13°
20°

Megfelelni a ma kihívásainak, valamint a jövő lehetőségeinek

Kiemelt szerepet kap a szakképzés tartalmi, pedagógiai megújítása, megújulása.

A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment és megy keresztül a megváltozott gazdasági és a társadalmi elvárások hatására.

Gazdasági fellendülés nem képzelhető el a szakképzés összehangolt, tudatos fejlesztése nélkül. A humán tőke a gazdasági növekedés egyik meghatározó tényezője, amely jelentősen megnövelheti a termelékenységet, de ugyanakkor gátjává is válhat, ha hiány van a szakképzett munkaerőből.

A világ, a munka átalakításának folyamata, az élet változása felgyorsult. Napjainkra egy generáció életében több történik, mint azelőtt évszázadok alatt. Ha az oktatás csupán a régi átadására törekszik és nem készíti fel a fiatalokat a gyors változások aktív követésére, úgy nem tölti be kellő társadalmi funkcióját. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a nevelés- oktatáskonzerváló funkciójáról a jövőre felkészítő funkciójára tevődjék át a hangsúly a szakképzésben is.

Mindezekkel együtt a foglalkoztatás formái is átalakulóban vannak: az információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudás felértékelődik, a számítógép használatának elterjedése, az internet pedig a foglalkoztatást a korábbinál rugalmasabbá és innovatívabbá teszi.

A szakképzésnek egyszerre kell megfelelnie a jelen kihívásainak, előre látni a jövő lehetőségeit. Mindezek okán napjainkban kiemelt szerepet kap a szakképzés mind tartalmi, mind módszertani megújítása, megújulása. Mindez azonban az infrastruktúra megfelelő színvonalú biztosítása nélkül nem megvalósítható.

Kiemelkedően fontos, hogy vonzó és biztonságos iskolai környezetet teremtsünk diákjaink számára, ahová szívesen jönnek, mert inspirálóan hat a közeg, amelyben a tanulási idejüket töltik. Ezért a nyár folyamán jelentős infrastrukturális beruházásokat hajtott végre az Egri Szakképzési Centrum a tagintézményeiben 1.436.144.214 Forint összértékben. A beruházások típusai eltérőek voltak, igyekeztünk minden területet lefedni, így többek között beszerzésre kerültek immateriális javak informatikai eszközeinkre, épület- és energetikahatékonysági korszerűsítések valósultak meg, beszereztünk szervereket, interaktív oktatócsomagokat, speciális szakoktatáshoz használt IT eszközöket, bútorokat az iskoláinkba és kollégiumainkba, továbbá bővült az centrum járműparkja is. Digitális eszközeinkre saját tananyagainkat felhasználva fejlesztettünk digitális oktatócsomagot.

A felújítások, beruházások, eszközbeszerzések jelentős részét az Egri Szakképzési Centrum saját forrásból biztosította kiemelt figyelmet fordítva a tanulóbarát, modern környezet kialakítására, az épületek energiahatékonyságának növelésére, a korszerű, innovatív oktatást leginkább segítő speciális gépek, berendezések beszerzésére.

Mindezen infrastrukturális fejlesztések alapját képezik a 2018/19-es tanévben induló, az Egri Szakképzési Centrum mind a 8 tagintézményére átfogóan kiterjedő, a szakképzés pedagógiai és szakmai megújítását szolgáló GINOP-6.2.3-17-2017-00010 a Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című projektnek. A projekt fő célkitűzése, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók lemorzsolódását jelentősen csökkentse, a tanulási-tanítási eredményességet növelje, és segítse a pedagógusokat a folyamatos változások kezelésében, az új típusú pedagógiai módszerek elsajátításában, a napi gyakorlatba történő bevezetésében.

A projekt az oktatás középpontjába a tanulókat és igényeik sokféleségét helyezi. Fő törekvése annak biztosítása, hogy a tanuló aktív szereplői lehessenek saját képzésüknek, és, hogy megfelelő támogatási és szolgáltatási rendszer vegye körül őket.

A projekt keretében több mint 500 pedagógus továbbképzésére, hospitációk bonyolítására kerül sor, a tanulók számára pedig elsődlegesen az oktatás eredményességét növelő, valamint a szociális kompetenciákat erősítő programok szervezésére helyeződik hangsúly.

A tagintézményeinkben, különböző helyeken kialakításra kerülnek olyan közösségi terek, térrészletek, amelyek alkalmasak diákjaink számára a tanórai szünetekben és azon túl is a kellemes, fiatalos környezetben való közös idő eltöltésére. A közösségi terek eszközei
egyedi tervezésű Z generációs bútorok, asztalok, technikai eszközök, mely lehetővé teszi, hogy akár a kor IT technikai követelményeinek megfelelő szintű szakköri foglalkozásokat tartsanak a pedagógusok laptoppal, tablettel vagy egyéb mobileszközzel való közreműködés segítségével. Kiépítésre kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol a legkorszerűbb technológiákkal – például 3D nyomtatás – dolgozhatnak tanulóink.

Tekintve, hogy a DOS (Digitális Oktatási Stratégia) megvalósítása és alkalmazása kiemelt kormányzati stratégia, elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy az intézményeinkben megismertethessük diákjainkkal a modern oktatástechnológiai és IT eszközöket. Minden tagintézményünk már most is rendelkezik érintőképernyős interaktív LED táblával, hozzá kapcsolható tabletrendszerrel és digitális oktatási csomaggal, a projekt keretében pedig elkezdődik a digitális tananyagfejlesztés is.

A projekt során kiemelten kezeljük az IT fejlesztéseket annak érdekében, hogy a létre jövő IT kiszolgáló infrastruktúra megfeleljen a kor követelményeinek, és a közösségi tereink, informatikai oktatótermeink, tanári szoftvereink stabilan és gyorsan működjenek a fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt feladata, hogy alkalmassá tegye az ESZC tagintézményeit az új generáció hatékony oktatására, nevelésére.

PÁLYAVÁLASZTÁS:

Tagintézményeinkbe várjuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat hagyományos nyílt napjainkra és egyéb érdekes és interaktív pályaválasztási programjainkra.

Európai Szakképzési Hét, Építsd a jövőd:

Az Európai Szakképzési Hét az idei évben november 5-9-ig kínál Európa szerte programokat a szakképzés népszerűsítése céljából, amelynek legtöbb tanulót megmozgató programja, az Építsd a jövőd, építőipari szakmai találkozó, ahol az építőipari szakmák kerülnek fókuszba. A programunkon részt vevő fiatalok között értékes ajándékokat sorsolunk ki az előző évhez hasonlóan! (okosóra, tablet). A rendezvényen több építőipari cég is megjelenik és támogatja bemutatónkat.

Hozzászólások

A hit bátorsága
Életét kockáztatva mentette ki Krisztus töviskoronáját az égő Notre-Dame-ból
szerencsés baleset / 1 órája
Magyarokat szállító autóbusz gyulladt ki Horvátországban
Senki sem sérült meg.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SZINYEI DEZSŐNÉ szül.: Sulya Ibolya életének 79. évében elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben lesz 2019. április 23-án 15.30 órakor. A gyászoló férje, lánya, veje és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KŐRÖSI JÁNOSNÉ életének 90.évében elhunyt.Temetése 2019. április 18-án 12.30 órakor lesz a gyászmisét követően az egri Rozália temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa és nagyapa CZUCZOR LÁSZLÓ -a Közlekedési Felügyelet osztályvezetője- életének 79.évében elhunyt. Temetése 2019. április 23-án 13 órakor az egri Hatvani temetőben lesz. Előtte 12.30 órakor engesztelő gyászmise. A gyászoló család
"Négy éve jött az a szomorú nap, azóta sírodhoz kijárunk mindennap. Az évek múlnak és az idő halad, de drága emléked örökre megmarad." Fájó szívvel emlékezünk özv. TUZA JÓZSEFNÉ Eta néni halálának 4. évfordulóján A gyaszoló család
PAPP BÉLA ( Egerszalók) temetése 2019. április 23-án 10 órakor az egri Grőber urnatemetőben lesz. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS JÓZSEF az Agria Volán volt autóbuszvezetője életének 81. évében elhunyt. Búcsúztatójára és temetésére 2019. április 17-én 11.30 órakor az egri Hatvani temetőben kerül sor. Egyben szeretnénk hálánkat kifejezni a gyászunkban osztozóknak. Lánya, veje, unokája
Hálás szívvel mondunk köszönetet, mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk JAKUB ARNOLD temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SILLER ISTVÁN a szilvásváradi iskola volt igazgatója életének 93. évében elhunyt. Búcsúztatása az egri Kisasszony temetőben 2019. április 16-án 14 órakor lesz. A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették hogy, KÁLLAY LAJOSNÉ szül. Szűcs Irén hosszú szenvedés után életének 89. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése az egri Barátok templomában 2019. április 17-én 15 órakor. A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyám, nagymamánk, dédi özv. PELYHE MIHÁLYNÉ temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, nagyapánk NAGY GYÖRGY ISTVÁN -volt ÉMÁSZ dolgozó- életének 87. évében elhunyt. Temetése 2019. április 15-én 10.30 órakor a Rozália temetőben lesz. Előtte gyászmise. A gyászoló család
A gyászoló család tudatja, hogy LIPTÁK PÁL búcsúztatója 2019. április 12-én 14 órakor lesz a Kiskörei Művelődési Házban. Hamvait végakaratának megfelelően szűk családi körben, később helyezzük örök nyugalomra. Kérjük Önöket, hogy virágot ne hozzanak.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZIMÁNY PÉTERNÉ életének 73. évében elhunyt. Temetése 2019. április 12-én 14.30 órakor Egerben a Hatvani temetőben lesz. A gyászoló család
Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa, nagyapa és rokon JAKUB ARNOLD hosszú szenvedés után életének 73. évében 2019. áprislis 4-én elhunyt. Temetése 2019. április 11-én 13 órakor az egri Hatvani temetőben lesz. Gyászoló felesége, fiai, menyei, unokái.
“Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg akit elfelednek, örökké él akit igazán szeretnek." Szomorú szívvel tudatom, hogy Édesanyám Pável Istvánné (Ites Márta) életének 73. évében elhunyt. Búcsúztatására és hamvai végső nyugalomba helyezésére az egri Hatvani temetőben kerül sor 2019. április 12-én (pénteken) 11.30 órai kezdettel. Köszönetet mondok mindazoknak akik jelenlétükkel velem emlékeznek Édesanyámra. Szerető fia.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Édesanyák, Nagymamák és Dédnagymamánk, RÓZSA SÁNDORNÉ szül. Földi Marianna 2019.március 30-án 73. életévében hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni temetési búcsúztatója 2019. április 11-én 10 órakor lesz a Kisasszony temetőben. Utolsó útjára egy szál fehér rózsával kísérjük. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédi özv. PELYHE MIHÁLYNÉ életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. április 10-én 16 órakor lesz az egerszalóki temetőben. Előtte gyászmise. A gyászoló család
Köszönetet mondok mindazoknak, akik CSÉPÁNYI JENŐ temetésén részt vettek. A gyászoló család
Megemlékezés KOVÁCS TAMÁS halálának 2. évfordulójára "A múltba visszanézve valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú üres a ház, Még most sem hiszem, hogy végleg itt hagytál. Számomra Te sosem leszel halott, Szívembe örökké élni fogsz mint a csillagok." Szerető felesége
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VERES JÓZSEF hosszú szenvedés után, életének 64. évében elhunyt. Temetése 2019. április 5-én 17 órakor lesz a füzesabonyi telepi temetőben. Előtte 16 órakor engesztelő gyászmise lesz a kistemplomban. A gyászoló család
Néprajz / 2 órája
A tűznek és a víznek is fontos szerepe van a húsvéti ünnepkörben
Repülő cirkusz / 2 órája
Az emberi teljesítményre fókuszál a Nagycirkusz új műsora
Balul sikerült edzés / 2 órája
Eltört a kulcscsontja a Real Madrid védőjének
Továbbáll, mire felgyógyul? / 3 órája
Nem biztos, hogy a sérült Ramsey pályára lép még az Arsenalban
Nem áll meg / 3 órája
Százhat évesen visszavonult, majd újrakezdte a versenyzést a bringás
gigantikus lény / 4 órája
A valaha élt egyik legnagyobb húsevő emlőst találták meg