Megfelelni a ma kihívásainak, valamint a jövő lehetőségeinek

Kiemelt szerepet kap a szakképzés tartalmi, pedagógiai megújítása, megújulása.

A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment és megy keresztül a megváltozott gazdasági és a társadalmi elvárások hatására.

Gazdasági fellendülés nem képzelhető el a szakképzés összehangolt, tudatos fejlesztése nélkül. A humán tőke a gazdasági növekedés egyik meghatározó tényezője, amely jelentősen megnövelheti a termelékenységet, de ugyanakkor gátjává is válhat, ha hiány van a szakképzett munkaerőből.

A világ, a munka átalakításának folyamata, az élet változása felgyorsult. Napjainkra egy generáció életében több történik, mint azelőtt évszázadok alatt. Ha az oktatás csupán a régi átadására törekszik és nem készíti fel a fiatalokat a gyors változások aktív követésére, úgy nem tölti be kellő társadalmi funkcióját. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a nevelés- oktatáskonzerváló funkciójáról a jövőre felkészítő funkciójára tevődjék át a hangsúly a szakképzésben is.

Mindezekkel együtt a foglalkoztatás formái is átalakulóban vannak: az információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudás felértékelődik, a számítógép használatának elterjedése, az internet pedig a foglalkoztatást a korábbinál rugalmasabbá és innovatívabbá teszi.

A szakképzésnek egyszerre kell megfelelnie a jelen kihívásainak, előre látni a jövő lehetőségeit. Mindezek okán napjainkban kiemelt szerepet kap a szakképzés mind tartalmi, mind módszertani megújítása, megújulása. Mindez azonban az infrastruktúra megfelelő színvonalú biztosítása nélkül nem megvalósítható.

Kiemelkedően fontos, hogy vonzó és biztonságos iskolai környezetet teremtsünk diákjaink számára, ahová szívesen jönnek, mert inspirálóan hat a közeg, amelyben a tanulási idejüket töltik. Ezért a nyár folyamán jelentős infrastrukturális beruházásokat hajtott végre az Egri Szakképzési Centrum a tagintézményeiben 1.436.144.214 Forint összértékben. A beruházások típusai eltérőek voltak, igyekeztünk minden területet lefedni, így többek között beszerzésre kerültek immateriális javak informatikai eszközeinkre, épület- és energetikahatékonysági korszerűsítések valósultak meg, beszereztünk szervereket, interaktív oktatócsomagokat, speciális szakoktatáshoz használt IT eszközöket, bútorokat az iskoláinkba és kollégiumainkba, továbbá bővült az centrum járműparkja is. Digitális eszközeinkre saját tananyagainkat felhasználva fejlesztettünk digitális oktatócsomagot.

A felújítások, beruházások, eszközbeszerzések jelentős részét az Egri Szakképzési Centrum saját forrásból biztosította kiemelt figyelmet fordítva a tanulóbarát, modern környezet kialakítására, az épületek energiahatékonyságának növelésére, a korszerű, innovatív oktatást leginkább segítő speciális gépek, berendezések beszerzésére.

Mindezen infrastrukturális fejlesztések alapját képezik a 2018/19-es tanévben induló, az Egri Szakképzési Centrum mind a 8 tagintézményére átfogóan kiterjedő, a szakképzés pedagógiai és szakmai megújítását szolgáló GINOP-6.2.3-17-2017-00010 a Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című projektnek. A projekt fő célkitűzése, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók lemorzsolódását jelentősen csökkentse, a tanulási-tanítási eredményességet növelje, és segítse a pedagógusokat a folyamatos változások kezelésében, az új típusú pedagógiai módszerek elsajátításában, a napi gyakorlatba történő bevezetésében.

A projekt az oktatás középpontjába a tanulókat és igényeik sokféleségét helyezi. Fő törekvése annak biztosítása, hogy a tanuló aktív szereplői lehessenek saját képzésüknek, és, hogy megfelelő támogatási és szolgáltatási rendszer vegye körül őket.

A projekt keretében több mint 500 pedagógus továbbképzésére, hospitációk bonyolítására kerül sor, a tanulók számára pedig elsődlegesen az oktatás eredményességét növelő, valamint a szociális kompetenciákat erősítő programok szervezésére helyeződik hangsúly.

