Múltidéző

2024.01.14. 19:17

Saját magát rabolhatta ki a hatvani főpincér több mint 100 éve

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori embereket? Ha választ akar ­kapni mai kedves olvasónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

Szilvás István

EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. 1861. JANUÁR 27.

 Képviselői gyülés. 

Eger város 1861. jan. 20-án Csiky Sándor polgármester elnöklete alatt megtartott képviselői gyülésének lényegesb tárgyai és határozatai a következők: Elnök polgármester úr velős beköszöntő beszéddel foglalá el először elnöki székét, melyre az összes választói testület osztatlan bizalmából emeltetett. Kéré a gyülést, hogy őt teendőiben, az előrebocsátott politikai hitelvei szerint támogatni sziveskedjék. 
– Felolvastatott és hitelesittetett f. é. jan. 6-án tartott képviselői gyülésnek, továbbá azon hó 10-én tartott képviselői küldöttségnek választásáról és e hó 12-én végbement városi tisztválasztásról vezetett jegyzőkönyv. 
– A megválasztott, a megválasztás napján távollévök vagy egyéb ok miatt fel nem esketett tisztségviselők az esküt letették. 
– Az 1848-iki törvénynek értelmében a városi képviselőség ujon megválasztását illetőleg határoztatott: hogy a szavazatok megtudása végett minden egyes választó az összes városi választók nyomtatott névsorát kapja; a választó polgár kiszemelvén s megjelölvén azon 102 képviselőt, kikre szavazatát adja, az ivet jan. 20-áig az e czélra minden városnegyedben kinevezett küldöttségnek leadja. A szavazatok többsége szerint fognak majdan a képviselők a jan. 27-én tartandó gyülésben kihirdettetni. Az igazságszolgáltatást illetőleg határoztatott: hogy minden peres ügyek, melyek 1848 előtt a város tanácsának hatóságához tartoztak, ezentul is eszközletbe vétessenek, s a város tanácsa által hozott végzések s itéletek, valamint az előtte tett örök bevallások s ügyvédi megbizások érvényeseknek tekintetnek. 
– A városi házi pénztárt illető adótartozások, a mennyiben azok a folyó költségek fedezésére mulhatatlanul szükségesek, behajtatni rendeltettek. – A városi fürdő felő vezető sétatér, létrehozójának emlékére „Pyrker-utcza” nevet nyer. 

HATVANI HIRLAP. VEGYESTARTALU LAP – MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1909, DECEMBER 19. 

Nyilttér. Nyilatkozat. 

A „Hatvani Uság” és a Hatvan és Vidéke” lapok legutóbbi számában ellenem eléggé tisztán mérhető felületességgel igen sulyos váddal lép fel a szerkesztőség, hogy a lakásomon f. hó 1-én történt betörést, mely alkalommal 220 K. értékü aranynemüt eddig ki nem deritett tettesek loptak el, magam követtem el, hogy a betörés elleni biztositási összeghez jussak. 
Szemen szedett hazugság az, hogy a tőlem ellopott értéktárgyak egyáltalán biztositva vannak, ráadásul koholmány és aljas rágalom a vád, melyért a feljelentést nevezett lapok ellen ügyvédem utján meg is tettem. A t. közönséget pedig arra kérem, hogy itéletét a sajtóbiróság itéletéig felfüggeszteni kegyeskedjék. 
Hatvan, 1909. dec. 18. 
Szabó Imre 
főpincér a „Beregszász-féle” 
vendéglőben. 

GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1904. JÚNIUS 26.

 Köztisztaság. 

Alispán látogatás volt a héten. Tehát illendő vala a város ábrázatát egy kissé kipuczoválni. Ne gondolja azonban senki, hogy rendbehozták a kis- és nagypatak mentének kellemes utait, illatos levegőjét, melylyel a szétszórt macskák, patkányok s más efféle hasznos házi állatok lélektől megfosztott, feloszlásnak induló porhüvelyei csiklandozzák az emberek szagló érzékeit. Dehogy! Söpörtek! De nem az országut porát. 
Ez fölösleges. Hisz valahányszor egy-egy kocsi felkavarja a mi drága sártekénk apró, az anyatesttől elvált alkatelemeit, mindannyiszor millió és millió porszem vonul be az arra járó emberek tüdejébe. S a ki magasabb mathematikával foglalkozik, kiszámithatja, hogy mennyi idő mulva  nem lesz por az országuton. Mit söpörtek hát? Söpörték a járda mentén húzódó víz-levezető csatornát. Azt a nyúlós folyadékot mely az aszfalt mentén húzódik. 

múltidéző
A társadalmi hetilap sokoldalúan foglalkozott a város hétköznapjaival és jövőjével
 Forrás: Szilvás istván/Heves Megyei Hírlap

Ismeri mindenki. Hát azt söpörték szét. Ugy két oldalt. Olyanképen mintha fekete szőnyeg húzódnék az út mentén. 
Hogy azonban nem az, arról sajnos tapasztalatok utján győződött meg az ember. Mikor ugyanis a jámbor halandó egyik oldalról a másikra akar átmenni, bármit szeretne is kikerülni okvetlen belelép abba a fekete micsodába. 
S miközben istenes szavak kiséretében iparkodik czipőjéről lerázni a szerelmesen odasimuló meghatározhatatlan valamit elgondolkodik: Bárcsak soh se jönne az alispán. 
Legalább nem kellene bakkecske módra át ugrálni a máskor könnyen áthágható keskeny pocsoját. 

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock) 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában