefogást erősítő témákat kellene tárgyalni.

9.55
Ügyrendi kérdésben kér szót Császár Zoltán. Felháborodását fejezi ki, mert szerinte az ellenzék bármit szeretne mondani napirend előtt, az soha nem "a város életét jelentősen befolyásoló, vagy ünnepi" a kormánypártiak meg mindig elmondhatják, amit akarnak.

9.50
Napirend előtt kér szót Földvári Győző M25-ös ügyében, de az ügyrendi bizottság elnöke azt javasolja, napirend után tegye meg ezt. Erről szavaznak, a többség egyetért a bizottsági elnökkel.

9.48
Kovács József r. alezredes válaszol. Azt mondja, van kiírt fogadóórája, de ha sürgős a probléma, soron kívül is be lehet hozzá jelentkezni. Hozzáteszi: a turisztikai szezonban hosszabb időtartamban, szinte 24 órában látnak el gyalogos járőrszolgálatot a kollégái, sőt külföldi rendőröktől is kapnak segítséget.

9.40
Orosz Lászlóné kérdez a rendőrkapitánytól. Azt mondja, kérdés helyett kérés lesz: a felújított Baktai úton szeretné, ha jobban ügyelne a rendőrség a gyorshajtókra.

Bátori István arról szól, a Breznai utcában több közlekedési szabálysértést tapasztalnak az ott lakók, kéri fokozottabban figyeljenek oda erre a szakaszra.

Császár Zoltán azt kérdi, mikor lesz legközelebb fogadóórája a kapitánynak? Arról is szól, Eger pályázik Európa Kulturális Fővárosa címre, miközben kéregetők, hajléktalanok a téren végzik a dolgukat. Azt mondja, nem a hajléktalanok ellen szeretne fellépni, hanem a megbotránkoztató magatartás ellen.

9.37
A létszám ugyan nem teljes, de elkezdik az ülést.

9.20
Még mindig nem érkezett meg mindenki, a hiányzókból ítélve a Városimázs bizottság ülésezik.

8.55
Egyelőre viszonylag kevesen vannak a teremben, finoman szólva nem kizárt, hogy nem kezdődik el percre pontosan 9.00-kor az ülés...

Fiatal vállalkozói program támogatásáról is szavaz a testület, de napirendre kerül a hulladékgazdálkodás kérdése is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!