Egészségügy

2021.12.08. 09:21

Megint nincs háziorvos a gyöngyösi I. körzetben

A város I. számú ­háziorvosi körzetében – amihez a Felső­városnak és a Durandának nevezett részek tartoznak – november eleje óta nincs szerződéssel biztosított háziorvos, az elmúlt egy hónapban is helyettesítéssel oldották meg az ellátást. A közösségi oldalakon több beteg panaszkodik, hogy körzeti doktor híján nem tud táppénzre menni.

Szabó István

A gyöngyösi kórháznak nincs jogi kompetenciája arra, hogy átvegye az alapellátást

Forrás: Heves Megyei Hírlap

A gyöngyösi kórháznak nincs jogi kompetenciája arra, hogy átvegye az alapellátást

Forras: Heves Megyei Hírlap

November elseje óta nincs háziorvos az I. körzetben, s úgy tudjuk, a Bugát kórházba irányította a betegeket az önkormányzat. Illetve, mivel szabad orvosválasztással élhetnek, mehetnek más körzetekbe. Azt írják azonban a panaszosok, hogy a többi körzetben nem fogadják őket.

Egy háziorvos vállalta volna a feladatot, de nem kötöttek vele szerződést. A fentiekről Hiesz György gyöngyösi polgármesternél érdeklődtünk. Az önkormányzat válasza szerint biztató tárgyalások folynak az I. számú felnőtt körzet problémájának mielőbbi megoldása érdekében.

– Az illetékes igazgatóság a felmondás után folyamatosan kereste a praxis átvételét vállaló háziorvost. Sok doktort, hatóságot kerestek meg, de egy kivételével nem vállalkozott senki a feladatra. A munkát esetlegesen vállaló orvos pedig vállalhatatlan volt a város vezetése számára. Vele nem oldódott volna meg se ideiglenesen, se véglegesen a körzet problémája. Ez év no­vemberében a város egyik háziorvosa, dr. Gombos Margit vállalta a helyettesítést. Köszönjük neki. Minden erőfeszítésünk ellenére, bár voltak biztató tárgyalások, de­cember elsejéig senki nem vállalta az orvosi feladatot – részletezte az önkormányzat az elmúlt egy hónap történéseit.

Válaszuk szerint az illetékes igazgatóság kérelemmel fordult a hatósághoz, az ÁNTSZ-hez, hogy segítsen. Jelöljön ki orvost a helyettesítésre, nekik ugyanis joguk és lehetőségük van erre.

– Ezt már más településeken számtalanszor megtették. Segítség helyett ötleteket kapott az önkormányzat, hogy hol keressünk szakembert, például kórházakban. Mindenki előtt világos, hogy mekkora orvoshiány van a kórházakban és a háziorvosi praxisokban is. Ez nemcsak Gyöngyös, hanem sok száz település gondja. Az elmúlt napokban több kórházhoz, szakmai szervezethez fordultunk segítségért, de hiába. Mindezek ellenére több doktorral is ígéretes tárgyalások folynak, és minden remény megvan arra, hogy hamarosan megoldódjon a körzet problémája. Addig is, ha valaki akut betegségben szenved, felkeresheti az orvosi ügyeletet, ahogyan eddig is, vagy súlyosabb probléma esetén a kórházat. Ugyanakkor tény, hogy ezek az ellátók alapellátási feladatokat – például gyógyszerfelírás, táppénzre vétel – nem folytatnak – összegezte az önkormányzat.

A fentiekkel kapcsolatban megérdeklődtük azt is, hogy pontosan miért, milyen értelemben volt vállalhatatlan a városvezetésnek az az orvos, aki kész volt szerződést kötni velük. Ám erre a kérdésünkre nem érkezett ­válasz.

Lapunknak küldött válaszát még a megjelenés előtt közzétette az önkormányzat a város hivatalos weboldalán is. Kisvártatva pedig egy közösségi oldal gyöngyösi csoportjában jelent meg egy levél, melyet dr. Reinelt Ákos, Visontán és Hatvanban praktizáló háziorvos a polgármesternek címzett. Ebből kiderül, hogy kapott egy levelet a polgármestertől, amiben a városvezető megköszöni neki az érdeklődést, és elutasítja a szerződéskötést. Ám felhívja a figyelmet arra: ő volt az, akit az önkormányzat megkeresett. Vállalta volna az ellátást, ám az utolsó pillanatban a polgármester úgy döntött, inkább megpályáztatja az egyébként 2018 óta tartósan betöltetlen körzetet. Arra hívta fel Hiesz György figyelmét, hogy emberek orvosi ellátását és életét veszélyezteti. A doktornál arról érdeklődtünk, hogy miért nem tudtak megegyezni a polgármesterrel.

– Törekvésről a megegyezésre szó sincs. A levelemben a tényállást röviden rögzítettem. Úgy gondolom, hogy a praxis helyettesítéséről már rég nincs szó, levelem csak azért került a nyilvánosság elé, mert személyemet vállalhatatlannak bélyegezték. Ez pedig kimeríti a rágalmazás büntető törvénykönyvi tényállását, amelynek részemről jogi következményei lesznek. Az alapellátás feladatait a szakellátásra nem lehet ráterhelni, ez a nyomás a polgármester részéről szintén törvénytelen cselekedet. Ezt a tényt az Országos Kórházi Főigazgatóságnak jeleznie kellene az illetékes érintetteknek – válaszolta lapunknak dr. Reinelt Ákos. Kérdésünkre elmondta, lehet, hogy politikai természete volt a döntésnek.

Megkerestük a kérdéssel a gyöngyösi Bugát kórházat is.

– A kórház hivatalosan nem tud arról, hogy a háziorvosi körzet polgárait alapellátási szinten kellene ellátni. Az intézmény a médiából értesült erről. Az alapellátás biztosítása önkormányzati feladat. Gyöngyös önkormányzata egyeztetést sem kezdeményezett a kórház vezetésével, információt nem adott át. A Covid-járvány negyedik hulláma tetőzésekor a polgármester a kórházi és a városi sürgősségi ellátásra akarja terhelni azt az ellátást, ami a saját feladata és kötelessége biztosítani. A sürgősségi ellátó helyek – a városi s a kórházi – a sürgős esetek ellátását kell hogy végezzék. Egyiküknek sincs jogi kompetenciája háziorvosi feladatok átvállalására – válaszolták.

Érdeklődtük a népegészségügynél is. Közölték, az alapellátás működtetésének biztosítása a települési önkormányzat feladata. A gyöngyösi 1-es felnőttháziorvosi körzetben az ellátást 2017-től idén október ­31-ig helyettesítéssel látták el. Közvetlen intézkedést megalapozó rendkívüli körülmény nem következett be, hirtelen fellépő orvoshiányról nem beszélhetünk.

A helyettesítés kezdetéről az önkormányzatnak már korábban tudomása volt. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Hatvani Járási Hivatal kötelezte az önkormányzatot, mint egészségügyi szolgáltatót, a személyi minimumfeltételek folyamatos biztosítására.

Ezek is érdekelhetik