A tagintézményeinkben, különböző helyeken kialakításra kerülnek olyan közösségi terek, térrészletek, amelyek alkalmasak diákjaink számára a tanórai szünetekben és azon túl is a kellemes, fiatalos környezetben való közös idő eltöltésére. A közösségi terek eszközei
egyedi tervezésű Z generációs bútorok, asztalok, technikai eszközök, mely lehetővé teszi, hogy akár a kor IT technikai követelményeinek megfelelő szintű szakköri foglalkozásokat tartsanak a pedagógusok laptoppal, tablettel vagy egyéb mobileszközzel való közreműködés segítségével. Kiépítésre kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol a legkorszerűbb technológiákkal – például 3D nyomtatás – dolgozhatnak tanulóink.

Tekintve, hogy a DOS (Digitális Oktatási Stratégia) megvalósítása és alkalmazása kiemelt kormányzati stratégia, elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy az intézményeinkben megismertethessük diákjainkkal a modern oktatástechnológiai és IT eszközöket. Minden tagintézményünk már most is rendelkezik érintőképernyős interaktív LED táblával, hozzá kapcsolható tabletrendszerrel és digitális oktatási csomaggal, a projekt keretében pedig elkezdődik a digitális tananyagfejlesztés is.

A projekt során kiemelten kezeljük az IT fejlesztéseket annak érdekében, hogy a létre jövő IT kiszolgáló infrastruktúra megfeleljen a kor követelményeinek, és a közösségi tereink, informatikai oktatótermeink, tanári szoftvereink stabilan és gyorsan működjenek a fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt feladata, hogy alkalmassá tegye az ESZC tagintézményeit az új generáció hatékony oktatására, nevelésére.

PÁLYAVÁLASZTÁS:

Tagintézményeinkbe várjuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat hagyományos nyílt napjainkra és egyéb érdekes és interaktív pályaválasztási programjainkra.

Európai Szakképzési Hét, Építsd a jövőd:

Az Európai Szakképzési Hét az idei évben november 5-9-ig kínál Európa szerte programokat a szakképzés népszerűsítése céljából, amelynek legtöbb tanulót megmozgató programja, az Építsd a jövőd, építőipari szakmai találkozó, ahol az építőipari szakmák kerülnek fókuszba. A programunkon részt vevő fiatalok között értékes ajándékokat sorsolunk ki az előző évhez hasonlóan! (okosóra, tablet). A rendezvényen több építőipari cég is megjelenik és támogatja bemutatónkat.

