Múltidéző

2023.12.02. 16:30

Kevés lakásba jutott a beszélő drótokból Egerben

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

Szilvás István

A telefonközpontokban kapcsolták a beszélő feleket

Forrás: Fortepan / Kovács Márton Ernő

HATVANI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP – MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1909. DECEMBER 19.

 Jótékonyság. 

Most, mikor az ország minden részéről a jótékonyságról ad hirt a sajtó, nem lesz talán érdektelen, ha mi is hirt adunk egy minden feltünés nélkül müködő nőegylet munkásságáról. 

Az apci nőegyletről szólunk, amelynek nemes gondolkodásu elnöknője, Reich Samuné urnő a „Hanuka” ünnepek egyik estéjén vendégül látta házánál az izr. hitközség elemi iskolájának összes növendékét. A gyermeksereg vidáman töltötte az estét s azt hisszük, nem egyhamar feledik el a szép mulatságot. Elnöknőjük példáján felbuzdulva többen is adtak estélyt a gyermekek számára, u. m. Jungreisz Samuné és Vaktor Adolfné urnők. Ezenkivül megemlitjük még, hogy az egylet ez évben is minden lehetőt megtett arra nézve, hogy a nyomort enyhitse. A szegényeket most is téliruhával látta el. 

EGER. POLITIKAI S VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1894. DECZEMBER 13. 

Elkészült beszélő drótok. 

Az a zúgó-bugó drótrengeteg, mely utczáink felett a házak tetején elvonul, nem sokára megkezdi működését. A rohanó hangok ércz-útja már hetek óta kifeszítve áll, várja az első hangot, mely rajta végig fog siklani, s a telefon-munkások most az előfizetők helyiségeiben dolgoznak lázas gyorsasággal a telefon készülék belső berendezésén. Ez a munka — mint velünk tudatják — már holnap végleg elkészül, s így holnapután, e hó 15-én meg fog nyílni Egerváros telefonhálózata, hogy a távol levők élőszóval való közlekedését közvetítse. 
Egyszer már, ez év elején, felsoroltuk, de azt hisszük nem lesz érdektelen most sem újból felemlíti azoknak a neveit, kik előfizetéseikkel lehetővé tették Egerben a telefon-hálózat felállítását, s a kik egyszersmind be is vezettették lakásukra a beszélő drótokat. Ezek nevei a következők: 1. Kánitz czég, 2. Dr. Kánitz Gyula. 3. Barna Manó gyártelep 4. Barna Manó üzlete. 5. Kánitz Jenő. 6. Adriai biztosító társulat főügynöksége. 7. Klein és Weinberger. 8. Sörgyár. 9. Grünbaum borüzlet. 10. Buzáth Lajos gyógyszertára, 11. Egri Újság szerkesztősége. 12. Berger H. kávéház. 13. Weisz A. gőzmalom. 14. Dr. Akantisz Jusztin. 15. Női kórház, 16. Dr. Glósz Kálmán, 17. Dr. Schwartz Sándor. 18. Tűzoltó őrtanya. 19. Tűzoltó főparancsnok. 20. Tűzőrségi toronyőr. 21. Luga László. 22. Rendőrkapitányi hivatal. 23. Alispán. 24. Főszolgabírói hivatal. 25. Buzáth Lajos szőlő-lakása. 26. Tordy Ányos irg. r. perjel. 27. Egri Újság kiadó-hivatala 28. Krausz Lajos. 29. Fehér Ignácz. 30. Bauer H. 31. Babik József. 32. Wind István ácstelep. 33. Wind István lakása. 34. Dr. Alföldi Dávid. 35. Okolcsányi Miklós. 36. Fischer Lajos fakereskedése, 37. Fischer Lajos lakása. 38. Steinhäuser Ráfael. 39. Ipar- és kereskedelmi Hitelintézet. 40. Polgármesteri hivatal. 41. Polatsik Herman. 42, Dr. Preszler. 43. Radler Frigyes. 44. Gzigler. 45. Dr. Brünauer Bálint. 46. Főispán. 47. Hevesmegyei Takarékpénztár. 48. Vasúti pályaudvar. 49. Vasalás gyár. 

múltidéző
Gyöngyös Jókai Mór-utcza, hova a lap anyagi részét illető küldemények intézendők
Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Miután azonban Egerben az előfizetőkön kívül nyilvános távbeszélő állomás is van berendezve, a távbeszélő hálózatról szóló „tudnivalók” 21. pontja értelmében e nyilvános állomást az előfizetőkkel való érintkezésre bárki is igénybe veheti ötperczenkinti beszélgetésért 10 krajczár díjért. 

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. NOVEMBER 16. 

Szőlőojtványok lopása. 

Egy idő óta nagyban cultiválják a gyöngyösi szőlőhegyeken az ojtványok lopását. Alig mulik el nap, hogy a rendőrségnél panaszt ne tegyenek ojtványlopás miatt. A rendőrség nem tud nyomára jönni a tolvajoknak, mert a városban is elég teendője akad annak a néhány szál rendőrnek, nemhogy még a határban történő lopásokat is kinyomozni fizikai idővel birna. A képviselőtestületben már szóvá is tétetett a tolvajlásnak ez a neme, amire a testület elhatározta, hogy a piaczon ojtványokat árulni csak igazolványnyal lehet. Azt azonban elfelejtette kimondani, hogy ojtványokat venni olyan egyénektől, kiknek igazolványuk nincs, szigoru büntetés terhe mellett tilos. A tolvaj nem a piaczon adja el a lopott ojtványt, hanem a házaknál. Ki kell tehát azt is mondani, hogy aki olyan egyéntől vesz ojtványt, aki igazolványt felmutatni nem képes, orgazdának tekintetik és szigoru büntetésben lesz része. 
 

 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában