Múltidéző

2023.12.09. 20:55

Jótékonysági bált tartottak Gyöngyösön

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori embereket? Ha választ akar kapni mai kedves olvasónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

Szilvás István

MÁTRA. A HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK T. EGYESÜLT MEGYÉK GAZDASÁGI EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. 1874. FEBRUÁR 13.

 Inséggel küzdők. 

A gyöngyösi inséggel küzdők javára hirdetett s sorshuzással összekötött tánczvigalom a gyöngyösi kaszinó egyesület termében valósággal megtartatott. A kaszinói társulat még csak álmodni sem merte, hogy kedves honleányaink részéről nagyobb mérvü s mennyiségü tárgyak beküldésével fog szerencséltetni, miért is csak 2000 db sorsjegy kibocsátását rendelte meg; azonban minthogy buzgó s a szenvedő nemes érzelnü honleányaink a tárgyak beküldésével egymással vetélkedtek, s ennek folytán 352 db tárgy küldetett be, melynek értéke a kibocsátani tervezett 2000 db 25 krros sorsjegyek értékét majdnem megkétszerezte, a sorsjegyek száma 4000-re emeltetett fel, melyből elkelt 3089 db, a megmaradt 911 db ugy az egri érsek ő excellentiája által kétszeres áron kifizetett s visszaküldött 100 db hasonlólag a gr. Almásy György úr által megvett de szegények javára visszaküldött 200 db sorsjeggyel együtt az inségesek javára 1111 sorsjegy játszott. Szerkesztő barátom talán azt is szeretnéd tudni hogyan mulattunk? Ismerve a gyöngyösi és vidéki közönséget elképzelheted, s elég, ha annyit jegyzek meg, hogy a vigadalom kivilágos kiviradtig tartott, s ekkor valószinüleg mindnyájan megelégedetten hagyták el a termet. r. l. 

EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. 1861. SEPTEMBER 1-ÉN. 

Levelezések. 
Gyöngyös, aug. 31. Városunknak nyomasztó helyzete, melyet az elemi dulás és földi hatalom árasztott lakosainkra, az iszonyatnak tetőpontját érintvén, alig lehet más irt reményleni javulásához, minthogy csordulatig telt üldöztetésünket lelkületünk könnyebbitése végett, szeretett nemzetünkkel tudassuk. Ugyanis tavasztól határunk jég és árviz által pusztitván, később harmincz három egymást követő napnak tizenháromszor kiütött tüzvész volt szüleménye; s ezen borzasztó szerencsétlenségnek városunk nagy része s azzal nehány halandó lett áldozatja. Daczára az erélyes városi hatóság kitünő őrködésének csak két izben sikerült a valódi gyujtásnak nyomába jöhetni; és pedig az első két 9 és 10 éves gyermekjáték müve volt, kiknek egyike mint tettes fegyencz intézetnek adatott által. Az utolsó esetnél a rosztevő fegyverlövés által sebesittetett meg, eltünése azonban sikerült, egyedül véres nyomait s egy elfogott gyanus büntársát hagyván maga után, ki azonban ekkoráig mindent a megszökött sebesültre hárit. Ily nyomorral küzdő helyzetben sinlődő lakosainak némü felsegélésére lelkes polgármesterünk Fökövy Antal úr a könyöradományok gyüjtését annyira emelte, hogy már eddig több ezer o. é. forint osztatott ki aránylag az elégettek közt. Többek közt van olyan is, kinek szőllejét a jég, vetését az árviz s házát a tüzvész tette semmivé, s puszta falai közt mégis katonát tartani kénytelen. A katonák tiznap óta legkényelmesebben láttatják el magukat minden szükségletekkel; s bár minden egyesnek felette nehezére esik is a tartás, még sem sikerülhetett még mindekkoráig egy krt sem kicsikartatni. Ily rendkivüli esetnél megáll az emberi ész, s megszünik a további panasz; beláthatja ebből minden hazánkfia, mily boldogitó reménynek nézhetünk eléje!!! 
Kolozsváry János 

múltidéző
A lapra Egerben a kiadóban, a lyceumi könyvnyomdában, Gyöngyösön Szentiványi János gyorskocsiügynöknél lehetett előfizetni
Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS IRODALMI HETI LAP. 1901. NOVEMBER 3.

 Utczai csendélet Hatvanban. 
Hogy milyen lábon áll városunkban a közbiztonság, élénken illusztrálja az alább elmondandó eset. Weisz Samu Horváth Mihály úti szatócsüzletébe szerdán beállitott ittas állapotban egy vándorló legény. Weisz azonban látva, hogy a vándorló már is ittas, nem akart neki pálinkát adni, mire az garázdálkodni kezdett az üzletben. Nagy István (boha) hatvani lakos ezt látva, kiutasitotta a garázdálkodót az üzletből, mire a herkulesi termetü legény dühbe jött, megragadta Nagy Istvánt és bele dobta az árokba, ahol azután fojtogatni kezdte. 
Az arra járó asszonyok ezt látva, jajveszékeltek és segitségért kiabáltak, mire elő jött Weisz és összefutottak a szomszédok és kiszabaditották a már félholt embert a dühöngő vándorló kezei közül. Azt kérdjük most már: ki adta ki a koldulási engedélyt a teljesen ép és egészséges vándorló részére, vagy hol volt rendőrségünk akkor, midőn az bejárta kéregetve a várost?

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Fortepan / Teodoro Wolf-Ferrari)

 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában