Közélet

2008.06.02. 18:50

Eskütétellel védik közalkalmazotti jogviszonyukat a kórházi dolgozók Egerben

Negyed hétkor kis csúszással - azért, hogy megvárhassák azon kollégáikat, akik hat óráig műszakban voltak - megkezdődött a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet közalkalmazottainak találkozója a Hotel Park Eger kongresszusi termében.

S. B. S.

Az eseményre eljött dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, illletve megjelent dr. Cser Ágnes, az EDDSZ országos elnöke is. Az rendezvényre mintegy 200-240 kórházi dolgozó érkezett, és a kezdésre megjelent Eger polgármestere, Habis László is.

A találkozónak többek között az a célja, hogy a közalkalmazotti esküt letegyék a dolgozók, illetve az előzetes tervek szerint egy közös nyilatkozatot is elfogadnának a résztvevők. Az összejövetel hivatalos részét Kelemen Csaba és Saárossy Kinga színművészek rövid műsora vezette be.

A jelenleg is zajló találkozót nagy sajtóérdeklődés kíséri, a helyi és az országos médiumok egyaránt képviseltetik magukat. Az eskütételt megelőzően Szabó Pál, a Kórházvédő Bizottság elnöke mondott beszédet, aki további kemény kitartásra biztatta kollégáit, és kifejezte azon meggyőződését, hogy az első rohamot már megnyerték, de ezzel nem elégedhetnek meg és nem állhatnak meg a harcban, mert az ellenfél (akit egyszer ellenségnek is nevezett) nem tisztességes, törvényt tapos, és újabb rohamokat fog indítani. Ezek visszaveréséhez pedig majd kell az erő és az összefogás. Őt Hegyaljai Judit, a kórházi EDDSZ vezetője váltotta a pulpituson, aki az egymás iránti hűségről és összefogásról beszélt.

Ezt követően még az eskü előtt felszólalt többek között dr. Pócs Alfréd és dr. Mánya Kristóf is. A megjelentek ünnepélyes külsőségek közepette letették a közalkalmazotti esküt, majd elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyben felszólították - az ő szóhasználatukban elidegenítő és nem fenntartó - megyei önkormányzatot, hogy mondja ki a kiszervezés eredménytelenségét, megszűntetve ezzel a hosszú idő óta tartó folyamatos létbizonytalanságot, amely mára a biztonságos betegellátást veszélyezteti. Felhatalmazást adtak közösségi vezetőiknek, a Kórházvédő Bizottságnak, hogy járjanak el Eger Megyei Jogú Városnál az alkotményos rend szabta kötelezettségek érvényesítése érdekében, azaz kinyilvánított határozatuknak megfelelően tegyenek meg mindent azért, hogy átvegyék megyei kórházukat. A nyilatkozók kijelentették azt is, hogy döntésüket elsősorban a biztonságos betegellátás folyamatosságának garantálása és az egzisztenciális és szakmai rend megőrzése motiválta.

Ezek is érdekelhetik