Hozzászólások

EGER
Szilvás István
A nagyapa tábori lapja a frontról
vb / 1 órája
Kikaptak a kézis fiúk Norvégiától
Így tizedik helyen zárt a válogatott.
Gyász
Köszönetet mondunk mindazoknak , akik Édesanyánkat Dr. HOLLÓHÁZY LAJOSNÉ-t utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetet mondunk a kórház krónikus bel.osztály Dr. Juhus Erzsébet és csapatának a gondos ápolásért és kedvességükért. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy SZARVAS ALADÁR életének 82. évében elhunyt. Hamvait a búcsúztatás után 2019. január 25-én 11.30 órakor az egri Grőber temetőben helyezzük el. A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik FORGÁCS BÉLA temetésén részt vettek, ezzel enyhítve a család fájdalmát. A gyászoló család
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj és drága édesapa JUHA SÁNDOR életének 89. évében elhunyt. Temetése 2019. január 23- án 12 órakor lesz a siroki temetőben. Előtte gyászmise. A gyászoló család
Hálás köszönetünket fejezzük ki a bélapátfalvai Idősek Otthona dolgozóinak, Csanádyné Éva főnővérnek és munkatársainak , szeretett nővérünk BAK SÁNDORNÉ Márta néni odaadó, szeretetteljes ápolásáért. Tisztelettel: a hugai
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága nővérünk BAK SÁNDORNÉ szül. Stuth Márta életének 80.évében elhunyt. Temetése 2019. január 23-án a 10 órakor kezdődő szentmisét követően lesz az egri Barátok templomában. Tisztelettel kérjük a gyászolókat, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÁNOS életének 54. évében elhunyt. Temetése 2019. január 23-án 9 órakor az egri Dónát temetőben lesz. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUZSIK IMRÉNÉ életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. január 21-én 14 órakor lesz az egri Grőber temetőben. Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOLMAN LAJOS temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARTA SÁNDORNÉ szül. KORMOS OLGA (87) és fia BARTA TIBOR (57) temetésére 2019. január 19-én szombaton, 13 órakor kerül sor a bélapátfalvai temetőben. 12 órakor szentmise.
LÉLEK ÉL" : TALÁLKOZUNK. FÁJDALOMMAL TUDATOM, HOGY SZERETETT FÉRJEM, 58 ÉVEN ÁT HŰ TÁRSAM SZABÓ TAMÁS villamosmérnök a Vilati volt dolgozója 2019. január 3-án 85 évesen, tragikus hirtelenséggel a szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk hamvait az egri Bazilikában 2019. január 17-én 15.30 órakor szentmisén, 16 órakor az altemplomban búcsúztatjuk és helyezzük végső nyughelyére. Gyászoló felesége, fiai : Tamás és Ferenc, unokái : Luca, Bence és Zita két testvére és a családtagok. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttéreznek velünk és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család Táviratcím : Szabó Tamásné 3300 Eger, Mátyás király út. 119.
Fájdalommal tudatjuk, aki ismerte és szerette, hogy BUKUCSNÉ KOVÁCS ERIKA a -Panoráma V.V. volt ügyvitelszervezője- 2019. január. 1-én elhunyt. Temetése 2019. január 17-én, 11.30 órakor az egri Hatvani temetőben lesz. Egyben köszönetünket fejezzük ki a megjelenteknek. Edit és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOLMAN LAJOS életének 70. évében hosszantartó betegségben 2019. január 10-én elhunyt. Temetése 2019. január 16-án 13 órakor a Lajosvárosi temetőben lesz. Gyászolja szerető: felesége, gyermekei, unokái, menye és veje. Drága emléke szívünkben örökké él!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARMOLY SÁNDORNÉ szül. Kilián Éva a -volt Centrum áruház- dolgozója, 2019. január 5-én életének 90. évében elhunyt. Temetése 2019. január 18-án 10.30 órakor az egri Kisasszony temetőben lesz. Előtte 10 órakor gyászmisét mondunk a temető kápolnájában. Gyászoló gyermekei, menye, unokái, dédunokái és testvérei
Köszönjük mindazoknak, akik özv. KOVÁCS ISTVÁNNÉ szül: Berecz Emma temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁRMÁN ATTILA életének 90. évében elhunyt. Temetése az egri Dónát temetőben 2019. január 16-án, 11 órakor lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUSZTAI JÓZSEFNÉ életének 91.évében elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben lesz 2019. január 18-án 13órakor az engesztelő gyászmisét követően. A gyászoló család
" Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZI ERZSÉBET életének 90. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése az egri Hatvani temetőben 2019. január 17-én 10 órakor lesz az engesztelő gyászmisét követően. A gyászoló hozzátartozó.
Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, drága édesanya SZUROMI JÓZSEFNÉ szül. Zombori Erzsébet életének 75. évében 2019. január 9-én elhunyt. Temetése az egri Dónát temetőben 2019. január 18-án 14 órakor lesz. A gyászoló család
A gyászoló család tudatja, hogy BALOGH TÓTH ZSUZSA életének 70. évében 2018-19 hajnalán lelkét visszadta a Teremtőjének. Búcsúztatása 2019. január 25-én 11 órakor lesz a Felsőtárkányi templomban. Kérjük, hogy aki ott és akkor búcsúzik Tőle, egy-két szál virággal tegye. A virágok a templomban maradnak. A gyászoló család nevében a férj.
labdarúgás / 1 órája
Elkerülhetetlen volt a VB-elnök váltás
Heol Sport
Sajátos nagyvonalúság / 2 órája
Román püspök: havi egy magyar misét tarthatnak a csángók, de csak Bákóban
SPORTELISMERÉS / 2 órája
Fejes Adrian a legeredményesebb testnevelő
B. Cs.
Füzesabony térsége / 3 órája
Digitális átállás: Kompolton már hétvégén megjelent az 5G ikon
Sike Sándor
működő távkapcsolat / 3 órája
Radics Gigi Amerikáig ment a kedveséért
DARTS / 4 órája
Pop remek rajtot vett, Spisák jól mutatkozott be
S. K.