Szigorítás: az összes szabály, maszkviseléstől kötelező hőmérőzésen át a büntetésekig

A friss szigorítások értelmében büntethetik is azokat, akik megszegik a járványvédelmi előírásokat. A buszokon, vonatokon nem is akárhogyan.

Heol

Megjelent az új kormányrendelet, amely az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett szigorítások részletesebb leírását tartalmazza, pontosan meghatározva az előírásokat és a szankciókat, amelyekre például azok is számíthatnak, akik nem hordják a maszkot ott, ahol kell, ahogy előírják, vagy ha felszólításra sem veszik azt fel például buszon, vonaton. Utóbbiakon, ha ezzel meg is zavarják a közlekedést, akár 50 ezer forintos bírságra is számíthatnak a renitensek. Az iskola hőmérőzést sem lehet majd kikerülni, a maszkot mostantól nem lehet kendővel vagy sállal „kiváltani”. A Kemma.hu összegyűjtötte a legfontosabb védelmi intézkedéseket.

Maszkviselés

Szeptember 21-től a hatodik életévét be nem töltött gyerek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni úgy, hogy az az orrát és a szájat folyamatosan elfedje:

 • tömegközlekedési eszközön
 • üzletekben (vevő és dolgozó is)
 • a vendéglátó üzletben, bevásárlóközpontokban, kivéve az utóbbi irodáit, sportolás céljára szolgáló helyiségeit és üzemi helyiségeit
 • a fellépők kivételével minden előadó-művészeti fellépésen, függetlenül annak nyilvánosságától. Ez a színházakat, táncelőadásokat ugyanúgy érinti, mint a zeneművészeti fellépéseket
 • mozikban
 • múzeumokban
 • könyvtárakban, levéltárakban
 • közművelődési intézményekben, közösségi színterekben
 • közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
 • postán
 • minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik és ott – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5-nél többen tartózkodnak egy időben
 • minden helyiségben, ahol tömegközlekedési eszközre várnak
 • egészségügyi intézményekben (kivéve a kórteremben ápolt beteget)
 • szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint
 • A kormányrendelet szerint szintén szeptember 21-től az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ott tartózkodók a maszkot helyesen viseljék, ehhez szankciókat is alkalmazhatnak. Azt, aki tömegközlekedési eszközön nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot és a sofőr vagy az üzemeltető alkalmazottjának erre vonatkozó kérésének nem tesz eleget, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a sofőr, vezető

 • köteles kizárni az utazásból
 • közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni,
 • gondoskodni a renitens személy leszállításáról.
 • A rendelet arra is kitér, hogy a tömegközlekedést üzemeltetőnek a saját szabályozásában meg kell teremtenie a jogszerű magatartás feltételeit, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával azokra vonatkozóan, akik nem jól vagy egyáltalán nem viselnek maszkot.

  A Kormányzati Tájékoztató Központ kiemelte a szigorítások kapcsán: amellett, hogy a tömegközlekedési eszközről leszállítható lesz az, aki nem visel maszkot, akár 50 ezer forintra lesz bírságolható. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető együttműködése hiányában megzavarja a közösségi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni és elzárással is büntethető. A közösségi közlekedés közérdekű üzemnek minősül, működésének megzavarása pedig szabálysértésnek egyébként.

  A különböző intézményekből (egészségügyi, szociális éppúgy, mint a könyvtár vagy épp a mozi) is kiküldhetőek azok, akik nem tartják be a maszkviselési szabályokat az üzemeltető felszólítására sem. Ez az üzemeltető feladata. A rendőrök is ellenőrizhetik a szabályok betartását, kötelezően pedig az illetékes kormányhivatal és a kereskedelmi hatóság.

  Koronavírus Heves megyében

  A dosszié további cikkei

  A kormányrendelet kihirdetését (szeptember 18.) követő 15. napon lép hatályba az a szabály, hogy ha üzletben vagy moziban szegnek szabályt, a kereskedelmi hatóság első alkalommal figyelmeztet, másodjára százezertől egymillió forintig terjedő bírságot szab ki, harmadjára 3 naptól egy évig bármennyi időre bezárathatja a helyen. Negyedszerre legalább annyi négy napra, maximum egy évre zárják be a helyet és egy napon belül több több szankció is kiszabható.

  Természetesen amennyiben az adott hely mindent megtett a szabályok betartásáért, így például felszólította a vendéget a távozásra, megtagadta a kiszolgálását, pláne, ha ő maga értesítette a rendőrséget, hogy nem boldogulnak a renitenssel, akkor nem kap bírságot, sem figyelmeztetést, sem semmit.

  Óvodákra, iskolákra vonatkozó szigorítások

  Az intézmények területére október elsejétől csak az ott dolgozók, a gyerekek, tanulók léphetnek be, valamint azok, akik ott karbantartást, javítást végeznek, akik jogszabályi kötelezettségük miatt kell, hogy bemenjenek, valamint bizonyos feltételek mellett a gyerekek vagy diákok nagykorú kísérői. Ez a feltétel pedig az, hogy a maszkot helyesen kell viselnie, és így csak a testhőmérséklet-mérési pontig mehet.

  Az intézményekbe egyébként a fentebb felsoroltak is csak akkor mehetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Ha egy gyerek vagy kiskorú tanuló testhője eléri vagy meghaladja ezt, el kell különíteni és haladéktalanul értesíteni kell a szülőjét, törvényes képviselőjét. Senki sem utasíthatja vissza a hőmérést.

  Bulikra vonatkozó szigorítások

  Szeptember 21-től mindegy, hogy nyilvános vagy nem nyilvános zenés, táncos, alkalmi vagy rendszeres rendezvényről van szó, az 500 fős limit ugyanúgy él, és ebbe a az ott dolgozókat is bele kell számítani. 23 óra után reggel 6-ig vendég nem tartózkodhat a rendezvény helyszínén vagy a vendéglátó helyen. Utóbbi esetben kivétel az, aki élelmiszert rendelt és vesz át, valamint azt kifizeti, de csak ennek időtartamában.

  Szabálysértések

  A szigorítások mellett a kormányrendelet több pontja a szabálysértési törvény hatálya alá tartozó védelmi intézkedésnek minősül. Szabálysértésnek pedig, a törvény értelmében az, ha valaki az egészségügyi válsághelyzet során a kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedést megszegi. Jelen rendeletben ilyen például a maszkviselési szabály teljes egészében. De emellett több előírás is van, ami védelmi intézkedésnek minősül, így annak megsértése szabálysértésnek. Így

 • az, ha felszólításra sem veszi fel valaki helyesen a maszkot a tömegközlekedési eszközökön, egészségügyi vagy szociális intézményben
 • ha valaki az óvodába, iskolába belépve nem engedi megmérni a testhőjét
 • az, ha eleve olyan lép be az iskolákba, óvodákba, akinek a kormányrendelet szerint nem szabadna
 • ha valaki 23 és 6 óra között mégis rendezvényen tartózkodik az ott dolgozókon kívül
 • ha valaki 23 és 6 óra között vendéglátóhelyen tartózkodik, de nem dolgozik ott, valamint nem épp ételt rendel, hoz el, fizet ki
 • A kormányrendelet teljes egészében itt elolvasható:

  https://issuu.com/kemma-szerk/docs/mk_20_207

  Koronavírus Heves megyében

  A dosszié további cikkei

  Ezek is érdekelhetik